جزئیات طرح پرداخت سنوات کارگران موقت

آرشیور سال 1391 جزئیات طرح پرداخت سنوات کارگران موقت تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۴۵ طرح برقراری حق سنوات سالیانه حدود 10 میلیون کارگر که معادل یک ماه حقوق ثابت هر نفر است، از سوی نمایندگان کارگری برای اولین بار مطرح شد که در صورت نهایی شدن، میلیون‌ها...
WhatsApp us