بزرگان هنر ایران : استاد عباس عشاقی ، گره چینی

بزرگان هنر ایران : استاد عباس عشاقی ، گره چینی

بزرگان هنر ایران : استاد عباس عشاقی گره گنبد اثر استاد عباس عشاقی موزه ويكتوريا، مشتري پرارزش هنرمند اصفهاني! استاد عباس عشاقی با اشاره به مشكلات و زمان بر بودن ساخت چنين اثري مي گويد: به همين علت بعد از آن ديگر موفق به ساخت نمونه مشابه آن نشده ام. اثر هنری گره گنبد...
WhatsApp us