رنسانس و معماری و نقاشی سبک رنسانس

رنسانس و معماری و نقاشی سبک رنسانس

نقاشی سقفی رنسانس  عروج حضرت مریم،کوردجو، سقف کلیسای جامع پارما،۱۵۳۰- ۱۵۲۶ سبک نقاشی٬ سبک های نقاشی٬ نقاشی ساختمان نقاشی “دانشکده آتن” توسط رافائل رنسانس (به فرانسوی: Renaissance) یا دورهٔ نوزایی یا دورهٔ نوزایش، جنبش فرهنگیِ مهمی بود که آغازگر دورانی...
WhatsApp us