قالبسازی مهرگان

قالبسازی مهرگان

 

قالبسازی مهرگان

طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک ، سمبه ماتریس ، دایکاست و….

با توجه به نیاز صنعت پلاستیک به سیستمهای راه گاه گرم و تجهیزات جدید در سیستم قالبسازی، این واحد توانایی انجام و اجرای تمام سیستمهای جدید از جمله راه گاه گرم و فرایند مکانیزم و لو گیت (سوپاپ دار) را دارد.

1- تبدیل قالبهای راه گاه سرد به راه گاه گرم

2-طراحی و ساخت انواع قالبهای مکانیزم دار، پران زاویه ای و کشودار کف پران و معمولی و …

3- مشاوره در ساخت و تولید انواع قطعات پلاستیکی و فلزی …

شماره تماس: 09125951540
                       09128909147

قالب سازی مهرگان

ساخت و تعمیر انواع قالب
گروه قالب سازی و خدمات ساخت قالب
طراحی و ساخت انواع قالب
خدمات دستگاه تزریق
طراحی و ساخت قالبهای تزریق پلاستیک
قالب سازی و ابزار
قالب سازی و قطعه سازی
قالب سازی و مدل سازی
قیمت قالب سازی پلاستیک
واحد قالبسازی
قالب سازی و نمونه سازی سریع

 

(بیشتر…)