دکوراسیون داخلی سرویس بهداشتی به سبک روستیک

دکوراسیون داخلی سرویس بهداشتی به سبک روستیک

دکوراسیون داخلی سرویس بهداشتی به سبک روستیک سبک روستیک یا روستایی مساوی بهره گرفتن از المان های طبیعی مانند چوب ، سنگ ، پارچه ، چرم و بافت طبیعی با حداقل دستکاری . در دکوراسیون سرویس های بهداشتی استفاده از سینک های چوبی و سنگی بسیار متداول است . یک سرویس بسیار عالی و...
WhatsApp us