رنگ شاپون چیست , شاپان

رنگ شاپون چیست , شاپان

شاپون ( شاپان ) استر اغلب کارهای چوبی جهت پوشش رنگ های قهوه ای روشن تا تیره و مشکی میباشد که در امور پتینه و رنگ های چرک , سبک های خش و کهنه کاری مورد استفاده رنگ کاری و تزئینات داخلی منزل استفاده دارد . رنگ شاپون چیست ؟ روش استفاده از شاپان در رنگ کاری و صنایع چوب...
WhatsApp us