شاه بلوط آمریکایی

شاه بلوط آمریکایی

شاه بلوط آمریکایی زمانی مردم فکر می کردند این گونه از درخت منقرض شده است ولی اینطور نیست . شاه بلوط آمریکایی یک درخت بگریز از خانواده راش است . این گونه در شرق امریکای شمالی وجود دارد . پیش از اینکه این گونه توسط قارچ ( قارچ پاتوژن Cryphonectria parasitica ) شاه بلوط...
شاه بلوط

شاه بلوط

شاه بلوط AESCULUS HIPPOCASTANUM خانواده:  Hippocastanaceae شاه بلوط شاه بلوط شاه بلوط شاه بلوط شاه بلوط شاه بلوط شاه بلوط نام انگلیسی: شاه بلوط اسبی ، کانکر منشا: شمال و مرکز آسیا استفاده ی اصلی: دارویی دیگر کاربرد ها: میوه شاه بلوط شاه بلوط اسبی دارای ترکیباتی است که...
WhatsApp us