گمرک انزلی

گمرک انزلی

گمرك انزلي از ديرباز مورد توجه مسؤولين ، دولتمردان ، تجار و بازرگانان داخلي و خارجي بوده است ردپاي گمرك را از زمان صفويه به اين سو كم و بيـش مي توان در متون و نوشته ها جستجو كرد . اوج فعاليت اين گمرك در ادوار گذشته در اوايل قرن سيزدهم هجري ـ قمري و اواخر قرن نوزده ميلادي بود كه از نظر تردد كشتي و رفت و آمد مسافران بين ايران و روسيه و بالعكس رقم بالايي داشته است.
بعد از فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي و تغييرات كه در حوزه سياسي و جغرافيايي منطقه قفقاز مركزي و آسياي ميانه ايجاد شد اهميت و جايگاه گمرك انزلـــــي فزاينده تر از قبل گرديد.
اتصال و پيوند دريايي جمهوري هاي حاشيه درياي خزر ( جمهوري فدراتيو روسيه ـ جمهوري قزاقستان ـ جمهوري تركمنستان و جمهوري آذربايجان ) ، وجود بازار ۴۰۰ ميليون نفري منطقه ، تبادل كالا و توسعه تجارت بين كشورهاي حوزه اين درياي استراتژيك ، گمرك انزلي را در مرتبه شايسته و حساسي قرار داده است . واردات بيش از ۵/۲ ميليون تن در سال ، انچام رويه هاي مختلف گمركي ، قرار گرفتن در مسير كريدور شماره ۹ شمال ـ جنوب مؤيد اهميت والاي اين گمرك ميباشد.
در حال حاضر رويه هاي زير در اين گمرك اجرا مي گردد:
۱ ـ واردات قطعي ۲ ـ صادرات قطعي ۳ ـ ترانزيت داخلي ۴ ـ ترانزيت خارجي ۵ ـ ورود موقت ۶ ـ خروج موقت اتومبيل ۷ ـ هديه و سوغات ۸ ـ مرجوعي ۹ ـ مسافري
همانطوريكه مي دانيم اكتفا به ابزارها و روشهاي دستي به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي عصر حاضر و مطالبات روزافزون تجار ، بازرگانان و ارباب رجوع نمي باشد ، بنابراين ايجاد تحول در ساختارها و استفاده از تكنولژي جديد و تجهيز گمرك به روشها و ابزارهاي مدرن از ضرورتهاي انكار ناپذير تلقي مي شود . گمرك انزلي نيز در راستاي تحقق اهداف فوق و به تبع سياستهاي گمرك جمهوري اسلامي ايران و به منظور دورنماندن از تحولات عميقي كه در خصوص تجارت جهاني صورت پذيرفته است در چند سال اخير تحولات ساختاري و عميقي را در عرصه هاي مختلف آغاز نموده است .

تاريخچه گمرك انزلي
گمرك انزلي بعلت واقع شدن در موقعيت استراتژيك و ژئوپلتيك همواره از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده است .
اين گمرك در طول تاريخ همواره بعنوان دروازه ورود به اروپا و شاهرگ اتصال شمال به جنوب شناخته مي شده در حال حاضر نيز جايگاه مهم و حساس خود را بعنوان يكي از مراكز مهم ورود كالا به كشور و نقطه اتصال كريدور شمال و جنوب حفظ نموده است .
آنچه از نوشته ها و اسناد و مدارك قديمي مي توان يافت ، اوج فعاليت گمرك انزلي در اوايل قرن سيزدهم هجري و اواخر قرن نوزدهم ميلادي بوده است كه از نظر تردد كشتي ها و رفت و آمد مسافران بين ايران ـ روسيه ـ اروپا و بالعكس رقم بالائي داشته است كه به تعدادي از آنها به اختصار اشاره مي شود:
۱ـ در صفحه ۵ روزنامه ناصري چاپ تبريز شماره ۳۱ سال چهارم مورخ ۲۰ شعبان سال ۱۳۵۱ هجري قمري برابر با ۱۴ ژانويه ۱۸۹۸ ميلادي و ۱۲۷۷ خورشيدي آمده است :
اين اوقات آنقدر واپور تجارتي با كالا از روسيه وارد مي شود كه گمرك خانه ديگر جاي بارانداز ندارد با وجود آنكه گمرك خانه جديدي در طرف غازيان واقع مي باشد خيلي بزرگ و وسيــع است و يك انبار برزگ ديگري هم متصل به انبار گمرك خانه است به تازگي ساخته اند باز كفايت بارهاي كالاها را نمي كند و هم اكنون هر كشتي كه مي آيد بين ۵ تا ۱۰ روز در بارانداز لنگر انداخته تا بتدريج بارش تخليه شود .
۲ـ در صفحه ۵۴۹ حبل المتين چاپ كلكته نمره ۴۶ دوشنبه ۸ جمادي الثاني سال ۱۳۱۶ برابر با ۱۸۹۸ ميلادي و ۱۲۷۷ خورشيدي آمده است :
از ابتداي سال فرخنده تا امروز ۲۰ ربيع الثاني كه قريب شش ماه مي باشد ۲۲۶ فروند جهازات بادي ،تجارتي و بخاري از روسيه وارد انزلي شده كه تمامي آنها از مال التجاره خارجه شاهين آمده و از مال التجاره داخل شاهين رفته است . از اين رو مي توان تخمين زد كه در عرصه سال جهازات تجارتي كه وارد بندرانزلي مي شوند متجاوز از ۵۰۰ فروند هستند.
۳ـ ابت كه در سال ۱۲۵۹ هجري قمري برابر با ۱۸۴۳ ميلادي = ۱۲۲۱ خورشيدي از انزلي ديدن كرد مي نويسد:
از روسيه اجناس به اين بندر وارد مي شود و از اين بندر مال التجاره به روسيه مي رود. واردات از روسيه ۸۸۰۰۰ تومان = ۴۳۲۰ پوند است و صادرات ايران ۱۲۰۰۰۰ تومان = ۶۰۰۰ پوند ، غير از ابريشم گمرك آن در شهر رشت پرداخت مي شود .در اينجا به طوريكه ملاحظه مي شود صادرات ايران ۵/۱ برابر واردات مي باشد .
۴ـ در سال ۱۳۳۲ – ۱۳۳۱ هجري قمري برابر با ۱۲۹۳ـ ۱۲۹۲ خورشيدي طبق آمار اداره گمرك در سال ۱۳۲۴ هجري قمري برابر با ۱۲۸۵ خورشيدي مجموع كشتيهائي كه به بنادر درياي خزر وارد شده اند ۳۶۵۸ فروند است و از اين تعداد ۱۹۰۷ فروند بخاري و بقيه شراعي است .آنچه گذشت، بخوبي نمايان مي سازد كه بندرانزلي يكي از بنادر مهم سواحل درياي خزر و بلكه ايران بوده و در اوج فعاليت بندري و تجاري قرار داشته است .

سابقه و عملكرد گمرك انزلي
طبق اجازه نامه رضا قلي ميرزا خطاب به التون و منگوگرام نمايندگان شركت بازرگاني روس ،مكلف بودند كه همه بسته هائي كه از درياي خزر مي آمد و به رشت حمل مي شد در حضور نمايندگان گمرك ايران باز كنند و طبق تعرفه روز حقوق گمركي بپردازند. از مطالب بالا مي توان دريافت كه از زمان صفويه درگيلان گمرك وجود داشته و در تاريخ ۱۱۵۳ هجري برابر با ۱۱۱۹ خورشيدي در رشت گمرك بوده و هم چنين اين نكته كه قبل از صدور فرمان نادر شاه ، التون با كشتي براي دربند برنج حمل مي كرد مي توان نتيجه گرفت كه احتمالا در انزلي، آن زمان گمرك وجود داشته و يا شعبه اي از گمرك رشت بوده .زيرا طبيعي است كه در سرحدي كه كالا حمل ونقل مي شود گمرك نيز مي بايد در آنجا باشد.
همانطور كه قبلا ذكر شد گمرك ابريشم در رشت دريافت مي شد .
پ ، ژوبرـ پير ـ اميلين نماينده ناپلئون كه در سال ۱۸۰۸ ميلادي برابر با ۱۱۸۷ خورشيدي از انزلي عبور كرده مي نويسد:
گمرك آن جا را با پانزده هزار تومان معادل ۳۰۰هزار فرانك اجاره داده اند.حق ورود بيش از۵% و حق خروج ۴% مي باشد.
از نوشته فوق مي توان چنين استنباط كرد كه سابقه گمرك انزلي بيش از اين تاريخ بوده است بطوريكه گملين كه در سال ۱۷۷۱ ميلادي برابر با ۱۱۵۰خورشيدي ازانزلي ديدن كرده مي نويسد:
اين شهر ۵۰ سال است كه بندر مي باشد يعني ۱۷۲۱ ميلادي = ۱۱۰۰ خورشيدي كه احتمالا گمرك نيز در انزلي دائر بوده است و اگر در اين تاريخ گمـرك در انزلي دائر بوده باشد به زمان صفـــويه مي رسد.

چگونگي مديريت در گمرك انزلي
از لابلاي كتابهاي تاريخي و سفر نامه ها چنين استنباط مي گردد كه بخاطر وجود گمرك در انزلي ، اين شهر زير نظر مستقيم حاكم گيلان اداره مي شد و انزلي نايب الحكومه داشته است كه به چنــد نمونه از اين نوشته ها اشاره مي شود.
سال ۱۳۱۰ هجري قمري برابر با ۱۸۹۲ ميــلادي = ۱۲۷۱ خورشيدي ميـرزا احمــد مشيرالسلطنه به حكومت گيلان مامور گرديد و ميرزا فتح اله خان بيگلر بيگي گيلان مديرگمرك خانه هاي سواحل درياي خزر و خراسان شد.
طبق نوشته همين كتاب سال ۱۳۱۶ هجري قمري وزارت گمرك خانــه به فتح اله خان بيگلر بيگي واگذار شد .
مبرزا حسن فراهاني كه در سال ۱۳۱۵ هجري قمري كه برابر با۱۸۹۸ ميلادي و۱۲۷۷ خورشيدي ضمن عبور از انزلي مي نويسد: بندر انزلي و چهارفريضه چون در سرحد و عملكرد گمرك آنجا با اكبر خان بيگلر بيگي است به اين واسطه است كه حاكم آنجا هم بيگلربيگي است كه خود به واسطه كيرت مشاغل در حكومت نيست از جانب او ميرزاعنايت اله برادرزاده اش مواظب امرحكومت است .در حبل المتين چاپ كلكته شماره ۲۵ سال هفتم مورخ ۱۴ محرم ۱۳۱۸ هجري قمري برابر با ۱۴ مه ۱۹۰۰ ميلادي = ۱۲۷۹ خورشيدي آمده است كه ازسال جديد به اين طرف گمركات داخله مخصوصا انزلي به رشت اماني و در سر هريك از گمركات يك نفر بلژيكي رئيس است .
از مطلب فوق به خوبي معلوم است كه رشت انزلي داراي گمرك جداگانه بوده اند و همانطور كه اشاره شد احتمال دارد گمرك رشت بخاطر ابريشم داير شده باشد.

شعبات تابعه گمرك انزلي
فهرست ادارات و دفاتر تابعه و قلمرو گمرك انزلي در سالهاي مختلف به شرح زير بوده است .
در سال ۱۳۱۸ : آستارا ـ چلوند ـ حويق ـ خطبه سرا ـ ليسار ـ قلعه بين ـ كرگانرود ـ طولارودـ آلالان ـ ديناچال ـ شفارود ـ سنگاچين در سالهاي ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ خورشيدي :
۱ـ پاسگاه گمرك سنگاچيني تابع گمرك بندرانزلي
۲ـ دفتر مستقل گمرك شفا رود شامل پاسگاههاي خطبه سرا ـ حويق ـ ليسارـ قلعه بين ـ كرگانرود ـ طولارود ـ آلالان ـ ديناچال ـ چلوند.
۳ـ دفتر مستقل چونچنان شامل پاسگاههاي گمرك حسن كياده ـ دهكا ـ سفيدرود.
۴ـ دفتر مستقل گمرك چمخاله ـ لنگرود شامل پاسگاه چائي جان و در سال ۱۳۲۶ ضمن تابعيت پاسگاهها و دفاتر فوق گمرك نوشهر ودر سال ۱۳۲۷ گمرك تنكابن نيز تابع گمرك انزلي گرديد.
در پايان بطور مختصر به وضعيت كنوني گمرك انزلي اشاره اي مي گردد، پس از روي كار آمدن بلشويكها و تشكيل حكومت كمونيستي در اتحاد جماهير شوروي ، بدليل وضعيت خاص سياسي و اقتصادي اين جمهوري ورود و خروج كالا از گمرك انزلي دچار ركود گرديد و فعاليتهاي تجاري كاهش پيدا نمود . ولي بعد از فروپاشي شوروي و ايجاد جمهوريهاي تازه استقلال يافته بار ديگر اين گمرك فعال شده و مبادله كالا بطور فزاينده اي در آن افزايش پيدا كرد.
بطوريكه اماكن و محوطه هاي گمركي و بندري و اسكله ها ، همچنين حجم و ميزان فعاليتهاي گمركي نيز از لحاظ كمي و كيفي به سرعت گسترش يافت . در طول تاريخ فعاليت گمرك انزلي ، بيشترين حجم عمليات گمركي و ترخيص كالا مربوط به سال ۸۰ مي باشد كه بيش از دو ميليون و ۸۰۰هزار تن كالا وارد گمرك شد . در حال حاضر اكثر رويه هاي گمركي اعم از واردات ـ صادرات ـ ترانزيت داخلي و خارجي ـ ورود موقت ـ خروج موقت ـ مرجوعي …. در اين گمرك انجام مي پذيرد.
با توجه به تحولاتي كه در عرصه تجارت جهاني به وقوع پيوسته است گمرك انزلي مجهز به سيستمهــاي پيشرفته و مكانيزه ترخيص كالا از قبيــل طرح آسيـــكودا ، زير برنامه Selectivity ( انتخاب مسير) طرح مانيفست ( تجارت الكترونيك ) سيف تير و… مي باشد . استفاده از تكنولوژيهاي جديد تغييرات عمده اي را در انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا فراهم آورده بطوريكه كالاهاي اظهاري در زير برنامه Selectivity طي مدت ۳۰ دقيقه الي يكساعت اجازه خروج از گمرك را پيدا مي نمايند.

منبع : وبسایت گمرک انزلی 

گروه فن و هنر ایران زمین پ

گمرک انزلی ، واردات چوب و تخته

صادرات چوب از آذربایجان سال 1392

صادرات چوب از آذربایجان سال 1392

کالاهای عمده صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان

– به روز شده آبان ماه 1392
سال 1380

در سال ۱۳۸۰ بیش از 313 میلیون دلار، کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 20 میلیون دلار، کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 292 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸۰ كف هاي تمريني با تخت ازكائوچو ، تورباف ها و ساير پارچه هاي توري ، جوراب ، سيب زميني, نفت (باستثناي خام ) , پوشاک , تخم مرغ ,حشره کش ها , سیمان و مبلمان اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل ميله هاي آهني يا فولادي ،آلومينيوم بصورت كارنشده ، قراضه وضايعات آلومينيوم ، آهن يا فولادتخت نوردشده , قراضه وضايعات ازفولاد و آهن و سیگار اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.
در این سال، آذربایجان دومین کشور مقصد صادرات ایران بوده و پنجاه چهارمین کشوریست که ایران از آن کالا وارد کرده است .

سال 1381

در سال ۱۳۸1 بیش از 250 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 25 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 224 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸1 پوشاک مردانه , زنانه يا دخترانه , كف با تخت ورويه ازچرم طبيعي، تورباف ها و سايرپارچه هاي توري ، بازيچه هاي چرخداركه براي سوارشدن كودكان، چرم وپوست ,حشره کش ها ، جوراب زنانه, سيب زميني سیمان،مصنوعات از مواد پلاستيكي و مبلمان اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل شمش از آهن وفولاد غيرممزوج، ميله هاي آهني يافولادي ، نفت (باستثناي خام) آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده, چوب اره شده و قراضه و ضايعات آلومينيوم اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1382

در سال 1382 بیش از 307 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 96 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 210 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸2 پوشاک مردانه , زنانه يا دخترانه ، جوراب زنانه ، چرم وپوست كامل ، روده ، تورباف هاو ساير پارچه هاي توري و روده، بازيچه هاي چرخداركه براي سوارشدن كودكان، کاشی و سرا ميك ،مصنوعات از مواد پلاستيكي , سيب زميني اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل نفت و روغن ، روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده ها، شمش از آهن وفولاد غير ممزوج , پروفيل از آهن يافولاد , چوب اره شده اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1383

در سال 1383 بیش از 256 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 128 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 127 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸3 پوشاک مردانه , زنانه يا دخترانه ،کاشی و سرا ميك ، جوراب زنانه ، شیشه ، چرم و پوست كامل ، تورباف ها و ساير پارچه هاي توري ، کفش ، سیب زمینی و نارنگی ، روده و سیمان اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل بنزين ، پروفيل از آهن يافولاد , شمش از آهن وفولاد غي رممزوج , روغنهاي سبك، آلومينيوم بصورت كارنشده، پروفيل از آهن يا فولاد , چوب اره شده , محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد و سايرپلي پروپيلن ها اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1384

در سال 1384 بیش از 330 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 163 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 166 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸4 پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، روده , كفش , سيب زميني ، مصنوعات ا زموا دپلاستيكي ، شیشه ، چرم و پوست كامل ، تورباف ها و ساير پارچه هاي توري ، وسايط نقليه موتوري ، کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل بنزين ، پروفيل از آهن يافولاد, روغنهاي سبك، چوب اره شده , سبوس و ساير آخال گندم , شمش از آهن و فولاد , آلومينيوم بصورت كارنشده، كنجاله و ساير آخال هاي همانند ا ز پنبه دا نه، پروفيل از آهن يا فولاد, محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد و پلي ا تلين گريد تزريقي اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1385

در سال 1385 بیش از 371 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 281 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 89 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸5 روده ، پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، مصنوعات ا زموا دپلاستيكي ، , كفش , سيب زميني ، شیشه ، چرم و پوست كامل ، لوله وشيلنگ ، تورباف ها و ساير پارچه هاي توري ، جوال وكيسه براي بسته بندي كالا ، خرما مضافتي تازه ياخشك كرده ، کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل روغنهاي سبك ، بنزين ، پروفيل از آهن يا فولاد , چوب اره شده , پلي ا وره تان ها به ا شكال ا بتدا ئي , سبوس و ساير آخال گندم , شمش از آهن و فولاد , آلومينيوم بصورت كارنشده ، سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي , پلي ا تلين گريد تزريقي ، ميله هاي آهني يافولادي , اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1386

در سال 1386 بیش از 349 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 322 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 27 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال 1386 پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، مصنوعات ا زموا دپلاستيكي ، روده ، لوله و شيلنگ , كفش ، قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, سوسپانسيون ، شیشه ، خياروخيارترشي , وسايل نقليه حمل ونقل كالا ، لوازم خانه داري و پاكيزگي، خرما مضافتي تازه ياخشك كرده ، چرم و پوست كامل ، سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام, فقط بريده يا اره شده ،جوال وكيسه براي بسته بندي كالا ، کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل روغنهاي سبك , چوب اره شده، پروفيل از آهن يا فولاد ، شمش از آهن و فولاد, , آلومينيوم بصورت كارنشده , سبوس و ساير آخال گندم , سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي , قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي ، دا نه پنبه ، ميله هاي آهني يافولادي , اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1387

در سال 1387 بیش از 368 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 240 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 128 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال 1387 سيب زميني، پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، مصنوعات از مواد پلاستيكي ، روده ، خياروخيارترشي , اشياءسرميز و اشياءآشپزخانه از چيني, شیشه ،كفش, لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي, لوله وشيلنگ , كف پوش ها, چرم وپوست كامل آماده , سوسپانسيون پلي ، سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن , کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل روغنهاي سبك , چوب اره شده ، پروفيل از آهن يا فولاد ، بنزين ، شمش از آهن و فولاد , سبوس و ساير آخال گندم , پلي ا تيلن , آلومينيوم بصورت كارنشده , ميله هاي آهني يافولادي , محصولات از آهن يافولاد اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1388

در سال 1388 بیش از 373 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 171 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 202 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال1388 سيمان ، سيب زميني، پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، اشياءسرميز و اشياءآشپزخانه از چيني, خياروخيارترشي ، روده , ا نگور , لوستروسايروسايل روشنائي, مصنوعات از مواد پلاستيكي ، خرمامضافتي, شیشه, كفش , لوا زم سرميزو لوا زم آشپزخانه پلاستيكي, پارچه , ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, ساير نباتات زنده , كف پوش ها , سوسپانسيون پلي ، کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل , چوب اره شده، روغنهاي سبك ، بنزين ، پروفيل از آهن يا فولاد ،پلي ا تلين گريد تزريقي, سبوس و ساير آخال گندم , كنجاله و ساير آخال همانند , شمش از آهن و فولاد , ساير گندم سخت, كلرور پتاسيم , كنجاله و ساير آخال هاي همانند , قرا ضه و ضايعات باطري ها , دا نه پنبه , آلومينيوم بصورت كارنشده, پلي ا وره تان ها , محصولات از آهن يافولاد اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1389

در سال 1389 بیش از 375 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 111 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 263 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال 1389 سيمان ، سيب زميني، ا سكلت وقطعات ا سكلت، گندم سخت به غيراز گندم دامي ، خرمامضافتي ، روده, اشياءسرميز و اشياءآشپزخانه از چيني, وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي, شيشه فلوت, كفش, پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، خياروخيارترشي, ا نگوري بي دا نه, لوستروسايروسايل روشنائي, مصنوعات ا زموا دپلاستيكي, لوا زم سرميزو لوا زم آشپزخانه پلاستيكي،جوال وكيسه براي بسته بندي كالا سوسپانسيون پلي ، کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل پروفيل از آهن يا فولاد, چوب اره شده، , شمش از آهن و فولاد روغنهاي سبك , سبوس و ساير آخال گندم ،تفاله چغندر ,تفاله نيشكر ،ماشين هاي پيچيدن, بازكردن, تاكردن, ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج, ارزن, ميله هاي آهني يافولادي, نقره خام, كنجاله و ساير آخال هاي همانند , لوله هاوپروفيل هاي توخالي, اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.
کالاهای عمده صادراتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان در سال 1392
کالاهای عمده صادراتی جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان در سال 1392 در چهار سال قبل از آن ، شامل 33 گروه تعرفه كالايي مندرج در جدول ذیل مي‌شود. اقلام عمده صادراتی ايران به جمهوري آذربايجان در چهار سال گذشته شامل (سيمان ، كلينكر ، سيب زميني، شيشه ، جوال وکيسه براي بسته بندي ، لوله وشيلنگ، کاشی و سرامیک و سنک ساختمانی، پوشاک و كفش ،چيني آلات ،روده ،خرما و میوه تازه … ) محصولات کشاورزی (گندم ، كنجاله ، سبوس، دانه ارزن، دانه پنبه ، تفاله چغندر … ) سایر کالاها را شامل مي‌شود.

کالاهای عمده صادراتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان
(ارزش : هزار دلار)

صادرات انواع چوب ممنوع شد

صادرات انواع چوب ممنوع شد

صادرات انواع چوب ممنوع شد

اخبار صنایع چوب – 1393
بدیهی است ممنوعیت هیزم و زغال چوب ذیل تعرفه های 4402 و4401 نیز همچنان به قوت خود باقی است.
مهر: مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره 138079/93/324- 28 / 7 / 93 موضوع لزوم اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات چوب به پیوست تصویر نامه شماره 975/500/93- 26 / 8 / 93 قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همراه با تصویر نامه شماره 49363/210/93- 10 / 9 / 93 دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال و ضمن لغو بخشنامه پیروی مذکور بدینوسیله اعلام می دارد با رعایت مفاد ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، صادرات انواع چوب (از جمله چوب صنوبر) تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

بدیهی است ممنوعیت هیزم و زغال چوب ذیل تعرفه های 4402 و4401 نیز همچنان به قوت خود باقی است.

کلمات و موضوعات : صادرات انواع چوب ممنوع شد , انواع چوب ایرانی, انواع چوب و تخته در کارگاه صنایع چوب , انواع چوب در دکوراسیون منزل , انواع چوب خارجی , انواع چوب در صنعت ساخت

گرداوری گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

معظل صادرات و غارت چوب جمهوری کنگو

معظل صادرات و غارت چوب جمهوری کنگو

چوب افریقایی

غارت جنگل های کنگو

جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ – ۱۰:۵۹

چوب افریقایی

چوب ونگه

صادرات چوب جمهوری کنگو

شرکت های فرانسوی و چند ملیتی با عبور از میزان مجاز تولید چوب، تجارت گونه های محافظت شده و صادرات آن با مدارک جعلی ، زمینه نابودی این جنگل ها را فراهم کرده اند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شرکت های فرانسوی جنگل های کنگو را غارت می کنند.

 

گلوبال ویتنس ، یک سازمان غیر دولتی حامی محیط زیست در گزارشی ، از نابودی جنگل های حوزه کنگو در آفریقا به عنوان یک زمین لرزه یاد و اعلام کرد شرکت های فرانسوی و چند ملیتی با عبور از میزان مجاز تولید چوب، تجارت گونه های محافظت شده و صادرات آن با مدارک جعلی، زمینه نابودی این جنگل ها را فراهم کرده اند.

صادرات چوب جمهوری کنگو

چوب ونگه افریقایی

چوب ونگه افریقایی

بر اساس این گزارش، سالانه دویست و پنجاه هزار هکتار از جنگل کنگو، که دومین جنگل بزرگ جهان است نابود می شود.

دولت کنگو فقط مالیاتی برابر با ده درصد چوب بدست آمده از جنگل های خود را دریافت می کند و نود درصد چوب، بدون مالیات از کنگو خارج می شود.

WhatsApp chat