آشنایی با کشور سودان

آشنایی با کشور سودان

سودان ( درباره کشور سودان ، قاره افریقا  ) قاره آفریقاکشور سودان درباره کشور سودان ، قاره افریقا جمهوری سودان کشوری است در شمال خاوری آفریقا و پایتخت آن خارطوم است. سودان ۳۰ میلیون و ۸۹۴ هزار نفر جمعیت دارد و واحد پول آنپوند سودان است. بیش از ۹۷ درصد از مردم...
WhatsApp us