سبک ها و مکتب ها

سبک ها و مکتب ها

مکتب نورویچ

مکتب محلی نقاشی منظره در انگلستان  وابسته  به انجمن هنرمندان نورویچ ، که در سال 1803 با مدیریت کروم  تاسیس  و از سال  1805 تا 1825 هر سال نمایشگاهی بر گزار نمود. هنرمندان نورویچ  با وجود همه اصول ادعایی انجمن ، تقریبا کلا متشکل از نقاشان منظره پرداز از رنگ روغن و آبرنگ بودن که بیشتر متاثر از کروم  و با گرایش به مناظر روستایی نورویچ  به کار مشغول بودن .  اونچه این انجمن را به هم متحد می کرد پیوند  همدلانه هنری و اغلب هم وابستگی های خانوادگی بود . آثار اونا در موزه نورویچ  به  بهترین  شکل در معرض نمایشه.

 

منریسم

این اصطلاح در زمینه گفتگو های هنرهای تجسمی با تلفیق آشفته ای از معانی ضمنی تاریخی و نقد هنر استفاده میشه. درباره این اصطلاح نیز مانند خیلی از عناوین سبک شناسانه توافق کمی بین صاحب نظران برای تعیین حدود اون وجود داره.

منریســم

منریســم

اصطلاح منریسم در معنای بزرگترش به هنر هر مکان و زمانی که مشخصاتی شبیه با مشخصات  طرح واساری داشته باشه ، گفته  میشه.

می توان به اولین نسل منریسم یعنی خالقین اون، لقب maniera  داد، اما ضروریست  که اون را هم به لحاظ پیوستگی تاریخی و هم از جنبه کیفیت  و نوع اون از”منریسم متعالی” یا “منریسم کامل” جدا کرد. بخاطر همین چون اصطلاح “منریسم” را میشه به طور عموم  برای اشاره تلویحی به یک سبک با وقار، پالوده ، تصنعی ، خود آگاه و درباری استفاده نمود ، معنی تلویحی  همراه با اون بر حسب متن و دیدگاه نویسنده ای که از اون استفاده می کنه ، می تونه خیلی متنوع باشه.

 

سبک ها و مکتب های هنری

WhatsApp us