اثار گره چینی از هنرمندان آذربایجان ( شباک )

گِرِه‌چینیبا چوب ( گره چینی )

اثار گره چینی از هنرمندان آذربایجان ( شباک )

گِرِه‌چینی با چوب ( گره چینی )  اثار گره چینی از هنرمندان آذربایجان ( شباک )

اثار گره چینی از هنرمندان آذربایجان ( شباک )

اثار گره چینی از هنرمندان آذربایجان ( شباک )

اثار گره چینی از هنرمندان آذربایجان ( شباک )

گِرِه‌چینی یکی از شاخه‌های هنر معماری و کاشی کاری سنتی است که اساتید این هنر از کنار هم چیدن آلات و لغات مختلف بر اساس طرح مدنظر خود با استفاده از کاشی، آجر و یا سایر مواد نقش‌های هندسی تزئینی درست می‌کنند.

البته هنر گره چینی فقط در معماری رواج ندارد و یکی از زیرشاخه‌های صنایع چوب نیز می‌باشد. هنر گره چینی هنری زیبا و اصیل است که به دلیل زحمت زیاد هزینه زیادی هم در بر دارد و می‌توان نمونه‌های این هنر را که بر روی چوب انجام گرفته در اماکن متبرکه مانند آستان قدس رضوی و یا حرم شاه‌عبدالعظیم مشاهده نمود.

گالری عکس گره چینی با چوب

گالری عکس از اثار هنرمندان آذری ( گرهچینی با چوب و شیشه ؛ گره چینی )

هنرکده فن و هنر