درباره ساس و روش مبارزه و سم های مورد استفاده, بهترین روش برای مبارزه

درباره ساس و روش مبارزه و سم های مورد استفاده, بهترین روش برای مبارزه

روش مبارزه با ساس مبارزه با حشرات خونخوار  ساس حشره‌ای از راستهٔ نیم‌بالان و خانوادهٔ بسترساسان (Cimicidae) است. ساس از کک بزرگ‌تر است و لای درز تشک و متکا و شکاف اجناس چوبی مخفی می‌شود و شب خارج شده و به انسان نیش می‌زند. آنها اغلب در شب فعالیت می‌کنند اما اگر...
WhatsApp us