حفظ کرامت انسانی زمینه‌ساز شکل‌گیری شهر‌ اسلامی است

حفظ کرامت انسانی زمینه‌ساز شکل‌گیری شهر‌ اسلامی است عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه : حفظ کرامت انسانی زمینه‌ساز شکل‌گیری شهر‌ اسلامی است . خبرگزاری فارس : حفظ کرامت انسانی زمینه‌ساز شکل‌گیری شهر‌ اسلامی است  . عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه گفت : حفظ کرامت انسانی...

پل طبیعت تهران

پل طبیعت بار دیگر تهران را جهانی کرد پل طبیعت تهران شهر > مناطق – عباس ثابتی راد: پل طبیعت انتخاب اول مردم و جزو ۵ انتخاب برتر ۳۰۰ عمار برجسته جهان در مـسـابـقـه مـعـــمـار شهــری ( A+ (architizer awards در سال ۲۰۱۵شد. اردشير نوريان با اعلام اين خبر گفت:...
WhatsApp us