اجرای صفحات خورشیدی در دکوراسیون خارجی و داخلی

اجرای صفحات خورشیدی در دکوراسیون خارجی و داخلی

استفاده از انرژی خورشیدی در نمای ساختمان

اجرای صفحات خورشیدی روی درب و پنجره و ایجاد روشنایی

به کمک صفحات خورشیدی وسایل برقی خود را استفاده کنید

ابعاد : 1649  در 993 در   42  میلیمتر

برند  LG

ضمانت 5 ساله

صفحات خورشیدی

انرژی خورشیدی در نمای ساختمان

انرژی خورشیدی در نمای ساختمان