فروش سوله شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود)

فروش ، زمین و سوله در شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود) زمین های 200 متری با جواز ساخت سوله زمین های 100 متری خیابان سیاه سنگ بورس صنایع چوب و کارخانجات رنگ کاری و ساخت مبلمان 1395-2017 آگهی 1394 فروش فوری سوله فعال در شهرک صنعتی خرمدشت بعد از جاجرود منطقه صنعتی خرمدشت یکی...
WhatsApp us