رجبعلی خیاط

رجبعلی خیاط شیخ رجب‌علی خیاط زندگینامه شیخ رجب علی خیاطعبد صالح خدا « رجبعلی نكوگويان » مشهور به « جناب شيخ » و « شيخ رجبعلی خياط » در سال 1262 هجری شمسی، در شهر تهران ديده به جهان گشود. پدرش « مشهدی باقر » يك كارگر ساده بود. هنگامی كه رجبعلی دوازده ساله شد پدرش از...
WhatsApp us