سخن روز ، صادق هدایت

سخنانی از بزرگان ایران زمین صادق هدایت صادق هدایت صادق هدایت آرامگاه صادق هدایت در قطعهٔ ۸۵ گورستان پرلاشز، پاریس. (این سنگ مزار توسط خانواده‌اش در سال ۱۳۴۰ نصب شده‌است آهوی تنها، اثر صادق هدایت بخشی از دست‌نوشتهٔ بوف کور 1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز...
WhatsApp us