فراواقع‌گرایی یا سوررئالیسم

فراواقع‌گرایی یا سوررئالیسم (به انگلیسی: Surrealism)   فراواقع‌گرایی یا سوررئالیسم (به انگلیسی: Surrealism) یکی از جنبش‌های هنری قرن بیستم است. سوررئالیسم به معنی گرایش به ماورای واقعیت یا واقعیت برتر است. زمانی که دادائیسم در حال از بین رفتن بود، پیروان آن به...

تصویر و تصویر سازی

تصاویر شعری زهرا معماریانی تحول یا ثبوت تصویر و تصویر سازی فکر کنین … فرق هست بین تصویر و تصویر سازی…زبان ماهیتی تصویری دارد یعنی زمانی که اشیاء رو به صورت عینی میبینم و به کمک استعاره نشانه ای این عینیت رو تبدیل به اطلاعات ذهنی میکنیم.انچه در ذهن ما شکل...
WhatsApp us