مصاحبه فرزاد دلیری با مجله معمار

مصاحبه فرزاد دلیری با مجله معمار فرزاد دلیری فارغ التحصیل دانشگاه علم صنعت تا کنون حدود ۳۰۰ساختمان را در تهران طراحی و نظارت کرده،ازجمله برج کوه نور در سال ۱۳۶۹٫او کار را در دوران سربازی آغاز کرد و اولین پروژه شخصی اش خانه ی خیابان گلفام جردن در سال ۱۳۶۳ ساخته شده...
WhatsApp us