علی گرجی

علی گرجی

دکتر علی گرجی علی گرجی پروفسور پروفسور علی گرجی پروفسور علی گرجی پروفسور علی گرجی پروفسور علی گرجی پروفسور علی گرجی پروفسور علی گرجی پروفسور علی گرجی علی گرجی (۱۴ نوامبر ۱۹۶۶، مشهد) استاد و رئیس «مرکز تحقیقات صرع دانشگاه مونستر» آلمان و بنیان‌گذار مرکز علوم اعصاب شفا...
WhatsApp us