0 Items
شهرستان عسلویه

شهرستان عسلویه

شهرستان عسلویه

مجری درودگری و دکوراسیون چوبی در بندر عسلویه

اسمان عسلویه

شهرستان عسلویه یکی از شهرستان‌های استان بوشهر در جنوب ایران است. مرکز این شهرستان بندر عسلویه است و شامل ۲ بخش و ۴ دهستان است.

این شهرستان با انتزاع از شهرستان کنگان در مجموع شامل بخش مرکزی با توابع دهستان عسلویه و دهستان اخند و بخش چاه‌مبارک با توابع دهستان چاه‌مبارک و دهستان نای‌بند، در ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۱ توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.

 

نقشه عسلویه

نقشه عسلویه

نقشه عسلویه

نقشه عسلویه

نقشه عسلویه

نقشه عسلویه

 

WhatsApp chat