پرونده سوشا مکانی

پرونده سوشا مکانی

پرونده سوشا مکانی  اتهام اصلی سوشا مکانی از زبان وکیل پرونده وکیل سوشا مکانی اتهام اصلی سوشا و جزئیات پرونده را مطرح کرد. بهنام علی محمدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: اتهام اصلی سوشا مکانی انتشار عکس های خصوصی است و این مهمترین بخش پرونده است و البته...
WhatsApp us