ترک اعتیاد و سم زدایی با سونای خشک

ترک اعتیاد و سم زدایی با سونای خشک

سم زدایی با سونا آیا من می توانم مواد مصرف کنم و بعد به کمک پول و تجهیزاتی مانند سونا به راحتی آن را از بدن خود پاک کنم ؟ به جرات باید بگوییم  خیر ! شما نمی توانید مواد مخدر مصرف کنید . و اگر مواد مصرف می کنید ترک کردن آن ساده نیست متن زیر ترجمه ای از یک...
WhatsApp us