میز جلو مبلی , ایده میز کنار مبلی , سه پایه عسلی تمام چوب چنار

میز چوبی ظریف و تمام چوب خالص با پایه های عاجی شکل خراطی و صفحه ضخیم چوب چنار با نقوش بسیار زیبا و بکر