پرستشگاه ٤٧٥٠ ساله سيلک

پرستشگاه ٤٧٥٠ ساله سيلک

پرستشگاه ٤٧٥٠ ساله سيلک سیلک نام اولین تمدن شهر نشینی ایران مرکزی در کاشان است که در 3 کیلومتری جنوب غربی این شهر قرار دارد قدیمی‌ترین خاستگاه تمدن بشری را سیلک کاشان عنوان می‌کنند، یعنی اولین جایی که شهر نشینی شکل گرفت، آنجا که آریایی‌ها اولین تمدن شهر نشینی را ایجاد...
WhatsApp us