آرامگاه های شیراز

آرامگاه های شیراز

  آرامگاه حافظ تالار وسیع و باشکوه اون به عرض 7 و طول 56 متر به وسیله 20 ستون سنگی نگهداری میشه و باغ ورودی به وسیله همین تالار از باغ ارامگاهی جداشده است. چهار ستون وسط این تالار با سر ستون و سرهم و یکپارچه است و مربوط به عهد کریمخان زنده. طرفین دیوارهای این...

سعدی شاعر سفر، حکمت و صلح است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: با توجه به اینکه سعدی شاعر سفر، حکمت و صلح است آثار خود را در قالب ادبیاتی قابل فهم و حکمت‌آمیز برای عامه مردم بیان کرده است. سعدی (استاد سخن و شیخ اجل) شاعر سفر، حکمت و صلح است . ابومحمد مُصلِح‌الدین بن...
WhatsApp us