قفسه کتاب سبک رومی ( کتابخانه )

قفسه کتاب سبک رومی ( کتابخانه )

قفسه کتاب سبک رومی ( کتابخانه )

در بخشی از توضیحات سازنده این سبک ، سبک مدرن مابین رومی و روستیک معرفی شده که ادم را گیج می کند و البته با توجه به دیزاین کتابخانه ، دقیقا مشخص نیست منظور از سازنده تزئین این کتابخانه است یا مدل دیوار ها و کتابخانه !    با تشکر از توجه شما فن و هنر ایران زمین

 

قفسه کتاب سبک رومی ( کتابخانه )

قفسه کتاب سبک رومی ( کتابخانه )

قفسه کتاب مقدس روم شرقی
قفسه های چوبی با مجموعه ای بی نظیر از کتاب های طراحی شده
جزئیات: قفسه کتاب سیاه قهوهای مایل به سفید و روستایی ( روستیک )

کتابخانه

کتابخانه

کتاب نیمه قرون وسطایی بوهمیان کتاب مقدس روستایی مدرن

کتاب نیمه قرون وسطایی بوهمیان کتاب مقدس روستایی مدرن

کتاب نیمه قرون وسطایی بوهمیان کتاب مقدس روستایی مدرن

کتاب نیمه قرون وسطایی بوهمیان کتاب مقدس روستایی مدرن

کتاب نیمه قرون وسطایی بوهمیان کتاب مقدس روستایی مدرن

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

سقف لمبه کوبی شده

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

با تشکر از توجه شما گروه فن و هنر ایران زمین

قرنیز منبت

سرستون

منبت کاری٬ منبت کلاسیک٬ هنر منبت کاری٬

قرنیز و تاج منبت کاری

قرنیز و تاج منبت کاری

چوبی سرستون

سر ستون کله شیر

سر ستون کله شیر

ستون

چوب سرستون

منبت سرستون چوبی

قاب آینه چوبی

قرنیز منبت

طرح منبت٬ قاب منبت٬ منبت کلاسیک٬ سبک ایتالیایی٬ سبک دکوراسیون کلاسیک٬ سبک رومی٬

 

 

WhatsApp us