شعر : رنگ در دکوراسیون داخلی و بیرونی

شعر : رنگ در دکوراسیون داخلی و بیرونی

رنگ 

کاخ گلستان اثر گره چینی با چوب شیشه و آینه
کاخ گلستان اثر گره چینی با چوب شیشه و آینه

در ستایش رنگ

رنگها جان آدمند،

رنگها به حرفها معنا و به آهنگها ریتم میدهند.

نمیشود زندگی کرد و از کنار رنگها بی تفاوت گذشت.
شیشه‌های رنگی
شیشه‌های رنگی

شیشه رنگی و معجزه آن در طراحی دکوراسیون منزل

انواع رنگ٬ رنگ٬ رنگ در دكوراسيون٬ رنگ در دکوراسیون چوبی٬ رنگ در دکوراسیون داخلی٬ رنگ دکوراسیون٬ رنگ سال 2017٬ رنگ مخصوص چوب٬ شیشه رنگی ایرانی٬ سیستم رنگ٬

نمای سنتی رستوران , معماری ایرانی با شیشه های رنگی , پنجره سنتی

نمای سنتی رستوران , معماری ایرانی با شیشه های رنگی , پنجره سنتی

نمای سنتی رستوران , معماری ایرانی با شیشه های رنگی

تصویر درب بزرگ ورودی رستوران عمارت , ساخت چهارچوب , حمل سازه به ارتفاع 480 سانتی متر و عرض 421 سانت از کارخانه به محل پروژه ( شهرک صنعتی خرمدشت تا لواسان کوچک )  , اجرای طرح شمسه مسجد نصیر الملک شیراز و اجرای آن بر روی شیشه ها به ابعاد 72 در 72 سانت , استفاده از رنگ های مخصوص ( آبی فیروزه ای , سبز ، قرمز ، زرد )

دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان

گالری تصاویر کارخانه صنایع چوب فن و هنر ایران زمین

دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
درب و چهارچوب و شیشه رنگی
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
درب و چهار چوب گره چینی , نمای رستوران
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دیوار چوبی شمسه و گره چینی , دکوراسیون و معماری سنتی ایران
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دیوار چوبی شمسه و گره چینی , دکوراسیون و معماری سنتی ایران
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
میز و صندلی های سنتی
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
نصب دیواره و پارتیشن گره چینی
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
رستوران و سفره خانه
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
کارخانه صنایع چوب و هنر ایران زمین
دکوراسیون سنتی ایرانی , رستوران و سفره خانه تهران لواسان
نمای ساختمان در شب