ضرب المثل درباره شیر

ضرب المثل درباره شیر  عکس شیر ژیان «یکی گرگ در وی بسان نهنگ// بدرد دل شیر و چرم پلنگ» فردوسی «از آواز کوسش همی روز جنگ//بدرد دل شیر و چرم پلنگ»فردوسی «از بار هجو من خر خم‌خانه گشت لنگ// آن همچو شیر گنده‌دهان پیس چون پلنگ»سوزنی سمرقندی ضرب المثل و حکایت عکس شیر...

شیر بالدار فارسی

شیر بالدار فارسی شیر بالدار فارسی Ancient Iran About Art درباره هنر ایران باستان درباره اسطوره ها در ایران باستان جانوران در اسطوره‌ شناسی یا جانوران استوره ای به بررسی جانورانی می‌پردازد که از زمانهای کهن نماد مورد علاقه مردم بوده‌اند و وارد در اسطوره‌ شناسی آنها...
WhatsApp us