لیست قیمت ورق فینگر جوینت 1401 +ساخت صفحه کابینت

لیست قیمت ورق فینگر جوینت 1401 +ساخت صفحه کابینت

لیست قیمت چوب های فینگر جوینت

قیمت صفحات فینگر جوینت در تاریخ 1401/09/10

امکان تولید ورق در طول 280 نیز موجود است

هم اکنون فقط ورق راش 16 میل موجود است

فینگر جوینت کاج روسی ضخامت 8 میل قیمت 1.600.000 تومان ابعاد 240*122 سانت

فینگر جوینت کاج روسی ضخامت 16 میل قیمت 2.750.000 تومان

فینگر جوینت کاج روسی ضخامت 18 میل قیمت 3.120.000 تومان

فینگر جوینت کاج روسی ضخامت 20 میل قیمت 3.200.000 تومان

فینگر جوینت کاج روسی ضخامت 25 میل قیمت 3.950.000 تومان


فینگر جوینت چوب راش

فینگر جوینت چوب راش ضخامت 8 میل قیمت 2.400.000 تومان ابعاد 240 در 122 سانتی متر

فینگر جوینت چوب راش ضخامت 16 میل قیمت 4.200.000 تومان

فینگر جوینت چوب راش ضخامت 18 میل قیمت 4.620.000 تومان

فینگر جوینت چوب راش ضخامت 20 میل قیمت 5.100.000 تومان

فینگر جوینت چوب راش ضخامت 25 میل قیمت 6.350.000 تومان


فینگر جوینت جدید چوب ترموود

ضخامت 8 میل قیمت ترمو ایرانی 1.700.000 تومان قیمت فنلاندی 1.850.000 تومان ابعاد 122 در 244

ضخامت 16 میل قیمت ترمو ایرانی 2.900.000 تومان قیمت فنلاندی 3.150.000 تومان

ضخامت 18 میل قیمت ترمو ایرانی 3.290.000 تومان ترمو فنلاندی 3.500.000 تومان

فینگر جونت چوب ترموود ضخامت 20 میل ایرانی قیمت 3.500.000 تومان ، ترمو فنلاندی 3.800.000 تومان

فینگر جونت چوب ترموود ضخامت 25 میل ایرانی قیمت 4.300.000 تومان ، ترمو فنلاندی 4.600.000 تومان

فینگر 35 میل فنلاندی قیمت 5.850.000 تومان

لیست قیمت جدید ورق های فینگر جوینت :

فروش ویژه شهریور 1401 به تعداد محدود

فینگر جوینت راش گرجستان ضخامت 12 میل ابعاد 122 در 280 قیمت 2.850.000 تومان

فینگر جوینت راش گرجستان ضخامت 14 میل ابعاد 122 در 280 قیمت 3.150.000 تومان

فینگر جوینت راش گرجستان ضخامت 16 میل در دو طول 122*280 و 122*305 قیمت 3.250.000 تومان

فینگر جوینت چوب راش ضخامت 18 میل 280 در 122 قیمت 3.350.000 تومان

فینگر جوینت چوب راش ضخامت 24 میل 122*280 قیمت 4.350.000 تومان


لیست قیمت فینگر جوینت 1399

قیمت امروز 99.04.20

راش ۳۵۰*۱۲۱*۱۸ ترک اکسترا قیمت ۲.۴۴۵.۰۰۰ تومان
فینگر جوینت راش ترک ۳۵۰*۱۲۱*۱۸ معمولی قیمت ۱.۹۵۵.۰۰۰ تومان
فینگر راش گرجستان ۳۰۵*۱۲۲*۱۸ قیمت ۱.۹۰۷.۰۰۰ تومان
فینگر ۲۵ میل ترک قیمت ۳.۱۶۴.۰۰۰ تومان

فینگر جوینت رابر وود
فینگر جوینت

استعلام روزانه از بخش فروش لازم است . متاسفانه قیمت ها هر لحظه دچار نوسان رو به بالا است و نمی‌توان یک لیست قیمت دقیق تهیه کنیم .

ورق فینگر جوینت چوب رابروودضخامت 0.8 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 560.000 تومان
ورق فینگر جوینت چوب رابروودضخامت 1 * 122 * 244 سانتی متر
ورق فینگر جوینت چوب رابروودضخامت 1.2 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 660.000 تومان
ورق فینگر جوینت چوب رابروودضخامت 1.5 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 946.000 تومان
ورق فینگر جوینت چوب رابروودضخامت 1.8 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 1.064.000 تومان
ورق فینگر جوینت چوب رابروودضخامت 2.4 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 1.375.000 تومان
ورق فینگر جوینت چوب رابروودضخامت 2.5 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 1.470.000 تومان
ورق فینگر جوینت چوب رابروودضخامت 30 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 1.720.000 تومان
پانل فینگر جوینت آکاسیاضخامت 1.2 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 815.000 تومان
پانل فینگر جوینت آکاسیا گرید Bضخامت 1.5 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 895.000 تومان
پانل فینگر جوینت آکاسیا گرید Aضخامت 1.5 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 945.000 تومان
پانل فینگر جوینت آکاسیاضخامت 1.8 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت تومان
پانل فینگر جوینت آکاسیاضخامت 2.5 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 1.495.000 تومان
پانل فینگر جوینت آکاسیاضخامت 3 * 122 * 244 سانتی مترقیمت ورق فینگر جوینت 1.756.000 تومان
پانل فینگر جوینت راش ترکضخامت 1.8 * 121 * 350 سانتی مترموجود نمی باشد
پانل فینگر جوینت راش ترک درجه یکضخامت 1.8 * 121 * 350 سانتی متر2.200.000 تومان
پانل فینگر جوینت راش ترکضخامت 2.5 * 121 * 350 سانتی متر2.820.000 تومان
پانل فینگر جوینت ساپلیضخامت 2.5 * 122 * 240 سانتی متر1.300.000 تومان
لیست قیمت مورخ 99/01/29

ویدئو ساخت اتصال فینگر جوینت :


بدلیل افزایش قیمت دلار و ناپایداری قیمت ها لطفا محصول خود را از پشتیبانی قیمت بگیرید .

لیست قیمت ورق فینگر جوینت رابر وود تاریخ 1398/12/01

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 8 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 570.000 تومان

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 10 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 610.000 تومان

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 12 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 710.000 تومان

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 15 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 830.000 تومان گرید AA

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 18 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 930.000 تومان

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 24 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 1.300.000 تومان

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 25 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 1.350.000 تومان

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 30 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 1.600.000 تومان

ورق های رابروود در سه سایز گرید b دارد ضخامت های : منظور از گرید b گره دار بودن چوب ها است .

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 8 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 520.000 تومان

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 10 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 560.000 تومان

ورق فینگر جوینت رابر وود ضخامت 12 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 660.000 تومان

لیست ورق فینگر جوینت اکاسیا تاریخ 1398/12/01

ورق فینگر جوینت آکاسیا ضخامت 12 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 700.000 تومان

ورق فینگر جوینت آکاسیا ضخامت 15 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 900.000 تومان گرید A

ورق 15 میل گرید B قیمت 790.000 تومان

ورق فینگر جوینت آکاسیا ضخامت 18 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 980.000 تومان گرید A

ورق فینگر جوینت اکاسیا 18 میل گرید B قیمت 870.000 تومان

ورق فینگر جوینت آکاسیا ضخامت 30 میلیمتر ابعاد 244*122 قیمت 1.500.000 تومان گرید B

ورق فینگر جوینت راش : تاریخ 1398/12/01

ورق فینگر جوینت چوب راش ترکیه ضخامت 18 میلیمتر ابعاد 121*350 قیمت 1.550.000 تومان

ورق فینگر جوینت چوب راش نرک اکسترا ضخامت 18 میلیمتر ابعاد 121*350 قیمت 2.000.000 تومان

ورق فینگر جوینت چوب راش ترک ضخامت 25 میلیمتر ابعاد 121*350 قیمت 2.400.000 تومان

ورق فینگر جوینت ساپلی تاریخ 1398/12/01

ورق فینگر جوینت چوب ساپلی ضخامت 25 میل 122*244 قیمت 1.200.000 تومان


کاربرد ورق های فینگر جوینت در دکوراسیون چوبی و ساخت سازه های تمام چوب باعث محبوبیت این متریال ارزشمند و جالب شده است . با توجه به پایه طبیعی و سازگار با محیط زیست این پانل ها و آگاهی عموم از مضرات ورق های ام دی اف , هر روز به طرفداران سازه های تمام چوب افزوده می شود .

ما در صنایع چوب فن و هنر بروز ترین مصالح چوبی را برای شما گرداوری و عرضه می‌کنیم .

جهت مشاهده لیست قیمت جدید بر روی لینک زیر کلیک کنید و وارد صفحه مربوطه شوید :

لیست قیمت تخته فینگر جوینت مورخ : 98/11/05

درب کابینت ساخته شده از پانل فینگر جوینت رابروود

درب کابینت آشپزخانه ساخته شده از پانل های فینگر جوینت , رابروود , بلوط , چوب راش , اکاسیا
درب کابینت آشپزخانه ساخته شده از پانل های فینگر جوینت , رابروود , بلوط , چوب راش , اکاسیا

لیست قیمت ورق فینگر جوینت چوب راش قیمت آذر ماه 1398

  1. پانل فینگر جوینت ضخامت 16 میلیمتر ابعاد 121*350 در دو نوع تک رنگ و دورنگ موجود است . تک رنگ 1.600.000 تومان دو رنگ 1.300.000 تومان .
  2. پانل فینگر جوینت ضخامت 18 میلیمتر ابعاد 121*350 تک رنگ 1.700.000 دو رنگ 1.400.000 تومان
  3. پانل فینگر جوینت ضخامت 40 میلیمتر در ابعاد 122*305 سانتی متر قیمت 3.400.000 تومان

لیست قیمت مهرماه پانل فینگر جوینت

تصاویر و لیست قیمت جدید فینگر جوینت را از این بخش مشاهده کنید .

لیست قیمت و تصاویر فینگر جوینت ( جدید )
صفحه فینگر جوینت چوب راش
صفحه فینگر جوینت چوب راش

ورق فینگر جوینت چوب راش ضخامت 18 میلیمتر 122*300 سانتی متر قیمت 1.450.000 تومان

چوب راش ممتاز تک رنگ ورق فینگر جوینت چوب راش ضخامت 18 میلیمتر 122*300 سانتی متر قیمت 1.950.000 تومان گرید a

ورق فینگر جوینت چوب راش ضخامت 26 میلیمتر 122*300 سانتی متر قیمت ( موجود نمی باشد ) تومان

کاج ممتاز پرایم ورق فینگر جوینت چوب کاج روسی ضخامت 18 میلیمتر 122*300 سانتی متر قیمت 840.000 تومان

پرایم ورق یکپارچه و یک تکه می باشد که از ترکیه و گرجستان وارد شده است .

فینگر جوینت چوب بلوط ضخامت 18 میلیمتر ابعاد 122*300 قیمت 2.550.000 تومان

فینگر جوینت شاه بلوط ضخامت 18 میلیمتر ابعاد 122*300 قیمت 2.100.000 تومان

فینگر جوینت چوب گردو ضخامت 18 میلیمتر ابعاد 122*300 قیمت 2.000.000 تومان

فینگر جوینت چوب توسکا ضخامت 20 میلیمتر ابعاد 125*250 سانتی متر قیمت 1.250.000 تومان

تمامی ورق های فوق از ترکیه وارد ایران شده است . گرید ندارد ولی بر اساس تجربه گرید b یا c هستند .


پانل بائوباخ آلمان شرکت پل مایر , لیست قیمت مهر ماه
کفپوش چوب راش اروپایی به روش بائوباخ
کفپوش چوب راش اروپایی به روش بائوباخ

عرض 68 در قطر 2.5 سانت طول 366 سانت قیمت 2.100.000 تومان

عرض 68 در قطر 2.5 سانت طول 450 سانت قیمت 2.300.000 تومان

عرض 68 در قطر 3.5 سانت طول 400 سانت قیمت 2.600.000 تومان

عرض 68 در قطر 4.5 سانت طول 400 سانت قیمت 2.900.000 تومان

عرض 68 در قطر 6 سانت طول 400 سانت قیمت 4.100.000 تومان

گالری عکس صفحات چوبی بائو باخ آلمان

گالری تصاویر پانل های بائوباخ آلمان

لیست قیمت فینگر جوینت 

پانل فینگر جوینت چوب راش
عکس پانل فینگر جوینت چوب راش

عکس پانل فینگر جوینت چوب راش

شما میتوانید بعد از انتخاب مدل و ضخامت درخواست قیمت نهایی کنید . با تشکر از همکاری شما حیدری

قیمت صفحات تمام چوب

لطفا از طریق واتساپ استعلام بروز بگیرید

فهرست بر اساس موجودی انبار ( فینگر جوینت )

صفحات فینگر جوینت از چوب های مختلف 

لیست قیمت ها از جدید ترین به قدیمی می باشد . یعنی بالاترین لیست در این صفحه جدیدترین لیست قیمتصفحات فینگر جوینت است که با تاریخ درج می شوند . زمان تحویل در بیشتر اوقات به محض تسویه می‌باشد و گاهی تا 48 ساعت زمان می برد . 

لیست قیمت فینگر جوینت به‌روزرسانی تیرماه  1398 

چوب راش گرجستان ساخت کشور چین 

پانل فینگر جوینت چوب راش
عکس پانل فینگر جوینت چوب راش
عکس پانل فینگر جوینت چوب راش

پانل فینگر جوینت چوب راش ضخامت 18 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*350 سانتی متر به قیمت 2.050.000 تومان 

پانل فینگر جوینت چوب راش ضخامت 25 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*305 سانتی متر به قیمت 2.150.000 تومان 

پانل فینگر جوینت چوب راش ضخامت 40 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*305 سانتی متر به قیمت 3.100.000 تومان 

چوب کاج روسی ساخت ایران 
پانل فینگر جوینت چوب کاج روسی , صفحه فینگر جوینت , صفحه کابینت آشپزخانه
پانل فینگر جوینت چوب کاج روسی , صفحه فینگر جوینت , صفحه کابینت آشپزخانه

پانل فینگر جوینت چوب کاج روسی , صفحه فینگر جوینت , صفحه کابینت آشپزخانه

پانل فینگر جوینت چوب کاج ضخامت  16 میلیمتر  , ابعاد ورق 122*244 سانتی متر به قیمت 800.000 تومان 

پانل فینگر جوینت چوب کاج ضخامت  20 میلیمتر  , ابعاد ورق 122*300 سانتی متر به قیمت                تومان 

پانل فینگر جوینت چوب کاج ضخامت  32 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*300 سانتی متر به قیمت                  تومان 

پانل فینگر جوینت چوب کاج ضخامت  40 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*300 سانتی متر به قیمت   موجود نمیباشد 

چوب رابروود جنوب شرق آسیا 

پانل فینگر جوینت چوب رابروود
پانل فینگر جوینت چوب رابروود
پانل فینگر جوینت چوب رابروود

پانل فینگر جوینت چوب رابروود ضخامت  10میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت  610.000 تومان 

پانل فینگر جوینت چوب رابروود ضخامت  15 میلیمتر , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت  810.000 تومان 

پانل فینگر جوینت چوب رابروود ضخامت  18 میلیمتر , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت  610.000 تومان 

پانل فینگر جوینت چوب رابروود ضخامت  20 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت                  تومان 

پانل فینگر جوینت چوب رابروود ضخامت  25 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت  1.220.000 تومان 

پانل فینگر جوینت چوب رابروود ضخامت  30 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت  1.310.000 تومان 

چوب ساپلی آفریقا تولید جنوب شرق آسیا 

پانل فینگر جوینت ساپلی
پانل فینگر جوینت ساپلی

پانل فینگر جوینت ساپلی

پانل فینگر جوینت چوب ساپلی ضخامت  25 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت  1.100.000  تومان 

چوب بالسا  موجود نمی باشد 

پانل فینگر جوینت چوب بالسا ضخامت  8 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت 835.000  تومان 

پانل فینگر جوینت چوب بالسا ضخامت  11  میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت 875.000  تومان 

پانل فینگر جوینت چوب بالسا ضخامت  15 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت 975.000  تومان 

پانل فینگر جوینت چوب بالسا ضخامت  18 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت 1.075.000 تومان 

پانل فینگر جوینت چوب بالسا ضخامت  25 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت 1.375.000   تومان 

پانل فینگر جوینت چوب بالسا ضخامت  30 میلیمتر  , ابعاد ورق 121*244 سانتی متر به قیمت 1.475.000   تومان 

لیست قیمت برج 12 به‌روزرسانی  1397/12/18    موجود نمی باشد .

فینگر جوینت چوب راش 122 در 305 در ضخامت 18 میل قیمت 1.700.000  تومان 

فینگر جوینت چوب راش ضخامت 25 میل در طول 305 عرض 121 قیمت 2.050.000 تومان

فینگر جوینت چوب راش ضخامت 40 میل در طول 305 عرض 121 قیمت 2.980.000 تومان

تخته راش فینگر جوینت
تخته راش فینگر جوینت

تخته راش فینگر جوینت

فینگر جوینت رابروود ( آسیای شرقی ) 
پانل فینگر جوینت رابروود
پانل فینگر جوینت رابروود

پانل فینگر جوینت رابروود

ورق فینگر جوینت رابروود  ضخامت 20 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت 930.000 تومان   

ورق فینگر جوینت رابروود  ضخامت 25 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت  1.300.000  تومان 

ورق فینگر جوینت رابروود  ضخامت 30 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت  1.400.000  تومان 

پانل فینگر جوینت چوب کاج روسی 
فینگر جوینت کاج روسی
فینگر جوینت کاج روسی

فینگر جوینت کاج روسی

ورق فینگر جوینت کاج روسی  ضخامت 9 میلیمتر  عرض 122 در طول 280 قیمت 540.000  تومان 

ورق فینگر جوینت کاج روسی  ضخامت 12 میلیمتر  عرض 122 در طول 280 قیمت 570.000  تومان 

ورق فینگر جوینت کاج روسی  ضخامت 16 میلیمتر  عرض 122 در طول 244 سانتی متر  قیمت  795.000    تومان

ورق فینگر جوینت کاج روسی  ضخامت  18 میلیمتر  عرض 122 در طول 244 سانتی متر  قیمت  موجود نمی باشد     تومان 

ورق فینگر جوینت کاج روسی  ضخامت  32 میلیمتر  عرض 122 در طول 280 قیمت  12.800.000   تومان 

ورق فینگر جوینت کاج روسی  ضخامت 40  میلیمتر  عرض 122 در طول 280 قیمت 1.600.000   تومان 

 پانل فینگر جوینت صنوبر 

ورق فینگر جوینت صنوبر ضخامت  18  میلیمتر  عرض 122 در طول 280 قیمت  570.000 تومان 

پانل فینگر جوینت چوب ملچ ممتاز 

ورق فینگر جوینت چوب ملچ ضخامت  26  میلیمتر  عرض 122 در طول 280 قیمت  2.250.000  تومان 

پانل فینگر جوینت چوب گردو ممتاز ( ترکیه )

ورق فینگر جوینت چوب گردو ضخامت  20   میلیمتر  عرض 122 در طول 300  قیمت  2.250.000  تومان 

پانل فینگر جوینت چوب ساپلی   

ورق فینگر جوینت چوب ساپلی ضخامت  18 میلیمتر  عرض 122 در طول 244  قیمت  800.000   تومان 

ورق فینگر جوینت چوب ساپلی ضخامت  25 میلیمتر  عرض 122 در طول 244  قیمت  1.100.000    تومان 

پانل فینگر جوینت چوب بلوط 

ورق فینگر جوینت چوب  بلوط ضخامت  25 میلیمتر  عرض 121 در طول  300 سانتی متر  قیمت  2.700.000     تومان 

ورق فینگر جوینت چوب  بلوط ضخامت  18 میلیمتر  عرض 121 در طول  300 سانتی متر  قیمت  1.980.000    تومان 

پانل فینگر جوینت چوب اکاژو افریقا 

ورق فینگر جوینت چوب  اکاژو ضخامت  25 میلیمتر  عرض 122 در طول  350 سانتی متر  قیمت  4.650.000     تومان 

ورق فینگر جوینت ساپلی
ورق فینگر جوینت ساپلی

ورق فینگر جوینت ساپلی

لیست قیمت پانل های فینگر جوینت در تاریخ 27/10/97

لیست های زیرین قیمت ها تغییر کرده است . از لیست بالا موجودی را بدست آورید 

گونهضخامت (میلیمتر)ابعاد (سانتیمتر)قیمت ورق (ریال)
روسی8280*1224.800.000
روسی12280*1225.000.000
روسی16280*1227.300.000
روسی32280*12212.200.000
روسی40280*12215.200.000
صنوبر16280*1225.200.000
صنوبر18280*1225.400.000
راش ترک8280*1225.400.000
راش ترک18244*1228.100.000
راش ترک سوپر18244*1229.600.000
راش ترک25280*12213.700.000
راش ترک32280*12219.700.000
راش ترک40280*12224.800.000
ملچ سوپر18280*12225.800.000
گردو جنگلی سوپر18280*12222.800.000

پانل فینگر جوینت چوب راش تولید آسیای شرق

تخته راش فینگر جوینت وارداتی
تخته راش فینگر جوینت وارداتی

تخته راش فینگر جوینت وارداتی

ورق فینگر جوینت راش ضخامت چوب  8 میلیمتر ابعاد 122 در 280 هر ورق 630.000  تومان 

ورق فینگر جوینت راش ضخامت چوب 10 میلیمتر ابعاد 122 در 280 هر ورق 715.000  تومان 

ورق فینگر جوینت راش ضخامت چوب 25 میلیمتر ابعاد 122 در 305 هر ورق 1.950.000 تومان 

ورق فینگر جوینت راش ضخامت چوب 40 میلیمتر ابعاد 122 در 305 قیمت 2.900.000 تومان

پانل فینگر جوینت چوب روسی تولید ایران

ورق فینگر جوینت کاج روسی   ضخامت 9 میلیمتر  عرض 122 در طول 280 قیمت 560.000  تومان 

پانل فینگر جوینت چوب صنوبر تولید ایران

صنوبر سیاه
صنوبر سیاه

صنوبر سیاه

ورق فینگر جوینت صنوبر ضخامت 14 میلیمتر  عرض 122 در طول 280 قیمت 520.000 تومان 

پانل فینگر جوینت چوب رابروود  تولید آسیای شرق

پانل فینگر جوینت رابروود
پانل فینگر جوینت رابروود

پانل فینگر جوینت رابروود

فینگر جوینت چوب رابروود
فینگر جوینت چوب رابروود

فینگر جوینت چوب رابروود

ورق فینگر جوینت رابروود  ضخامت 12 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت 630.000  تومان 

ضخامت 14 میلیمتر صفحه فینگر جوینت  چوب رابر وود  قیمت 735 هزار تومان

ورق فینگر جوینت رابروود  ضخامت 18 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت 820.000 تومان 

ورق فینگر جوینت رابروود  ضخامت 20 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت 830.000 تومان   

ورق فینگر جوینت رابروود  ضخامت 25 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت  موجود نمیباشد تومان 

ورق فینگر جوینت رابروود  ضخامت 40 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت  موجود نمی باشد تومان 

پانل فینگر جوینت چوب ساپلی تولید آسیای شرقی 

ورق فینگر جوینت  ساپلی ضخامت 18 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت 770.000 تومان 

ورق فینگر جوینت  ساپلی ضخامت 12 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت 620.000 تومان 

ورق فینگر جوینت  ساپلی ضخامت  25 میلیمتر  عرض 122 در طول 240 قیمت 1.000.000  تومان 

صفحات و پانل های فینگر جوینت 

اتصالات انگشتی یا مفصل انگشتی کاربرد بسیار زیادی در صنعت و دکوراسیون دارد.

در اتصال انگشتی چوبها بگونه ای باهم جوینت می‌شوند که همانند یک مکمل در زاویه های مختلف برای کاربری های مختلف باهم جوینت یا بقول درودگران ایرانی چسب و پرس می شوند.

نام هاي مشابه :

اتصال پین جفت

اتصال مشترک

اتصال انگشتی

اتصال فینگر جوینت
اتصالات انگشتی فینگر جوینت بر روی ورق و صفحه کابینت
اتصالات انگشتی فینگر جوینت بر روی ورق و صفحه کابینت

صفحات lvl  ساخت آلمان ( بائوباخ ) تولید کشور آلمان

صفحات بائوباخ آلمانی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و جزع گرانترین صفحات lvl  درجهان . 

پانل lvl wood ( بائوباخ آلمانی )  قطر صفحه 25 میلیمتر , عرض  68  طول 450 سانتی متر قیمت 2.400.000 تومان 

پانل lvl wood ( بائوباخ آلمانی )  قطر صفحه 35 میلیمتر , عرض  68  طول 400 سانتی متر قیمت 2.800.000 تومان 

پانل lvl wood ( بائوباخ آلمانی )  قطر صفحه 45 میلیمتر , عرض  68  طول 400 سانتی متر قیمت 3.000.000 تومان 

پانل lvl wood ( بائوباخ آلمانی )  قطر صفحه 6 میلیمتر , عرض  68  طول 400 سانتی متر قیمت 2.400.000 تومان 

لیست قیمت صفحه و پانل فینگر جوینت مورخ  97/10/01 – 2018 

با توجه به نوسان قیمت ارز قیمتها متغییر میباشد .

نام و سایزضخامتابعادگرید تومان قیمت
فینگرراش18میل05/3″22/1ab1300000
فینگر راش40 میل ab3000000
فینگر راش25 میل bc1600000
فینگر راش16 میل ab7500000
فینگرروسی18 میل ab900000
فینگرروسی25 میل ab1100000
ساپلی15 میل aa7100000
ساپلی18 میل aa8600000
ساپلی25 میل aa1200000
رابرود8 میل aaنداریم
رابرود18میل ab850000
رابرود18 میل ab750000
رابرود20 میل ab850000

توجه : قیمت ها به تومان است

مشخصات فینگر جوینت های وارداتی از آسیای شرقی 

جدول مشخصات فنی چوب ها و صفحات فینگر جوینت 

امکانات:  همیشه همه ابعاد و شرایط باهم وجود ندارد ولی میتوانید نزدیکترین سایز را به ابعاد مورد نیاز خود را در صفحه لیست قیمت فینگر جوینت بیابید .
ابعاد استاندارد:ضخامت : از 8 میلیمتر شروع و تا  40 میلیمتر موجود است .طول ها 305 و 350 و  280 و  244 cm  عرض ها :   122 cm  عرض   مانند : 122*244 و 122*280 و 122*305 و 122*350 سانتی متر 
ابعاد سفارشی: زمانبر و تولید محدود میتوانید ابعاد خود را اعلام کنید . خدمات برش , چسابندن دو ورق بهم , روکش گیری و ساخت صفحه انجام می شود .
عرض: 300 تا 1300 میلیمتر
طول: 305-5500 میلیمتر
درجه کیفیت:AA / AB / BC  ورق هایی که از آسیای شرقی وارد ایران می شوند از این استاندارد پیروی میکنند .
محتوای رطوبت:8٪ (+/- 2) KD
سبک مشترک:مفاصل قابل مشاهده انگشت در لبه جانبی و در برخی صفحات از رو اجرا شده اند .
انگشت مشترک مواد:انگشت پیوندی از 180mm و طول، عرض استاندارد 40 + / 2mm یا عرض پله سفارشی متصل شده است
چسب:کنی باند (F ★★★★، E0)، اروپا D4
رنگ:طبیعی یا رنگ آمیزی  
درمان سطح:Sinding finish صاف / تخت / سیم مچ دست / دست پاشیده / ناراحت / کربنیزه شده است
پایان:تکمیل شده (پوشش لاک الکل زدن، روغن طبیعی) یا ناتمام ( قابل سفارش )
بسته بندییک نایلون ظریف بر روی هر ورق بصورت پشت و رو وجود دارد تا زمانی که این نایلون باشد ورق شما از خطرات مصون است . هر پانل فینگر جوینت به طور جداگانه و محکم و بسته بندی شده در پالت قوی با محافظ سلفون. بعد از نصب و مهار نایلون را باز کنید .
 MOQ:  شما میتوانید از یک ورق الی 1000 ورق یا بیشتر را سفارش دهید 
گواهینامه ها:EUTR، FSC، FEFC، ISO9001: 2008، CE متعلق به ورق هایی که از آسیای شرقی وارد ایران می شوند 
نصب شده: ورق ها بصورت پالت از انبار برای مشتری ارسال می شود . هزینه بارگیری و حمل و نقل بعهده مشتری میباشد .

با تشکر از توجه شما 


قیمت دستگاه فینگر جوینت : دستگاه تولید فینگر جوینت نوعی پرس است که چوب ها را به خوبی به یک ورق مسطح و صاف تبدیل می کند . حدودا ابعاد آن به ۵۸۰*۶۰۰۰ میلیمتر میباشد . البته هر کارخانه ای سایز خود را دارد . 

قیمت ورق فینگر جوینت راش : در لیست بالا قیمت ورق فینگر جوینت راش درج شده است . حتما به تاریخ بالای قیمت نگاه کنید تا مبادا قیمت لیست های قدیمی را اشتباه نگیرید . از بالا به‌روزرسانی ها درج می شوند و قیمت های قدیمی در زیر لیست با تارخ درج شده اند . 

فینگر جوینت گردو : فینگر چوینت گردو بسیار کمیاب است ولی می توانید آن را پیدا کنید . 

فینگر جوینت کرج : محل و بورس پخش فرآورده های چوبی در تهران شهرک صنعتی خاوران با نام بازار چوب ایران است . اطلاعی از فروشگاه ها در کرج نداریم . مطمئنا فروشگاه ها می توانند تبلیغات خود را درج کنند . 
قیمت تخته فینگر جوینت : قیمت ها هر هفته بروز رسانی می شوند و در بالای صفحه قابل مشاهده هستند . 

فینگر جوینت کاج : پانل فینگر جوینت چوب کاج تولید ایران از چوب کاج روسی می باشد . وهم اکنون موجود است . 

ورق های فینگر جوینت : ورق های فینگر جوینت بدلیل ساختار و قطعات آن بسیار مقاوم تر از چوب طبیعی است و ترک یا کج نمی کنند . 

فروش فینگر جوینت راش : می توانید جهت بازدید در منطقه خاوران حضور پیدا کنید و از نزدیک ورق ها را مشاهده کنید . 

میز آشپزخانه و اتاق ناهار خوری

میز آشپزخانه و اتاق ناهار خوری

میز آشپزخانه و اتاق ناهار خوری

دیزاین و دکوراسیون داخلی قبل و بعد از بازسازی

دیزاین و دکوراسیون داخلی قبل و بعد از بازسازی

اتصال زیپ چوبی بین دو اسلب

اتصال زیپ چوبی بین دو اسلب

تخته چنار , الوار چنار

تخته چنار , الوار چنار

اجرای صفحه کابینت آشپزخانه بوسیله صفحه بائوباخ المان

اجرای صفحه کابینت آشپزخانه بوسیله صفحه بائوباخ المان

اجرای صفحه کابینت آشپزخانه بوسیله صفحه بائوباخ المان

اجرای صفحه کابینت آشپزخانه بوسیله صفحه بائوباخ المان

اجرای صفحه کابینت آشپزخانه بوسیله صفحه بائوباخ المان خیابان پیروزی

اجرای صفحه کابینت آشپزخانه بوسیله صفحه بائوباخ المان خیابان پیروزی

الوار اسلب، تخته الوار، تنه درخت، گرده بینه و چوب جنگلی

اتصال دمچلچله , تخته کاج روسی با اتصال دم چلچله , اتصال کراواتی

اتصال دمچلچله , تخته کاج روسی با اتصال دم چلچله , اتصال کراواتی

میز آشپزخانه٬ میز اتاق ناهار خوری

تاپس کابینت آشپزخانه
انواع صفحه روی کابینت

قیمت انواع صفحه کابینت

صفحه کابینت تاپس

صفحه روی کابینت

 

 

چه صفحه‌ای برای روی کابینت مناسب‌تر است؟+جدول قیمت

چه صفحه‌ای برای روی کابینت مناسب‌تر است؟+جدول قیمت

چه صفحه‌ای برای روی کابینت مناسب‌تر است؟+جدول قیمت

تاریخ :1395/02/11

جهت دریافت قیمت های درست با شماره های فوق تماس بگیرید . با تشکر

انواع صفحه کابینت٬ صفحه٬ صفحه کابینت mdf٬ صفحه کابینت تمام چوب٬ صفحه کابینت ضد آب٬ ام دی اف ، کابینت آشپزخانه دکوراسیون منزل ، قرنيز آب بندي روي صفحه كابينت

چه جنسی مناسب صفحات روی کابینت و پیشخوان آشپزخانه است؟

شهلا روشنی: جدای از انتخاب صحیح جنس، رنگ و اندازه کابینت، انتخاب کانتر ( صفحه روی کابینت ) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب کانتر کابینت‌ها به‌ خصوص کابینت‌های زمینی یکی از مهم‌ترین گزینش‌ها بوده و نیازمند شناخت کافی از جنس، کیفیت و قیمت این عناصر است.

سنگ مرمر
این سنگ زیبا و طبیعی علیرغم داشتن ظاهری برازنده در برابر ضربه‌ها و خراش‌های چاقو و ساطور آشپزخانه بسیار ضعیف است؛ اما با وجود این،‌ این سنگ جزء محبوب‌ترین انتخاب‌ها برای آشپزخانه است. سطح سفید و صیقلی آن باعث احساس طراوت و پاکی آشپزخانه می‌شود. مرمرها سنگ‌های خنگی هستند که در برابر مواد شیمیایی و اسیدی مقاومت بالایی ندارند.

شاید دقت کرده باشید با ریختن عمدی یا غیرعمدی آب‌لیمو روی مرمر اطراف آن سفیدک می‌زند. اگر خواستار آشپزخانه کلاسیک و ساده هستید این سنگ را فراموش نکنید. توجه داشته باشید مرمر برخلاف سنگ مرمریت نور را از خود عبور می‌دهد.

نوع مرمرقیمت هر مترمربع (تومان)
مرمر سفید کرمان1.200.000
مرمر عسلی کرمان600.000
مرمر تراونیکس250.000
مرمر سبز1.000.000
مرمر ابر سفید تابستانی1.200.000
مرمر قهوه‌ای600.000

کورین
سطوح یکپارچه کورین، پوشش‌های اکرولیک هستند که دامنه وسیعی از ویژگی‌ها را شامل می‌شوند. مهم‌ترین آنها دامنه بسیار وسیعی از رنگ‌های گوناگون است که شامل بیش از ۷۰ نوع رنگ برای پوشش هر نوع سطح داخلی است. مزایای سنگ کورین شامل یکپارچگی و بدون درز بودن (گردوخاک را به خود جذب نمی‌کند)، ضد لک، ضد آب، ضدزنگ و ضد جرم و داشتن صفحات آنتی باکتریال کورین (مایعات درون آن نفوذ نمی‌کند)، قابلیت ترمیم و تعمیر دائمی و مقاوم در برابر اسیدهای آزمایشگاهی است.
از معایب کورین می‌توان به عدم مقاومت بالا در حرارت و فشار فوق‌العاده زیاد و در مقایسه با سنگ مصنوعی و امکان خش خوردن اشاره کرد.
تاریخ :1395/02/11

نوع کالاقیمت هر متر (تومان)
دانه‌ریز450.000 با اجرا
دانه کریستالی790.000 با اجرا
ورق 366×76 سانتی‌متر920.000 تا 2.000.000

سرامیک
این محصول در برابر گرما بسیار مقاوم بوده و به‌راحتی لک نمی‌شود و البته تعویض آن بسیار ساده است.البته این کالا معایبی نیز دارد، مثلاً شست‌وشوی زیاد آنها ممکن است ایجاد خش کند. کدر شدن سریع سرامیک‌ها هم می‌تواند دلیل اصلی کنار گذاشتن آنها باشد. بااین‌حال هنوز خیلی‌ها ترجیح می‌دهند فضای آشپزخانه‌شان را شبیه مطبخ‌های قدیمی درآورند؛ به‌خصوص اگر آشپزخانه‌ای کوچک و دنج داشته باشند. البته سرامیک‌ها نسبت به محصولات دیگر ارزان‌تر هستند.

نوع کالاقیمت هر متر (تومان)
سرامیک 30×60 طرح سنگ تراورتن9.000
سرامیک 30×60 طرح سنگ تراورتن8.000
سرامیک 40×406.000

سنگ گرانیت
درست است که این روزها سنگ‌های صاف و براق کوارتز نگاه‌ها را به سمت خودشان خیره کرده‌اند اما هنوز گرانیت‌ها در آشپزخانه حرف اول و آخر را می‌زنند. مهم‌ترین دلیل انتخاب سنگ‌های گرانیتی در آشپزخانه‌ها نمای طبیعی آن‌هاست. برای اینکه گرانیت برخلاف کوارتز سنگی طبیعی است و نمایی که در محیط هم ایجاد می‌کند ساختگی و مصنوعی نیست.

تنوع رنگ و طرح در گرانیت‌ها بیشتر است. این نوع سنگ‌های مصنوعی گاهی هم قیمت سنگ‌های طبیعی بوده و مانند آن‌ها مقاوم در برابر حرارت، ضد خش، ضد قارچ و ضد کپک هستند؛ فقط در مقایسه با کوارتزها به توجه بیشتری نیاز دارند. مسئله دیگرشان هم این است که این سنگ‌ها باید با تمیزکننده مخصوص گرانیت تمیز شوند چراکه در انواع ارزان‌تر ممکن است تخلخل‌ها باعث جذب مایعات و ایجاد لکه شود؛ به‌خصوص اگر روی آن‌ها روغن یا سرکه بریزد. برای همین تمیز کردن سطوح گرانیتی هرسال لازم است درحالی‌که کوارتزها این مشکل را ندارند.

نوع کالاقیمت 40×40 (تومان)
گرانیت نهبندان طوسی2.800.000
گرانیت تکاب1.000.000
گرانیت دانه اناری7.000.000
گرانیت قرمز یزد20.000 تا 300.000 هر مترمربع
گرانیت خرمدره بژ2.800.000
گرانیت بروجرد1.000.000
گرانیت نطنز مشکی7.000.000

چوب
چوب‌های درخت بلوط و گردو، راش و بلوط مناسب روکش‌های کابینت هستند. این کانترها پایدار و مقاوم بوده و خاصیت ضد باکتریایی دارند؛ همین‌طور بادوام هستند و منسجم و البته بسیار مقرون‌ به‌ صرفه.  فقط شاید لازم باشد هرازگاهی آنها را سمباده بزنید. تمیز کردنشان هم ساده است؛ با یکپارچه و مقداری کف، سریع تمیز و براق می‌شوند. البته انتخاب چوب برای روکش کابینت نیازمند نگهداری و مواظبت بیشتر از سنگ است. توجه داشته باشید این انتخاب نسبت به گزینه‌های دیگر گران‌تر است.
تاریخ :1395/02/11

نوعقیمت مترمکعب (تومان)
راش روسی2.800.000
چوب کاج روسی1.000.000
چوب بلوط امریکا7.000.000
روکش درجه‌یک چوب طبیعی20.000 تا 300.000 هر مترمربع
توجه داشته باشید قیمت روکش‌ها نسبت به نوع چوب، ظاهر و بافت و رنگ قیمت متفاوت دارد

سنگ کوارتز
به گزارش اقتصادنیوز، این روزها این نوع کانترها طرفداران زیادی پیداکرده است؛ کانترهایی از جنس سنگ‌های مصنوعی کوارتز که بین مردم به‌اشتباه به کورین معروف شده‌اند. (در حقیقت تفاوت بالایی با کورین دارند) کوارتزها دارای مقاومت و ماندگاری طولانی‌مدت هستند و از سنگ‌های گرانیت هم ماندگاری بیشتری دارند.

کوارتزها قطعات سنگی درشتی هستند که رگه‌هایی هم در آنها دیده می‌شود. مزیت آنها این است که صاف، یکدست و براق‌اند. نگهداری از این سنگ‌های ضدلک، ضد خش و آنتی‌باکتریال در مقایسه با باقی سنگ‌های مصنوعی و طبیعی راحت‌تر است، برای اینکه نیازی به هیچ ماده شوینده‌ای ندارد و فقط کافی است باکمی آب و صابون سطح آنها را تمیز کرد. همین ویژگی مهم است که کوارتزها را باوجود قیمت بالایشان نزد برخی محبوب کرده است.

نوع کالاهر متر (تومان)
کوارتز800.000 به بالا

کامپوزیت‌های چوب
اگر می‌خواهید کانتری ارزان اما تمیز و پردوام داشته باشید کامپوزیت‌های چوبی بهترین گزینه برای این کار است. این گروه شامل ام دی اف، اچ‌دی اف، نئونان و پلی‌وود است. ام‌دی‌اف یا همان فیبر با تراکم متوسط، محصول کامپوزیت چوب است. این محصول از الیاف و ضایعات چوب ساخته‌شده است که به رزین آغشته و تحت تأثیر گرما و فشار به هم چسبیده می‌شود. این محصول قابل روکش شدن است که به زیبایی و دوام آن بخصوص در محیط‌هایی مانند آشپزخانه می‌افزاید. این کالا معایب چوب را ندارد، پیچ‌وتاب برنمی‌دارد، به هم فشرده، صاف، سفت و بدون گره است و به‌راحتی خم نمی‌شود.

اچ‌دی اف
HDF تخته فیبر با دانسته بالا است که از الیاف چوب یا گیاهان دیگر ساخته‌شده و تمام خصوصیت ام‌دی‌اف رادار است که با اضافه کردن اوره فرمالدئید یا دیگر رزین‌های مصنوعی با حرارت مناسب و تحت‌فشار تولید می‌شود. این محصول در نمای خارجی و داخلی ساختمان‌ها (دکوراسیون منزل واداری، مبلمان و کف‌پوش‌ها)، تزئینات داخلی اتومبیل و صنایع الکترونیک کاربرد دارد.

نئوپان
به گزارش اقتصادنیوز، نئوپان یا تخته خرده چوب، صفحه‌ای مسطح است که از مخلوط خرده چوب و رزین تحت‌فشار بالا و حرارت به دست می‌آید. هرچند این محصول از چوب‌های معمولی متراکم‌تر است، اما سبک‌ترین و ضعیف‌ترین نوع تخته فشرده به شمار می‌رود. این کالا با داشتن روکش قابلیت روکش برای کابینت را دارد.

پلی‌وود
WPC محصولی است که شامل چوب و ترمو پلاستیک‌ها می‌شود که اصطلاحاً معروف به پلی‌وود است. از این ترکیب محصولات بسیار متنوع و متفاوتی جهت مصرف در صنایع مختلف به دست می‌آید. یکی از مصارف آن در کابینت و پیشخوان آشپزخانه است. پلی‌وودها دارای استحکام و دوام خوبی هستند. این کانترها بسیار ارزان‌تر از موارد بالا است.

تاریخ :1395/02/11

نوع کالا (به‌صورت خام)اندازه (سانتی‌متر)قیمت (تومان)
ام‌دی‌اف تهران باروکش ملامینه مات و چرمی138×366183.000 تا 197.000
ام‌دی‌اف ترکیه با روکش‌های کلاس براق122×280220.000 تا 310.000
نئوپان سفید (شرکت‌های داخلی) باروکش ملامینه سفید183×360130.000 تا 133.000
نئوپان رنگی (شرکت‌های داخلی) باروکش ملامینه183×366135.000 تا 139.000

 

منبع : http://www.eghtesadnews.com

به گزارش اقتصادنیوز،

گرداوری گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

 

(بیشتر…)