ترک اعتیاد و سم زدایی با سونای خشک

ترک اعتیاد و سم زدایی با سونای خشک

سم زدایی با سونا

آیا من می توانم مواد مصرف کنم و بعد به کمک پول و تجهیزاتی مانند سونا به راحتی آن را از بدن خود پاک کنم ؟

به جرات باید بگوییم  خیر ! شما نمی توانید مواد مخدر مصرف کنید . و اگر مواد مصرف می کنید ترک کردن آن ساده نیست

متن زیر ترجمه ای از یک تحقیق است

سونای خشک
سونای خشک

آیا واقعا می توانید مواد مخدر مصرف کنید؟


آن را عرق می نامند . … بنابراین، عرق از سموم بدن شما ساخته نمی شود، و اعتقاد بر اینکه عرق می تواند بدن را تصفیه کند، یک اسطوره است. دکتر اسمیت می گوید: ” شما نمی توانید سم را از بدن خارج کنید.” ” سموم مانند جیوه، الکل و بسیاری از داروها توسط کبد، روده یا کلیه شما حذف می شوند.” Sep 15، 2015

ساخت سونای خشک٬ سونای خشک٬ سونای خشک استاندارد٬ سونای خشک خانگی٬ سونای خشک و لاغری٬

چطور مواد شیمیایی را از بدن شما می گیرید؟
به طور کامل از مواد شیمیایی اجتناب ناپذیر است، اما مواردی وجود دارد که می توانید انجام دهید تا میزان مواجهه و میزان سمیت در بدن کاهش یابد.


خوردن آلی …
برچسب ها را بخوان …
به ورزشگاه ضربه بزنید …
فراموش کردن “سم زدایی” …
چربی اشباع را بردارید. …
از محصولات بهتر و کمتر تمیز استفاده کنید. …
هوای داخل هوا را پاک کن. …
اجتناب از پانل های پلاستیکی
موارد بیشتر …