0 Items

انتخاب برترین جاذبه های توریستی اسپانیا

 انتخاب  برترین جاذبه های توریستی اسپانیا

معماری اسپانیا

شهر والنسیا اسپانیا منطقه توریستی منحصربه فردی رابا عنوان شهر جدید علم وهنر به خود اختصاص داده است که طراحی مدرن وکلاسیک ساختمانهای موزه ومجتمع های تفریحی – سرگرمی این شهر جدید عامل اصلی جذب توریست دراین منطقه معرفی شده است.شهرجدید علم وهنر اسپانیا ساختمانهای بزرگ ومتفاوتی رادر خود جای دا ده که از طریق تلفیق با هنر سنتی ومدرن معماری کشور اسپانیا توجه هرهنرمند وتوریست خارجی را جلب میکند.

مجتمع تفریحی لو همیسفریک

 

شهرجدید والنسیا یکی از جذای ترین مجتمع های تفریحی محسوب میشود.که بزرگترین ومتفاوترین سالن سینما درجهان را نیز درخود جای داده است طراحی اصلی ساختمانهای این مجتمع به صورت نیم دایره ای کشیده وبرجسته صورت گرفته وساختمانها برروی ابها ی والنسیا احداث شده اند .حالت برجسته وقوس دار بدنه ساختمان درانعکاس وپخش گسترده نور وروشنایی در محوطه اطراف انها نقش عمده ای را ایفا می کند .وپنلهای شیشه ای رنگی درهرساعت از شبا نه روز رقص نورجذابی را برای بازدید کنندگان به ارمغان خواهند اورد. ساختمان مدوری که نیم دایر ه ان با برجستگی بیشتری طراحی شده از یک پنل متحرک درقسمت راس برخوردار است این پنل همچون برگ گل طراحی شده است ودرنهایت هنگام تغییر شرایط اب وهوایی کناررفته و یا سطح سقف ساختمان رامی پوشاند .انواع برنامه های سر گرمی   وتفریحی درساختمان متحرک شهر والنسیا یافت میشود. ولحظات خوشی رابرای توریستهای این منطقه به ارمغان خواهد اورد.

 

قصر تاریخی خانواده ساگرادا

 

قصر تاریخی خانواده ساگرادا یکی از قدیمیترین ومهمترین جاذبه های گردشگری شهر بارسلونا اسپانیا محسوب میشود که سنگ اصلی ان دسال 1882 میلادی طراحی ودر اسکلت این قصر تاریخی نصب شده است .

هم اکنون  طرح های زیادی برای ایجاد تغییرات اساسی درنمای خارجی ان وایجاد طرح های معماری نوین وکلاسیک به صورت تلفیقی دربدنه ساختمان این قصر ارایه شده است .پیش بینی می شود. تاسال 2026 میلادی جاذبه توریستی جدیدی با خلاقیتهای منحصر به فرد در این مطقه ایجاد شود.هریک از بخشهای راس میانه وتحتانی ساختمان قصر تاریخی خانواده سا گرادا در طرحی متفاوت به نمایش درامده اند که بازدید کنند گان درنگاه اول .ساختمانهای مجزادرکنار یکدیگرتصور خواهند کرد. بخشهای مختلف این قصر  علاوه بر برخوردداری ازسالنهای تفریحی وسرگرمی .موزههای هنری به همراه نمایش هنر کهن وباستانی در معماری اسپانیا رانیز درخود جا ی داده است .همچنین این قصر به دلیل استقرار درراس خیابان اصلی شهر بارسلونا مسیر ورودی زیادی دارد.

باغ برجهای گیاهی در سنگاپور

یکی ا ز بزرگترین   مناطق توریستی سنگاپور که به پارک ملی این کشورشناخته شده .جذابترین ووسیع ترین باغ برجهای گیاهی را درخود جای داده است که میتواند جز یکی از برترین پروژهای سبز سنگاپور بشمار اید. دربخش مجزای ازاین منطقهتوریستی ساختمانهایی قراردارندکه برروی سقف انها یک استخر مستطیلی بزرگ نصب شده است این استخر 3 ساختمان اصلی مجاوررابه هم متصل کرده است وبر فرازا سمانهایه سنگاپور خودنمایی میکند .باغ برجهای گیاهی درمجاورت این استخر قرارگرفته است وهریک ازتوریستها میتوانند ازاین طریق به وسعت وعظمت باغ مذکور پی ببرند .ارتفاع هریک از برجهای گیاهی بین 25تا50 متراست وبابیش از 226 هزازنوع گیاه وگل طبیعی .ومصنوعی پوشانده اند.این گیاهان طبیعی ومصنوعی هرگونه اب باران .بادهای موسمی ونورخورشیدرا به خود جذب میکنند .ودر کوتاهترین زمان به سیستمهای تولید انرژیهای تجدیدپذیر خود انتقال خواهند داد. 11برج گیاهی این باغ ازسیستم فتو ولتا ییک خورشیدی برخوردارند ودرتولیدانرزی برق وخنک کردن محیط اطراف باغ نقش عمده ای راایفا خواهند کرد .نکته جالب اینجاست که سیستم بالابرنده پرسرعت میان برجهای گیاهی نصب شده تاانرژیهای طبیعی همچون بادهای خنک وتصفیه کننده وگرمای خورشیدی در فصلهای سرد رابه سرعت به نوک برج انتقال داده و درمحیط اطراف منتشر کند.همچنین این برجهای گیاهی درطول شبانه روز وباتغییر شرایط اب وهوایی درحالتهای مختلف میچرخند.تابتوانند پاکسازی محیط اطراف وتهویه هوای خارجی رابه بهترین نحو ممکن انجام دهند .پروژه سبز پارک ملی سنگاپور تاسال 2012 میلادی رسما به بهره برداری خواهدرسید.

پنلهای موج دار بادی – دراسکلت خانه ها

طراحی پنلهای موجدار بادی- گیاهی باهمکاری وطراحی  aamerسنگاپورانجام شده که براحتی اسکلت اصلی یک ساختمان مسکونی راباتعیین چهارچوبهای امنیتی وحفظ مقاومت واستقامت ساختمان تشکیل شده است  .این پنلها بصورت مسطح .زاویه دار قوس دار وموج دار طراحی شده اند که به دلیل انعط اف پذیری ومقاومت بسیاربالا درچهارچوب اسکلت ساختمان جای گرفته اند.جنس اصلی این پنل ها از کامپیوزیت .پلی کربنات .الومینیوم وبتن سخت صنعتی تشکیل شده ودر ساختارداخلی نیز موجهای نامحسوس به منظور جذب انرژی بادطراحی شده است.درقسمت لبه این پنلها ورقه های گیاهی باانواع گیاهان طبیعی وترکیبی ازالوار وچوبهای خرد شده به کارگرفته شده اندتا بتوانند درتهویه هوای داخلی ساختمان وجذب انرژی خورشید بسیارعمل کنند.

این درحالی است که  پنل های خورشیدی –شیشه ای نیز اطراف بالکن این ساختمان را پوشانده است تادر طی شبانه روز وبا توجه به هر نوع زاویه تابش خورشید .سلولهای خورشیدی را در بالاترین حجم ممکن جذب کنند .از این رو میتوان گفت .ساختار اصلی و تمام مصالح نمای خارجی این ساختمان لوکس و مدرن از فناوری های سبز تولیدشده  تا با تولید انرژی های پاک و انرژی مصرفی داخل ساختمان .هزینه های این بخش را به حداقل برساند. با وجود اینکه این خانه بسیار لوکس و مدرن طراحی شده .هزینه بسیار کمی رادر مصرف انرژی برای ساکنان به ارمغان می آورد .

طراحی خانه اینه ای – خورشیدی قابل حمل

یکی ازمعماران بزرگ ایالات متحده امریکا به نام کریچ استیلی نخستین خانه پیش ساخته   اینه ای  -خورشیدی سانفرانسیسکو احداث کرده که این ازقابلیت حمل  وجابه جایی بالای برخورداراست   دیواره های این خانه پیش ساخته از شیشه های نشکن وضد حرارت صنعتی تشکیل شده اند این بدنه کامپوزیت انواع انعکاس نور وروشنایی محیط اطراف ساختمان به همراه تغییرات شرایط اب وهوایی رادر اینه ای – شفاف خود بهنمایش درمیاید که عمده تغییرات باتغییر رنگ .کدری وشفافیت وهمچنین نمایش محیط اطراف ساختمان خودنمایی خواهندکرد.قالب اصلی واسکلت این خانه از کامپوزیت استیل واهن ضدرنگ صنعتی تشکیل شده که به راحتی جابه جا میشود ودرهرمکانی نصب خواهد شد .لایه ای از ورقه فتوولتاییک خورشیدی در وسط بدنه اینه ای پلاستیکی جای گرفته است که در طی شبانه روز هرگونه انرژی خورشیدی این خانه .صددرصد انرژی گرمای ان توسط عوامل طبیعی وانرژیهای زیست محیطی تامین میشود همچنین لایه ای ازچوب نسوز درداخل دیواره های ساختمان  بکارگرفته شده است که درزمان جذب انرژی پاک ومفید  به رنگ قرمز روشن وتیره تبدیل خواهد شد.

 

پنل های موج دار باد ی – گیاهی دراسکلت خانه ها

طراحی نلهای موج دار بادی – گیاهی باهمکاری گرو همعماری وطراحی aamer    سنگاپور انجام شده که به راحتی اسکلت اصل یک ساختمان مسکونی را با تعیین چهارچوبهای امنیتی وحفظ مقاومت واستقامت ساختمان تشکیل شده است .این پنل ها به صورت مسطح .زاویه دار .قوس دار موج دار.طراحی شده اند که به دلیل انعطاف پذیری ومقاومت بسیار بالا درچهرچوب اسکلت ساختمان جا گرفته اند .جنس اصلی این پنل ها ازکامپوزیت پلی کربنات .الومینیوم وبتن سخت صنعتی   تشکیل شده ودرساختار داخلی نیز موجهای نامحسوس به منظور جذب انرژی بادطراحی شده است   درقسمت لبه این پنل ها ورقه های گیاهی با انواع گیاهان طبیعی وترکیبیازالواروچوبهای خرد شده به کارگرفته شده اند تابتوانند درتهویه هوای داخلی ساختمان وجذب انرزی خورشید بسیارموثرعمل کنند .این درحالی است که پنلهای خورشیدی –شیشه ای نیز اطراف بالکن این ساختمان راپوشانده اند تادر طی شبانه روز وباتوجه به هر نوع زاویه تابش خورشید .سلولهای خورشیدی را در بالاترین حجم ننکن جذب کنند.ازاین رومیتوان گفت ساختاراصلی وتمام مصالح نمای خارجی این ساختمان لوکس ومدرن ازفناوری های سبزتولید شد هتاباتولیدانرژهای پاک وانرزی مصرفی داخل ساختمان .هزینه های این بخش رابه حداقل برساند.باوجودانکه ا ین خانه بسیارلوکس ومدرن طراحی شده .هزینه بسیار کمی را در مصرف انرژی برای ساکنان به ارمغان می اورد.

نماد سقفهای پلکانی درشهرک سبز بندر المپیک

گروه معماران gds..وne    برزیل باهمکاری دوجانبه یکدیگر موفق به رونمایی از پروژطراحی شهرک سبز در بندر المپیک منطقه rio de j aneiro     برزیل شدند. این شهرک از هزاران سقف پلکانی درقالبهای ستونی مکعب مستطیل تشکیل شده است .که این سقفها به راحتی به یکدیگر راه پیدامیکنند .بلوکهای سبز ازپنلهای کامپوزیت بتن وورقه های پلاستیک بازیافتی تولید شده اندکه درعبور شبنم وحبابهای موجود درهوای مرطوب  منطقه  بسیارموثر عمل خواهندکرد این مطقه برزیل به دلیل رطوبت بالا وبارانهای موسمی ازحجم قابل توجهی شبنم وحباب اب درهوا برخوردار  است که درمدت  زمان  کوتاهی نابودمیشوند .حال این گروه معماری باطراحی نوین بدنه بلوکهای سبز شهرک توانستند حجم وسیعی ازاین شبنمها راجذب کرده وبرای مصرف داخلی به پنل سطح داخلی ستونها انتقال دهند این شبنم وحبابه اب با قرارگرفتن در بدنه داخل بلوکها به یک سیستم تبدیل وتصفیه اب واردمیشوند که با ایجاد فشردگی وحجیم شدن به اب مصرفی داخل شهرک تبدیل خواهند شد همچنین پلهای  و سیع اما سبکی میان برجهای پلکانی که از اتصال ستونهای بتنی تشکیل شده اند قرارگرفته است تا در سهولت رفت و امد ساکنان و بازدید کنندگان شهرک کمک کرده باشند البته هدف اصلی از طراحی و ارایه ماکت اصلی این شهرک. تولید انرژی های پاک و تجدید پذیر اعلام شده اند که درمیان این فناوری ها .ساخت سیستم مدرن تبدیل شبنم و حباب آب با آب مصرفی شهروندان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .

 

پنل خورشیدی خنک کننده هوای داخلی ساختمان

ایامیدانید باایجاد تغییراتی درساخت اصلی پنلهای خورشیدی میتوان علاوه برتولید انرژی گرمایی سیستم خنک کننده هوایی داخل ساختمان رانیز دراختیارداشت ؟این سوالی است که تیم علمی وتحقیقاتی usسا ندیاگو به ان پاسخ مثبت داده استوباتولید پنلهای فتوولتییک خورشیدی توانسته است هوای داخلی خنک ساختمان رانیز تامین کند .این پنل ها در قالبهای سقف ساختمانهای مسکونی طراحی شده که دارای 2لایه ترکیبی است .

نکته قابل توجه اینجاست کهپنل های فتوولتاییک نه تنها هوای داخلی ساختمان مورد نظر راخنک میکند .بلکه هوای محیط اطراف ساختمان راتافواصل 20متری نیز خنک خواهد کرد .لایه ای ازفیبرپلی استروپلی اورتان باساختارکاهش دما وفشارهوا میان این پنل خورشیدی نصب شده است که درجه هوای گرم بافشاردمای بالاراتا بیش از38 درصد کاهش خواهدداد.این افت فشار به خنک کردن هوای داخلی ساختمان کمک میکند ودر مدت زمان کوتاهی فعل وانفعالات وجابجایی های مرتبط هوای گرم وسرد راانجام خواهد داد.

بااستفاده ازاین پنل های خورشیدی دوکاره میتوان را مصرف انرژی گرمایی وانرژی برق برای کاربرد سیستمهای خنک کننده وتهویه هوای داخلی ساختمان به میزان قابل توجهی کاست وبه افزایش امنیت سلامتساکنان نیزکمک کرد .چرا که این پنل ها ازانرژی های پاک وطبیعی تغذیه میشوندوازاین رو هیچ گونه انتشار  گازهای سمی وزاید نخواهند داشت .

دیسک امواج چرخشی تامین کننده انرژی موتور دستگاه های تاسیساتی

ایا میدانید ازیک ورقه فلزی با امواج چرخشی شیشه نما میتوان انرژی مضاعف دستگاه تاسیساتی داخل ساختمان رابه نحواحسن وباصرف کمترینهزینه ممکن تامین کرد.گروه محققان صنعتی ساختمان سازان ایالات متحده امریکا به این پرسش پاسخ مثبت داده اندوبا طراحی دیسک امواج چرخشی موفق شدند/علاوه برافزایش قدرت موتور دستگا ه هابه رشدانرژی داخلی انها به ویزه درموتورهای الکتریکی وهیبریدی دست یابند.

دیسک امواج چرخشی از یک بدنه فولاد وشیشه صنعتی نشکن تشکیل  شده است ماده پلی استر سخت بصورت مایع دردرون مواد شیشه صنعتی افزوده شده است وسپس این مواد حرارتی در قالبهای مدور قرارگرفته انددیسک داخلی این دستگاه باامواج ترکیبی شیشه وفولادپوشانده شده اندکی طی شبانه روز به صورت رندومی میچرخد .این حرکت چرخشی هنگام کاهش انرژی داخلی موتور وهمچنین کند شدن  فعالیت دستگاه های هیبرید ی یا الکتریکی افزایش پیدا میکند وبا ارسال امواج پلیمری –حرارتی به قدرت انها خواهد افزودانرژی انتعقال یافته از امواج پلیمری – حرارتی ثابت ویکسان است .اما درزمان شدت گردش دیسک تابیش از3برابررشد پیدا خواهد کرد.ازاین رومصرف انرژی دردستگاههای تاسیساتی داخل ساختمان به میزان چشمگیری کاهش پیدا میکند ودرمقابل باافت کارکردموتور به طول عمروماندگاری ان نیز افزوده خواهدشد.

80 درصد پروژهای مسکونی کانادا دراختیار اتحادیه developer  ها

 

اشنایی بافعالیت سایر دیولوپرها وسازندگان بزرگ صنعت ساختمان کشورهای جهان راهکار جدیدی را در صنعت ساختمان  ایران ایجاد خواهد کرد که بتوان ازاین طریق به توسعه و بهبود زودهنگام این صنعت در کشور دست یافته .ماهنامه ساختمان و پلیمر در نظر دارد در هر شماره با ارایه مطالب مختصری در خصوص فعالیت  developer  ها و توسعه دهندگان صنعت ساختمان یکی از کشورهای خارجی به کسب هدف موردنظر در کشور کمک کند .در شماره های پیشین مطلبی  در زمینه فعالیت developer های کشورچین منتشر شد ودراین شماره نبز به چگونگی روند انبوه سازی درکشور کانادا اشاره شده است .

از سال 1943 میلادی صنعت ساختمان کانادا دچار بزرگترین و مهمترین تحول در طی سال های اخیر شده .چراکه اتحادیه جدیدی باعنوان اتحادیه سازندگان و توسعه دهندگان مسکن ] chba [  در کشور راه اندازی شد .درحال حاضر نیز با بیش از 8هزار نفر اعضای فعال و بزرگ در مناطق مختلف کانادا فعالیت میکند .ایجاد تحولی بزرگ در صنعت ساختمان کانادا به طور رسمی عضویت در این اتحادیه را پذیرفته و نهایتا گروه انبوه سازان این کشور با تلفیقی از فعالیت بخش خصوصی و دولتی آغاز به کارکرد .

باوجود انکه تعدادی از سازندگان وتوسعه دهندگان ] deveeloper   [ بخش دولتی صنعت ساختمان دراین اتحادیه فعالیت می کنند اما تمامی مسئولیت وتصمیم گیریها ازبخش دولتی سلب شده واتحادیه انبوه سازان مسکن کانادا باخط مشی کاملا خصوصی به فعالیت خودادامه میدهد.

نخستین ودر واقع مهمترین فعالیتی که داین اتحادیه صورت میگیرد .ایجاد فرصتهای جدید سرمایه گذاری در صنعت ساختمان سازی کانادااست .درمرحله نخست با توجه به موقعیت وشرایط ایجادشده .این فرصت جدیدی به گروهی ازانبئه سازان عضواتحادیه معرفی خواهد شد .ازاین رو به طور همزمان پروژهای ساختمانی- مسکونی عظیمی درشهرهای مختلف کانادا اغاز میشود .شبکه مالی –اعتباری اختصاصی اتحادیه سازندگان مسکن کانادادر اوایل سال 1944 میلادی به طوررسمی راه اندازی شد .به طوری که تنها 30 درصد ازبودجه ان ازطریق دولت و70 درصد مابقی نیز توسط اعضای اتحادیه تامین شده است .این شبکه مالی-ا عتباری درحال حاضر بعنوان بانک واسطه وسازمان مرکزی مالی اتحادیه کانادا فعالیت میکند وکلیه داد وستدهای تجاری درحوزه ساخت وساز واجرای پروژهای مسکونی کلان درمناطق مختلف کانادا وحتی سایر کشورهای خارجی ازطریق این بانک  مالی خصوصی انجام میشود این درحالی است که کمترین حجم مالیات برای پروژهای مسکونی اتحادیه سازندگان مسکن کانادا وضع شده است وازاین طریق قدرت مانوران در زمینه اجرا وتکمیل پروزهای مورد نظر بسیاربالا خواهد بود درحال حاضربیش از 80 درصد پروژهای بزرگ وبین المللی مسکونی درکانادا درنظر اتحادیه خصوصی در 3بخش مجزاتعریف شده که شرح ان به اختصار درزیر اورده شده است  .

فعالیت محلی

این نوع فعالیت به گروههای کوچک با  تعداد اعضای محدود در اتحادیه واگذارمیشود واین گروهها با ارزیابی محل مورد نظر .موقعیت جغرافیای واقتصادی منطقه اقدام به اغاز ساخت پروژهای ساختمانی واحداث شهرهای جدید دراطراف کلان شهرها خواهند کرد.

فعالیت بخش خصوصی

اعضای اتحادیه chba دراین بخش با استفاده ازپذیرش سفارشهای خصوصی واختصاصی درزمینه اجرای یک پروژه ساختمانی اقدام خواهند کرد. به طوری که یک شرکت یا سازمان خصوصی به دلیل نوع فعالیت خود.درخواست کتبی رادرخصوص سفارش ساخت یک مجتمع یا شهرکهای کوچک مسکونی –تجاری ارایه میدهد واین اتحادیه طبق ثبت قرارداد دوجانبه پروزه مذکور رااغاز خواهد کرد.

فعالیت بین المللی

گروه بین المللی اتحادیه CHBAدرتعدادی ازبزرگترین کشورهای اروپایی. اسیای .وایالات متحده امریکا نمایندگی فعال  داردوازاین طریق ارتباط تنگاتنگ خودرابا DEVELOPER ها وسازندگان بزرگ بازار ساخت وساز کشورهای خارجی حفظ کرده است .این اتحادیه مشارکت چندجا نبه  در پروژهای بین المللی رااولین اولویت فعالیت بین المللی قرار داده است ودرمواقع خاص به تنهایی درخصوص اجرای پروژهای بزرگ    مسکونی درسایر کشورهای خارجی اقدام میکند.سهم شر اکت بیم المللی اتحادیه CHBAبین 40تا70درصد درسایر پروژهای ساختمانی بین المللی در نوسان است .

سطح دیجیتالی تصفیه آب باران برای مصرف داخلی ساختمان

با طراحی سطح دیجیتال سه کاره  جذب و تصفیه آب باران  و تهویه هوای داخلی می توانید مصرف آب منزل خود را تا بیش از یک سوم کاهش داده و از  آب پاک و خالص  استفاده کنید .استفاده از آب پاک طبیعی و بدونه مواد افزودنی یکی از بهترین مواردی است که در تامین امنیت داخلی بدن و سیستم های تاسیساتی مرتبط با این بخش نقش  موثری را ایفا میکند .سطح دیجیتالی در محوطه اطراف ساختمان و حتی پیاده روها و خیابانهای نزدیک به ساختمان نصب میشود و با استفاده از لوله زیر زمینی  خود. آب تصفیه شده را در مدت زمان کوتاهی به ساختمان برای مصرف داخلی انتقال خواهد داد.

فشار وچگونگی سطح دیجیتالی از یک بدنه گردشی استیل باصفحه نمایش دیجیتالی برخورداراست که میزان درجه هوا.وضعیت بارش باران رابه طور دقیق به نمایش میگذارد.

این سطل از یک بدنه گردشی استیل باصفحه نمایش دیجیتالی برخوردداراست کهمیزان درجه هوا .فشار وچگونگی وضعیت بارش باران رابه طور دقیق به نمایش میگذارد .ورقه استیل دیجیتالی یک لایه شکاف دار رادراطراف خودبه شکل مدور جای داده است که مسئولیت جذب اب باران رابرعهده دارد .طبقه دوم این سطل که درزیر صفحه نمایش دیجیتالی ان قرار گرفته ویزه تصفیه اب باران است که در لایه های درونی ان نیز شبکه های توری مانند برای جداسازی موادالایینده درونی اب  نصب شده است .چرخش وگردش سریع وبه موقعه اب دراین صفحه ازجمله قابلیتهای ان محسوب میشود .چراکه این چرخش علاوه بر جذب حجم بیشتراب باران به جداسازی دقیق تر وگسترده ترالاینده وموادسمی وزاید داخل اب نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد.لایه زیرین وسوم این سطل به نصب فن گردشی تهویه وخنک سازی هوای داخلی ان اختصاص یافته است زیرادر زمان جذب اب وگردش سریع ان برای تصفیه .حرارت وفشار مضاعفی به بدنه سطل ولولهای اطراف ان وارد خواهد شد که باید هرچه سریعتر تخلیه شوند این فشار حرارتی میتواند هنگام انتقال اب پاک به لولها ی داخلی ساختمان موردنظر.موادسمی رادر درون لوله هاایجادکند .که به  سرعت واردمولکولهای داخلی اب خواهند شد .بنابراین لایه فن گردشی ازایجاداین خطر جلوگیری کرده وامنیت اب پاک وخالص رابه طور کامل تامین خواهد کرد .

نکته درخور توجه اینجاست که لایه  خارجی صفحه نمایش سطح دیجیتالی تصفیه کننده اب به راحتی جابه جا می شود وکاربران میتوانند بافشار پابه قسمت راست یاچپ این صفحه مدور جذب حجم بیشتری  ازاب باران رابه داخل سطل کمک کنند .چراکه هنگام بارش باران .بادهای موسمی نیز درجهات مختلف می وزند وحرکت بارشی باران راتغییر خواهندکرد.حال این جابه جایی قسمت راستیا چپ بدنه خارجی قطعا درجذب هرچه بیشتراب باران بسیار تاثیر گذارخواهدبود.

ایتالیایی ها اجر فضایی ساختند

اجر فضایی که اخیرا دراداره ثبت اختراعات اروپا نیز به ثبت رسیده است .نتیجه طرحی است که از سوی پروفسور جاکومو کایو شیمیدان دانشگاه کالیاری وباهمکاری مرکز تحقیقات وتوسعه ومطالعات عالی در ساردنیا .اداره انرژی وحمل ونقل مرکز ملی تحقیقات وشرکت خصوصی کورم .سرمایه گذاری 500 هزار یوروی ازانس فضای ایتالیا تحقق یافته است .

یک شرکت ایتالیای درجزیره ساردنیا درغرب ایتالیا موفق  به ساخت اجری خاکستری رنگ شد که می تواند در ساخت وسازهای اینده درکره ماه مورد استفاد ه قرارگیرد .

این اجرای فضای که اخیرا دراداره ثبت اختراعات اروپا نیز به ثبت رسیده است .نتیجه طرحی است که از سوی پروفسور  جاکوموکایو شیمیدان دانشگاه کالیاری وبا همکاری مرکز تحقیقات وتوسعه ومطالعات عالی در ساردنیا .اداره انرژی وحمل ونقل مرکز ملی تحقیقات وشرکت خصوصی .کورم وسرمایه گذاری 500 هزاریوروی  اژانس فضایی   ایتالیا تحقق یافته است .

جامکو کایو دراین باره گفت  :این اجر متشکل ازموادی است که درکره ماه نیز وجوددارد .مانند ایلیمنت .زیرا هر طرحی در ساخت وسازهای اینده درکره ماه باید ازموادی ساخته شده باشد که بتوان مشابه انرا در کره ماه نیز پید اکرد تا بد ین صورت در حمل ونقل وهزینه ان صرفه جویی کرد .ما برای این اختراع ازموادی استفاده کردیم که مشابه ان در کره ماه وجود دارد .

وی افزود  :  یک سازه در کره  ماه باید توان   حفظ فضانوردان رااز تشعشعات فضایی وحتی از شهاب سنگهای کوچک داشته باشد و باید محیطی داشته باشد که بتوان درداخل ان براحتی کارو زندگی کرد.

وی گفت : تحقیقات بین المللی  دراین زمینه سالها ست که ادامه دارد وحتی شرکتی بهنام شرکت سیمان ماه تاسیس شد ه که از سوی ژاپنی هاوامریکاییها برای تولید عناصرمفید برای ساخت وسازدر کره ماه مورد حمایت قراردارد .

وی افزود: امید میرود که درهمکاریهای اینده میان ایتالیا وامریکا درزمیینه فضایی .این اجر ایتالیایی نقش خودرا به خوبی ایفا کند.

رونمایی از ماکت شهر معلق 500 میلیون دلاری 

گروه معماری ZEMA ایتالیا موفق ازنخستین ماکت شهر معلق ابی- تفریحی باهزینه 500 میلیون دلار شده اند که هریک از ساختمانهای مدور این شهردر طول شبانه روز بر روی اب معلق بوده ودرحال حرکت هستند .این ساختمانهادر 2طبقه مجزاتشکیل شده اند که هریک از این طبقات دارای یک بالکن مدور سبز باپنلهای چوبی است انتن مرکزی راس ساختمانهای تفریحی .هدایت ان وکنترل بدنه اش رادرمقابل موج شدید اب یا تغییرات زیست محیطی همچون بادوباران دراختیاردارداین شهر معلق ازبخشهای مختلف .تفریحی.مسکونی .اداری .بازرگانی.  برخورداراست که دربخش مجزای ازخودنیز یک پارک دریای چرخشی را جای داده است ساختمانهای مدور به صورت کاملا دایر های طراحی شده اند که نیمی ازانها درزیر اب قرارمیگیرند.نیمه زیرابی ساختمانها .فضای مناسبی برای نمایش اکواریوم جذاب دریای ایتالیا محسوب میشود که بازدید کنندگان بهترین سرگرمی رادراین مکان خواهن داشت .

تمامی ساختمانهای مذکور ازطریق یک مسیرمسطح ونیم دایره ای به یکدیگر راه پیدا میکنند که این مسیر نیز همچون جاده معلق برروی سطح اب درحال نوسان است.

شهرمعلق 500میلیون دلاری به طرح یک دایره با زوایای شکننده تبدیل شده است که مسیر اختصاصی دو خطی انرا به قسمت اصلی    ساحل ومنطقه مسکونی اش متصل خواهدکرد .این خانه های مسکونی  همچون هتل توریستی نیز کارای دارد که هر هتل دارای 75سوییت لوکس ومدرن است .ازاین رو وسعت این شهر معلق در برابر سایر شهرهای مشابه کشورهای اروپایی بسیارزیاد خواهد بود .همچنین بخش مجزایی از این شهر به احداث یکی  یک موزه دایره ای گردشی اختصاص یافته است که جدید ترین خلاقیتها درحوزه ابزیان وهمچنین کمیابترین گونه های ماهی وگیاهان زیردریایی دراین موزه به . 0نمایش در می ایند. باحرکت این موزه .وگردش  متوالی ان نوع  موزه وموارد به نمایش گذاشته ان تغیر میابد که این امر جذابیت انرادو چندان خواهدکرد. بدنه اصلی ساختمانهای معلق شهر500میلیون دلاری از الومینیوم سخت حرارتی تشکیل شده است که مقاومت انهانسبت به الومینیوم های مشابه دوبرارافزایش پیداکرده است . لایه ای از ورقه کامپوزیت چوب سخت وپلاستیک بازیافتی نیز به اسکلت الومینیومی  ساختمانها اتصال یافته تابه قدرت ماندگاری واستقامت انها دربرابر اب .باد  وتغییرات جوی فصل های مختلف سال بیفزاید.

 

انبوه سازان ایران

پرند شهری باچشم اندازهای وسیع.اما….تمامی سازندگان مسکن مهر مشمول مالیات هستند شهرداری دست واسطه هارا کوتاه کرد.

ائین نامه نظام صنفی کارهای ساختمان ماده ] 29 [قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وپاسخ کانون سراسری انبوه سازان درباره پیش نویسس ایین نامه:

دراجرا ی ماده 29 قانون نظا م مهندسی وکنترل ساختمان مصوب 22 /12/1374.وزارت مسکن وشهرسازی باهماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت موضوع ماده ]53 [قانون نظام صنفی مصوب 24 /12/1382باتوجه به مواد4 و32 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وماده17 ائین نامه اجرایی  ان وتبصره ماده 2 قانون نظام صنفی .ائین نامه  نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه وجهت تصویب به هیئت محترم وزیران پیشنهادمی نمایید .

ائین نامه نظام صنفی کارهای ساختمان ماده  ]29[ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان

ماده1-دراین ائین نامه عبارتهای زیر درمعانی مشروح زیر به کارمی روند.

1:کارهای ساختمانی:تممی فعالیتهای تولیدی.توزیعی .وارداتی .صادراتی وعرضه یاخرید وفوروش مواد .مصالح وفراوردهای ساختمانی وتاسیساتی وخدمات مهندسی وفنی مربو ط به انها .

2  : نظام صنفی :تممی ضوابط ومقررات مربوط به نحوه فعالیت در کارهای ساختمانی که توسط مراجع صلاحیتدار .دراجرای قانون نظام مهندسی وکنترل  ساختمان وائین نامه نظارت براستانداردهای اجباری درمراحل تولید .توزیع ومصرف مصالح ساختمانی تصویب وابلاغ می گردد.

3 :تمامی تعاریف واصلاحات به کاررفته درقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان موصوب  22/12/1374 .قانون نظام  صنفی مصوب 24/12 1374وائین نامه های اجرای هردو قانون که به کارهای ساختمانی مربوط میباشد.دراین ائین نامه نافذ است.

ماده 2:تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی که خواستار راه اندازی واحد صنفی درکارهای ساختمانی هستند باید دارای صلاحیت حرفه ای ومجوز فعالیت ازمراجع صلاحیتدار باشند به ترتیبی که احراز صلاحیت حرفه ای مهندسان. کاردانان ومعماران تجربی وفق ماده 4 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وبراساس ائین نامه اجرایی ماد ه 27.  28.   33 و42 حسب مورد برعهده وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان نظام مهندسی ساختمان استونظام صنفی با توجه به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی وبه اعتبار پروانه اشتغال به کاراشخاص یادشده ودرحدود صلاحیت مندرج درپروانه انان مپس از اخذ استعلام از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بترتیب مذکور درماده 17 ائین اجرایی  پروانه کسب وپیشه صادر خواهدنمود .سایر اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی فعالیت درکارهای ساختمانی وتاسیس واحد صنفی باید نسبت به اخذ پروانه کسب وپیش براساس قا نون نظام صنفی اقدام  نموده وتمامی کارکنان فنی انان باید دارای پروانه مهارت فنی از وزارت کار واموراجتماعی باشند وفقط درحدودصلاحیت مندرج درپروانه انان می توانند فعالیت صنفی نمایند.

ماده 3:   موسسه استا ندارد وتحقیقات صنعتی ایران با همکاری مرکز تحقیقات صنعتی ایران باهمکاری مرکز تحقیقات ساختمانی  ومسکن حداکثر ظرف مدت 6ماه ازتاریخ اعلام این ائین نامه  مظف است استانداردهای مواد .مصالح .فراوردها وکارهای ساختمانی رابه وزارت بازرگانی .وزارت صنایع ومعادن .معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری وزارت مسکن وشهرسازی .سازمان نظام مهندسی ساختمان .سازمان اموزش فنی وحرفه ای وسایر مراجع مربوط اعلام نماید.

 

ماده4:  وزارت بازرگانی به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل کارهای ساختمان موظف است باهمکاری وزارت مسکن وشهرسازی نظام نامه مربوط به شرح خدمات ونحوه اشتغال صنوف واتحادیه های مربوط ومرتبط به کارهای ساختمانی رابا رعایت مقررات ملی ساختمان تدوین وابلاغ نمایید.

 

ماده 5: سازمان اموزش فنی وحرفه ای کشور موظف است  ااستانداردهای اموزش کارهای ساختمانی راحسب اولویت که وزارت مسکن وشهرسازی اعلام میکند .تهیه وبه اطلاع  وزارت  مسکن وشهرسازی وسایر مراجع مربوط برساند وطبق ان به اموزش متقاضیان اخذ پروانه مهارت فنی ویا کسب تجربه وصلاحیت لازم به منظور اخذ پروانه اشتغال به کار تجربی ازوزارت مسکن وشهرساز یمبادرت نمایید.

ماده6:وزارت مسکن وشهرسازی وزارت بازرگانی وموسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران حسب مورد وظفند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی که به نحوی درکارهای ساختمانی فعالیت دارند رادرچارچوب وظایف قانونی ودرمحدوده اختیارات تعیین شده .تحت نظارت وکنترل قراردهند واز فعالیت انان جلوگیری به عمل اورند.

ماده 7: وزارت مسکن وشهرسازی ووزارت بازرگانی موظفند حداکثرمدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ این ایین نامه .فهرست تمامی کارها وفعالیتهای ساختمانی وموضوع تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی راطی دستورالعملی تهیه واعلام نمایید .سایراقلام کارها ی ساختمانی دید پس از احضاءعینا به فهرست مذکور اضافه می شود.

ماده8 : تعیین واعلام فهرستهای قیمت خدمات مهندسی دارندگان پرونده اشتغال به کار مهندسی در زمینه خدمات مهندسان رشته های معماری .عمران وتاسیسات مکانیکی .تاسیسات برقی .شهرسازی .نقشه برداری ترافیک .ورشته های مرتبط به انها نظیر طراحی .محاسبه اجرا .نظارت کنترل .اموزش نگهداری  .بازرسی .تحقیق امور ازما یشگاهی .مدیریت ساخت .تولیونصب وفق ماد ه

117   ائین نامه قانون اجرایی .قانون نظام مهندسی  وکنترل ساختمان باوزارت مسکن وشهرسازی است وتعیین نرخ سایر خدمات .مواد.مصالح. فراورده ها وکالاهای ساختمانی وتاسیساتی توسط وزارت بازرگانی باهمکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان درابتدای هرسال تهیه وبه وزارت مسکن وشهرسازی وسایر مراجع مربوط اعلام میگردد.

ماده9: ازتاریخ  ابلاغ  این ایین نامه تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی که درکارهای ساختمانی فعالیت دارندباید ظرف مدت 1سال خودراباشرایط مندرج دراین ائین نامه تطبیق دهند. وزارت بازرگانی وزارت مسکن وشهرسازی وموسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران پس ازمدت تعیین شده بید ازفعالیت جلوگیری به عمل اورند .وزارتخانه های  مسکن وشهرسازی وبازرگانی موظف به کنترل پگونگی اجرای این ائین نامه می باشند .

ماده10:این ائین نامه درده ماده تهیه وتدوین شده است.ازاین رو اظهارات کانون سراسری انبوه سازان ایران درباره پیش نویس ائین نامه نظام صنفی به دفتر سازمانهای مهندسی وتشکل های حرفه ای ارئه شده است  که درزیر می اید.:جناب اقای مهندس سید قوام الدین شا هرخی مدیرکل محترم دفترسازمانهای مهندسی وتشکل های حرفه ای :

باسلام

بازگشت به نامه 90/430/ 14025    مورخ 22/4/1390درارتباط باماده 29 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمانی که درمتن نامه به دلیل نامشخص وبدونه توضیح نظام صنفی کارهای ساختمان.نوشته شده است .ابتدامواردی ازقانون نظام مهندسی ساختمان .قانوننظام صنفی وتصویب نامه هیئت وزیران درخصوص سیاستها .خط مشی ها سازماندهی .حمایت ونظارت بربازار تولید وعرضه مسکن.مصوب 1375 که درتدوین ائین نامه نظام صنفی ماده ]  29  [   موثربوده وبایستی بکار گرفته شوند یاداوری میشود.

قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان:

ماده 1: تعریف:نظام مهندسی وکنترل ساختمان عبارت است ازمجموعه  قانون .مقررات.ائین نامه ها.استانداردها وتشکل های مهندسی.حرفه ای وصنفی درجهت رسیدن به اهداف منظور دراین قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته میشود.

ماده2: اهداف وخط مشی این قانون عبارتند از:

بند2- تنسیق امورمربوط به مشاغل وحرفه های مهندسی دربخشهای ساختمان وشهرسازی .

بند9: الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان  .ضوابط ومقررات شهرسازی .مفاد طرحهای جامع وتفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاههای دولتی .شهرسازی سازندگان .مهندسی. .بهره برداران وتمام اشخاص حقیقی وحقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم برکلیه روابط وفعالیتهای ان ها وفراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن .وشهرسازی و شهرداری وتشکلهای مهندسی وحرفه ای وصنوف ساختمان .

بند10 :جلب مشارکت وحرفه ای مهندسان .صاحبان حرفه ها وصنوف ساختمانی درتهیه واجرایطرح های توسعه وابادانی کشور .

ماده 29 –وزیر مسکن وشهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیئت عا لی نظارت موضوع نظارت ]   53 [  قانون نظام صنفی درخواهدامد .وزارت مسکن وشهرسازیباهماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت حداکثر6ماه ازتاریخ تصویب این ائین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برارقانون نظام صنفی تهیه وجهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می نماید.

ماده 32- اخذ پروانه کسب وپیشه درمحل ها وامور موضوع ماده  {4  {  این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود در محل های  یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود.

ماده42- وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است حداکثرظرف 6ماه نسبت به تهییه ائین نامه های اجرای این قانون اقدام نمایید .تازمانی که ائین نامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است ائین نامه های قانون ازمایشی مصوب 1371 تاانجا کهبامفاداین قانون مغایرت نداردمورداجرا خواهدبود.

قانون  نظام صنفی مصوب ماه 1382 مجلس شورای اسلامی :

ماده 1: نظام صنفی قواعد ومقرراتی است  که امور مربوط به سازمان.وظایف .اختیارات .حدود وحقوق افراد وواحدهای صنفی راطبق این قانون تعیین میکند.

ماده12-  افرادصنفی موفند قبل از تاسیس هرنوع واحدصنفی یااشتغال به کسب وحرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

ماده 13-صدورپروانه کسب برای مشاغل تخصصی وفنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی وفنی ازمراجع ذی ربط به وسیله متقاضی است.اگرمتقاضی واجد شرو ط  لازم برای اخذ پروانه تخصصی وفنی باشد .حضوریک نفرشاغل دارنده پروانه تخصصی وفنی درواحد صنفی برای صدورپروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است.

تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص سیاستها وخط مشی ها سازماندهی.حمایت ونظارت بربازار تولید وعرضه مسکن شماره وتاریخ ابلاغ 01/11/75-  123038/ت15511ه  این تصویب نامه که به .  استنادقانون اساسی قانون تغییر نام وزارت ابادانی ومسکن وقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان تصویب شده درواقع طبق ماده42 قانون نظام مهندسی یکی از ائین نامه های اجرایی این قانون محسوب میشود .

درماده 1طبق بندماده10ماده 1قانون نظام مهندسی اشخاص حقیی وحقوقی رادرامور مربوط به توسعه وعمران زمین های شهری همچنین مدیریت تولید .عرضه تامیین وتقاضای مسکن فعالیت مینماییند.

الف:شرکت های دولتی وغیر دولتی عمومی .ب :شرکت های  تعاونی تولید . پ: شرکت های تعاونی پس انداز وتامین. ت: شرکت ها یسرمایه گذاری ث:شرکتهای موسسات که  مطابق قانون تجارت تاسیس شده اند]شرکت های خصوصی [  معرفی کرد  میبایست  خودرا بامقررات فصل دوم این تصویب نامه تطبیق دهند.   حقیقی وحقوقی اعم ازدولتی وغیر دولتی واشخاص درمواردمذکور دراین ماده ماده فعالیت نموده یابنماید.

فصل دوم :ماده-2 باتوجه به تبصره ماده 2قانوننظام صنفی وقانون خاص این صنف که قانون نظام مهندسی میباشد.وزارت مسکن وشهرسازی موظف شده است که اقدام های لازم رابرای تشخیص صلاحیت وتعیین رتبه وصدور پروانه اشتغال کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع ماده {1 }این تصویب نامه را فراهم نماید.

ماده3 –   وزارت مسکن وشهرسازی درجهت تحقق اهدافی که دربندهای الف  تا رجمعا 12بند مشخص نموده است.درمجامع و واحدها وافراد صنفی وبه استناد ماده 29 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان .ائین نامه نظام صنفی مجامع وواحدها وافراد صنفی مشمول ماده 1 ] [این تصویب نامه را تهیه وبرای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید .] 12بند در کپی نا مه نظام صنفی کارهای ساختمانی میبایست  کلیه افراد وواحدهای صنفی راکه فعالیت  حرفه ای تخصصی انها در حیطه ماده 4 قانون پیوست [ائین نظام مهندسی قراردارد پوشش دهد.

مشمولین بند ث ماده 1 تصویب نامه هیئت وزیران .دربرنامه سوم توسعه وزمان وزارت وزیر اسبق مسکن .وشهرسازی به نام انبوه سازان مسکن وساختمان فعالیت خودرا شروع نمودند .انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن  وساختمان  دراستان ها وکانون سراسری انبوه سازان کشور تشکیل شده است .سایر صنوف کارهای ساختمانی شامل انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی .شرکت ها ی تاسیساتی وتجهیزاتی ومهندسان مشاور هم سالهاست که تشکیل شده اند .

درمو رد  پیش نویس ائین نامه  نظام صنفی کارهای ساختمانی که تهیه شده است .هیچگونه هماهنگی با خواسته های  فوق الذکر وجودندارد.ازتعریف نظام صنفی دربند 2 ماده1 که مغایر قانون نظام صنفی است.مواد2و3 دررابطه با مصالح واستانداردومواد34 و39 قانون نظام مهندسی هستند نه ماده 29 .درجمع متن تهیه شده درجهت تهییه نظام حرفه ای استاد کاران وتولید کنندگان مصالح ساختمانی میباشد ..هیچگونه ارتباطی به نظام صنفی وتشکل های نظام صنفی مورد نظر قانون نظام مهندسی وتصویب نامه هیئت وزیران ندارد.

ایرج رهبر رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازا نمسکن وساختمان ایران

 

1.جناب اقای مهندس نیکزاد :مقام عالی وزارت راه وشهرسازی درخواست عاجل ازایشان در ابلاغ اداره کل انبو هسازی وتشکل های صنفی .

2.جناب اقای مهندس لطفی زاده :معاونت محترموزارت راه وشهرسازی ومسئول انبوه سازی وزارتخانه درجهت  فراهم نمودن مقدمات تدوین ائین نامه اجرایی ماد ه 29 قانون نظام مهندسی بامشارکت تشکل های صنفی مرتبط.درپی دیدار رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران با رهبر انقلاب :

اخرین وضعیت ساخت وساز مسکن مهر تشریح شد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران عنوان نماینده فعالان بخش مسکن در دیداربا مقام معظم رهبری اخرین وضعیت ساخت وساز مسکن مهرراعنوان کرد.

ایرج رهبر باگفتگو با خبرنگار شبکه  اطلطع رسانی صنوف ومسکن ایران ] صما [  درخصوص جزئیات سخنرانی خوددردیدارفعالان  اقتصادی بامقام معظم رهبری گفت.:ابتدادرخصوص دلایل شکل گیری انجمن ها وتشکل کانون سراسری انبوه سازان گزارشی راتقدیم حضورمقام معظم رهبری کردم تاایشان درجریان کلیات کارقراربگیرند.

وی  اضافه کرد :موضوع دیگری نزد مقام معظم رهبری گزارش دادم نحوه حضور انبوه سازان درطرح ملی مسکن مهرو مشکلات اعتباری این طرح بود .خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که صندوق توسعه ملی پشتوانه ای مطمئن برای طرح مسکن مهراست وبهتراست درقالب تسهیلات ارزی فرصتی برای تجهیز کارخانه های تولید مصالح و ورود تکنولوزیهای جدید دراختیار انبو ه سازان قرارگیردوبرگشت این تسهیلات هم بصورت ریال باشد تاانبوه سازان وتولید کنندگان دغدغه نوسانات ارزی درکشور را نداشته باشند.

وی موضوع دیگر مطرح شده نزد مقام معظم رهبری رابیمه کارگران ساختمانی عنوان کرد. وافزود:خدمت مقام معظم رهبری به طور خلاصه درخصوص بیمه هفت هزارتومانی کارگران ساختمان درطرح مسکن مهر توضیحاتی دادم مبنی براین که مبلغ مورد نظر فشارسنگینی رابرروی دوش متقاضیان مسکن مهر میگذراد که درنهایت انها باید مبلغ تعیین شدهرابه انبوه سازان بپردازند.رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران تصریح کرد.  ازانجا که فرصت ارئه  همه گزارشات نزد مقام معظم رهبری فراهم نبودقرار شد تا بصورت کامل  گزارشی ازوضعیت انبوه سازی وانبوه سازان درکشور راتهیه وبه دفتر مقام معظم رهبری تقدیم کنیم .

 

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان دردیداربارهبر انقلاب

 

 

صنعت بومی سیمان نیازمند توسعه زیر ساخت هاست

رئیس انجمن صنفی کانون کارفرمایان صنعت سیمان دردیدار  فعالان اقتصادی کشور بارهبر انقلاب ضمن ارائه گزارشی از وضعیت سیمان درکشور گفت:درتولید سیمان رتبه نخست منطقه راکسب کرده ایم امازیر ساختهای توسعه ان به همراه این صنعت بومی در کشور رشد نکرده وجای تامل باقی است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی صنوف ومسکن ایران ] صما[محمد اتابک .رئیس انجمن صنفی کانون کارفرمایان صنعت سیمان .اظهارداشت :باتوجه به امارهادرتولیدسیمان کشور که حدودا 77سال ازقدمدت این صنعت میگذرد .علاوه برصادرات .قابلیت صدورخدمات فنی مهندسی ] ساخت کارخانه سیمان[ انرانیز دارا هستیم.وی افزوددرحال حاضر64کارخانه سیمان با91خط تولید درحال فعالیت وتولید درکشور هستند .صادرات این محصول استراتژیکی که ازمهمترین عناصر توسعه اقتصادی به شمارمی رود .تااخرامسال به 81میلیون تن خواهدرسید.

اتابک  چشم انداز اینده صنعت سیمان درکشور رادر صورت اماده بودن زیر ساخت های  مناسب .روشن وامیدوارکننده تر ازقبل دانست وگفت”:قادربه صادرات تامرز 100میلیون تن تا پایان سال 92 هستیم.همچنین باتوجه به این دستاوردها رتبه چهارم تا پنجم جهانی در تولدسیمان امسال نیز ازان ما خواهد بود .رئیس انجمن صنفی کانون کارفرمایان صنعت سیمان گفت  :برای پویای بیشتر این صنعت پیشنهاد میکنیم نخست کارمزد تسهیلات بانکی که دراین بخش بالاتراز سایر بخش هاست. کاهش یابد .

وی افزود :همچنین درطرح هدفمند کردن یارانه ها .صنایع سیمان جزو صنایع انرژی بر.شناخته شده لذا توجه ویزه مسئولان رامی طلبد تادراین خصوص تعامل بیشتری صورت پذیرد.

 

تمامی سازندگان مسکن مهر مشمول مالیات هستند.

پرداخت بیمه ومالیات مستقیم انبوه سازان وپیمانکاران درطرح مسکن مهر به معماری بزرگی تبدیل شده است .معمایی که مشخص نیست ایابرای فعالان درطرح مسکن مهر پاسخی دارند.  طبق بند یک مصوب کار گرو همسکن در تاریخ 6/2/1389انبوه سازان وپیمانکاران باید متر مربعی هفت هزار تومان بابت بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامیین اجتماعی بپردازند.این درحالی است که حق بیمه کارگران  معادل بیش از  3/2 درصداز کل مبلغ 300 هزارتومان درهرمترمربع راشامل می شود واین همان پولی است که امضاء کننده قرارداردازسازمان مسکن وشهرسازی .بنیادمسکن یاشرکت عمران شهرجدیدمیگیرد .امااین پرسش مطرح میشود کهسازمان تامین اجتماعی درقبال پولی که ازانبوه سازان .پیمان کاران دریافت میکندچه خدماتی ارایه میدهد.

 

مالیات مسکن مهر.پول زور  :

ه محمد صادق برقعی رضوی  .بزارس انجمن انبوه سازان استان تهران معتقد است .بیمه تامین اجتماعی پول رادر رمرحله پرداختی به صورت نقد مطالبه میکند وحتی دربرخی مواقع درقبال چک. کارفرما لیست بیمه رانمی پذیرد  .

وی می افزاید:پولی که دررابطه با بیمه پرداخت میکنیم .اصلانمیدانیم بابت چی وکجا هزینه   میشود.

بازرس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید میکند .طبق قانون باید مالیات درسال 89 یک درصد ودر سال 90 دو درصد پرداخت شود اماموضوع اینجاست که هیچ خدماتی از سوی سازمان تامین اجتماعی اریه نمی شود وپولی راکه مطالبه میکنند بیش ازاین رقمهاست .

وی میگوید :باید هرچه زودتر درخصوص رقم پرداختی بیمه  هفت هزارتومانی تجدید نظر شود زیرا طبق صورت جلسهای که از زمان اجرای قانون برنامه توسعه سوم موجوداست باید انبو ه .سازان ازپرداخت بیمه   ومالیات معاف شوند.

درهمین حال شهریار شهبازی دبیر انجمن انبوه سازان استان چهارمحال بختیاری می گوید :بیمه تامین اجتماعی کارگران درطرح مسکن مهرازسوی سازمان تامین اجتماعی بدونه هیچ توضیحی دراین باره.مطالبه ودریافت می شود.

وی می افزاید:اگرشرکتی یاانبوه سازی ازپرداخت مالیات مسکن مهر امتناع کند .دراینده بامشکل جدی مواجه خواهد شد.

 

مالیات .مهریه ای که پرداخت خواهد شد

مالیات مستقیم طرح مسکن مهر بنابر ادعاهای مسئولان حذف شد هاست.  تاکیید علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی در مصا حبه هایش همواره براین موضوع استوار بوده است کهمسکن مهر از پرداخت مالیات معاف است و حتی معتقد است:استدلال قانونی این است که خانه ای که درمسکن مهرساخته میشود ازطریق تسهیلات بانکی واورده متقاضیا نواجدالشرایط مسکن مهرصورت گرفته است بنابراین پیمانکار محسوب نمی شود برهمین اساس مسکن مهرازپرداخت مالیات معاف است .

براساس مصوبه کارگروه مسکن .سازندگی که  در قالب تفاهم نامه سه جانبه اقدا مبه ساخت مسکن مهر میکند .مشمول مالیات موضوع ماده 104قانون مالیتهای مستقیم نمی باشند.

خوشبینی بیش از حد

امادرکف مسکن مهر این قانون چگونه اجرا می شود :رضا میرزاهدی مدیرعامل شرکت انبوه سازی کارکیا پدیده نوازجمله انبوه سازان فعال درطرح مسکن مهر است که قصد دارد پروزه ساخت مسکن مهررادرهمدان شروع  کند .

وی دراین باره می گوید :براساس تحقیقاتی که ازمیزان مالیاتی که بدست اوردم باید 5درصد کل  قرارداد را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنم واگر دستورالعملی در سال های بعد بابت معافیت مالیاتی صادر شد دران صورت پولم رابه من مسترد کنند .

وی  می افزاید :\اگرقرا باشد که بخشی ازکاررابه یک پیملنکار بسپارم به ان پیمانکار دراین قرارداد مالیات تکلیفی موضوع ماده 105 قانو ن امور مالیاتی تعلق میگیرد.از طرفی اگرقرارباشد مترمربعی 20هزار تومان فقط برای مالیات بپردازم این کاربه هیچ وجه  صرفه جویی اقتصادی ندارد.

مجید جلالی مهر مدیر عامل شرکت رهسازگستر مهرهم که درکرج تاکنون 400واحد به متقاضیان واگذارکرده است تصریح میکند که تاکنون هیچ مصوب یا دستورالعملی مبنی بر معافیت مالیاتی مسکن مهر به سازمان های   مالیاتی استان ها ابلاغ نشده است وبه همین دلیل انها طبق قانون بدون هیچ اغماضی لیست اظهارنامه مالیاتی 5درصد کل قرارداد رادریافت می کنند تامادراینده دچارمشگل نشویم .

وی می افزاید:اگربخشی ازکارراهم به پیمانکاردیگری بدهیم به ان قراردادمالیات ارزش افزوده ودیگر مالیات ها هم تعلق می گیرد واز معافیت ها هم هیچ خبری نیست ضمن اینکه باید مالیات تکلیفی راهم بپردازند.

محمد علی ربا   نی یکی دیگر از انبوه سازان قمی فعال درطرح مسکن مهر می گوید. وزارت راه وشهرسازی درقراردادها وتفاهم نامه های سه جانبه زرنگی به خرج داد ومعتقد بود چون کارفرماست ازمالیات معاف است اما واقعیت این است انچه ازماده 3 تفاهم نامه انسباط میشود این است که احتمال دارد این مالیات اخذ شود .پس بااین شرایط مالیات 5درصد اخذ میشود .واین ترفندی است که خودشان به ان واقفند .

وی می افزاید:طبق شرایط تفاهم باید انبوه ساز دردفتر روزنامه کل دریافت وپرداخت هارابنویسد وسپس درقالب اظهارنامه مالیاتی  به سازمان امور مالیاتی گزارش کندتاثابت کند کاررابه تنهایی وبا شرکتی که قرارداد منعقد کرده انجام داده است وگرنه مشمول ماده 104 مالیات مستقیم می شود.

ربانی تصریح مکیند:درهرحال وقتی موعدمالیات فرارسید ممیز مالیاتی بخشی از پروزه رامشمول ماده 105 ومالیات تکلیفی می نماید که با این حساب میبینیم مسکن مهر ازپرداخت مالیات معاف نبوده وسازنده باید مالیات بپردازد .

وی میافزاید:طبق قانون برنامه سوم توسعه .انبوه سازان ازپرداخت مالیات مستقیم ماده 104 معاف هستند وفقط موقع نقل وانتقال سند مالیات میپردازند.که در طرح مسکن مهرهم انبوه ساز هیچ نقشی درانتقال سند ندارد.

ربانی میگوید:کارگروه مسکن باید به طور شفاف وقانونی سازندگان مسکن مهر رااز ماده 104 و105 قانون مالیات مستقیم معاف کند که این امر مهم هم صورت نگرفته است.

وی تاکید میکند:باشرایطی که درطرح مسکن مهر مشخص شده است انبوه سازان سردرگم شده اند.

شاپور قلیج خانی رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان همدان نیز معتقداست :درقراردادهای نیمه اول سال 89 به طور مشخص معلوم بود که سازندگان مسکن مهر از پرداخت بیمه ومالیات معافند .وی می افزاید:عده ای از سازندگان هم در قراردادهای پرداخت مالیات رابردوش تعاونی ها نهادند چون تعاونی ها از پرداخت مالیات معاف بودند امادر قراردادهای که از نیمه دوم سال 89 تا الن بسته شد دربند دوم ماده سوم تفاهم نامه ابهام در پرداخت بیمه ومالیات ایجاد شد.رئیس انجمن انبوه سازان استان همد ان می گوید :هرچند که دولت ومهندس نیکزاد بارها برمعافیت مالیاتی انبوه سازان فعال در طرح مسکن مهر تاکیید کرد ولی در عمل انبوه سازان بامشگل مواجهند.

معافیت مالیاتی انبوه سازان :

اما برای مشکلاتی که  اخذ مالیات مسکن مهر از انبوه سازان  به وجود اورده است چه پاسخی وجود دارد  ؟

علی عسگری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور دراین باره می گوید:سازندگان مسکن مهر چنانچه واحدهای خودرابامعرفی وزارت مسکن وتعاونی ها به متقاضیان  تحویل دهند ازپرداخت مالیات معاف خواهند بود .+

این مقام مسئول تصریح میکند.در زمینه مسکن مهردو توافق نامه باوزارت راه وشهرسازی امضا شده است    وبراساس ان معافیتهای مالیاتی دراین بخش تعیین شده است .

وی می افزاید دربخش مسکن مهر دو الگوی ساخت وجوددارد که اولین الگو بر اساس قرارداد سه جانبه است .که بین یانک مسکن .وزارت راه وشهرسازی وسازنده مشارکت کرده اند واگر سازنده براساس این تفاهم نامه ازمنابع خود وبانک درقالب مسکن مهر ساخت وساز انجام داده و واحدهای ساخته شده راتحویل دهد مالیات 5درصدی ازسازندگان ان دریافت نمی شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکیید میکند:اگرسازنده مسکن به صورت پیمانکار با وزارت مسکن به غیر  ازقالب مسکن مهر قرارداد ببندد واز پول وزارت راه وشهرسازی ودیگران اقدام به ساخت مسکن  کند.باید مالیات 5درصدی رابپردازد .

وی درباره الگوی ساخت بعدی می گوید.گروه دیگری که از مالیات 5درصدی معافند پیمانکارانی هستند که قرارداد 4جانبه باوزارت راه وشهرسازی .بانک تعاونی دارند که دراین مورد سازنده از طریق منابع مالی خود یابامشارکت بانک مسکن اقدام به ساخت پروژها می کند ودر پایان کار تعاونی مسکن به جای وزارت راه وشهرسازی .اعضا رامعرفی میکند و واحدهابه اعضای تعاونی واگذارمیشود.

سخن اخر

اینکه هرشرکتی که قرارداد 4جانبه یا سه جانبه راامضا کرد وبا  سرمایه خودش وبانک مسکن واحدهای مسکن مهر  راساخت وتحویل داد مشمول ماده 104قانون مالیات مستقیم نمی شود اما ماده 105 مالیات مستقیم برایش محاسبه میشود امری بدیهی است ولی اگرهرشرکتی پیمانکاردیگری گرفت وبا کمک ان پیمانکار واحدهای مسکن مهررا ساخت علوه برمالیات 105 مشمول ماده 104 قانون مالیاتی شده وباید 5درصد کل پروزه رابه عنوان مالیات به دولت بپردازد .حال بااین شرایط کدوم انبوه ساز وشرکتی که قرارداد راامضاکرده است میتواندفقط بر پایه نیروی انسا نی وسرمایه شخصی خود واحدهای مسکن مهر رابسازد؟ازسوی باوجوداینکه اکثر شرکتهای فعال درمسکن مهرمشمول ماده 105 قانون مالیات کشور شدند وهزینه های بابت مالیات مسکن مهر به سازمان امورمالیاتی پرداختند مشخص نشده است که سازندگان مسکن مهر این  ضرر مالی راچگونه  جبران خواهند کرد.؟

پروزهای نوین ساختمانی

این مناقصه بینالمللی به توسعه پروژهای ساختمانی نوین باتجهیزات وامکانات مدرن اختصاص یافته که سازمان توسعه  شهری فیلیپین

 

 

کلبه چوبی , آلاچیق ، ساختمان چوبی با سقف

ساخت ساختمان چوبی

طراحی و ساخت کلبه و سازه های تمام چوب , چوب و فلز , چوب و بتن

با بیش از 50 سال تجربه

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین  با بهره گیری از تجربه و اصول ساخت سنتی در کنار دانش نوین و تکنولوژی های برتر صنعت ساختمان توانسته است گامی موثر در ارائه هر چه بهتر سازه های چوبی نوین بردارد. 

خدمات این مجموعه شامل واردات بهترین متریال و مصالح ، آماده سازی جهت هر پروژه و نصب با رعایت اصول فنی و مهندسی می باشد .

تلاشهای ما در این راستا شامل :

آموزش نیروی فنی

بومی سازی

ساخت و نصب بر اساس شرایط اقلیمی هر منطقه

تهیه برترین مصالح شامل عایق ها , بهترین چوب های ایرن و جهان , رنگ مخصوص  و مواد نگه دارنده چوب و

ادامه:موضوع اصلی؛ ساخت کلبه چوبی٬ کلبه چوبی٬ سازه های چوبی٬ ساختمان چوبی . 

اطلاعاتی راجع به آلوزینک :

ورق فلزی رنگی ، از جنس فولاد است که پس از شستشو لایه ای آلومینیومی و Zn روی سطح آن به شکل پوششی استفاده می شود و در مرحله بعد پروسه رنگ می شود. رنگ کوره ای پلی استر ۲۵ میکرون و روی دیگر آن پرایمر ۷ میکرون باعث چسبندگی فوم به ورق می شود .

این تایل ها از فرم دهی تحت فشار ورقهای الوزینک ساخته شده اند که طی 7 مرحله فرم دهی اتجام می پذیرد.

قالب تایل ها به گونه ای طراحی شده است که همپوشانی فوق العاده ای داشته باشند.

علاوه بر ان هر تایل با یک لایه رزین اکرلیک ،چسب ،خرده سنگ های طبیعی ،همچنین یک لعاب شفاف اکرلیک بر روی سطح بالای ی الوزینک پوشیده شده تا کار کرد و عمری طولانی را کنار قدرت،استقامت و زیبای فراهم سازد . 

تایلهای فلزی با پوشش خرده سنگهای طبیعی :


فولاد پوشیده شده با الوزینک دارای مقاومت بسیار بیشتری در مقابل خوردگی دارد که متاثر از حفاظت قوی و سرسختانه فلز روی به همراه مقاومت فلزالومینیوم عملکرد برتری رانسبت به ورقهای گالوانیزه در تمامی شرایط اب و هوای ی به وجود اورده است.

علاوه براین،به دلیل سیستم نسب افقی تایلها و روش میخکاری بر روی انها،از خطر خوردگی و زنگ زدگی در محل میخ اجتناب شده است. کلیه عوامل و مشخصه های فوق باعث می شوند تا ورقهای الوزینک طول عمر و زمان کاربری طولاتی تری در مقایسه با سایر تکنولوژی های پوشش سقف داشته باشند.


طول عمر تضمینی ورق آلوزیک :


سیستم سقفهای فلزی Roofing system موفق گردید تا اولین گواهی نامه استاندارد کیفی صنعتی و Iso9001:2000 را در زمینه
تایلهای فلزی با پوشش سنگ طبیعی بدست بیاورد .کیفیت ممتاز به همراه طرح های سنتی و مدرن ، اعتبار و موقعیت ویژه ای را برای این محصولات در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
تایل های سنگدانه ای
Product Structure
محصولات از 10لایه مجزا که به شکلی کاملا همگون روی یکدیگر قرار گرفته اند تشکیل شده است.
ها
شرح لایه :
Steel base فولاد
لایه اصلی تشکیل دهنده تایل فولاد می باشد که
با هفت لایه با سیستم کوتینگ
coatingپوشانیده
شده است.
زینک آلومینیوم Aluminum zinc
روکش زینک الومیینیوم با مقاومت سدی الومینیوم ومقاومت حفاظتی زینک مقاومت بسیار بالای ی در مقابل خوردگی ایجاد میکند
و باعث طول عمر بالای پوششها می گردد.لازم به ذکر است که زینک الومینیوم هفت برابر قدرت حفاظتی بالاتری نسبت به فولاد
گالوانیزه دارد.
Acrylic resin آکرلیک رزین
اکرلیک رزین لایه ای استحفاظی میباشد که در عین حال مانع از فرسایش تایل می شود.
Base coat لایه پایه
این لایه خاصیت چسبندگی دارد وباعث نگه داشتن سنگریزه ها بر روی تایل می شود.
Stone chips سنگریزه
سطح خارجی تایل با سنگریزه های ی که مقاوم در برابرتغییر رنگ در دراز مدت می باشند پوشیده شده است این سنگریزه ها طبیعی
هستند که با درصدی رنگ شارژ شده است.این سنگریزه ها خواص مختلفی دارند که درزیر به انها اشاره شده است.
برف را روی خود نگه داشته از برف عایقی طبیعی حرارتی ساخته و مانع رها شدن برف از روی بام و تشکیل قندیل خطرات جانبی
ناشی از ان می شود.
رنگ تایل را تشکیل می دهند وثبات ان را در دراز مدت تضمین می کند.
باعث تخفیف صدای باران می شود.
Over glaze لعاب
لایه نهای ی می باشد که باعث درخشندگی سطح تایل وسنگدانه ها می شود
و در عین حال مانع از نفوذ گرد و غبار به خلل و فرج سطح تایل می گردد.
Epoxy primer آستر آپوکسی
لایه سطح زیرین تایل تایل بوده که محصول را در برابر
بخار اب و خورندگی مقاوم می نماید.
پوشش آرگانیک Organic coat
اخرین لایه سطح زیرین تایل بوده که سازگاری محصول
را با محیط زیست تامین می نماید.

Product Specifications
تولید تایلها نتیجه سالها تحقیق و پژوهش محققین و پژوهشگران می باشد. هسته اصلی هر تایل از فولاد 4/0میلیمتر فشرده تشکیل
شده است که هر تایل شامل چند شیار به طور افقی می شودکلیه تایلها دارای یک ساختار منظم و مستحکم و قابل قفل شدن در
یکدیگر می باشد که به منظور ایجاد یک سازه مستحکم و استوار ساخته شده اند
سبک و مستحکم
روش نصب منحصر به فرد و ساختار همپوشانی و قفل شدنی تایلها در یکدیگر باعث شده است که تایلها در بدترین شرایط اب و
هوای ی دوام اورند ودر برابر اتش، توفان های شدید همراه با باران سیل اسا و حتی زلزله مقاومت نماید.با این حال، سقف های ساخته
شده از این تایلها با وزن 7کیلوگرم در هر متر مربع، جزء سبک ترین سقف های موجود می باشد
رنگ مناسب، طراحی مناسب وجود سنگدانه های طبیعی با رنگهای متنوع می تواند مناسبترین انتخاب معماران،
مهندسین و متخصصان باشد
تایید شده با آستاندآردهای دنیا
یکی از خصوصیات بارز تایلها وجود سنگ و فولاد مستحکم می باشد.
مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی
ZINCALUMEفولاد پوشش دار زینک الوم
فولاد اغشته به زینک الوم داری مقاومت طولانی مدت برابر خوردگی می باشد. این روکش با قدرت ماندگاری الومینیوم و با مقاومت
حفاظتی روی عملکرد بسیار خاصی در برابر خوردگی ایجاد می نماید و همین امر موجب می شود قدرت حفاظتی این تایلها تا هشت
برابر نسبت به گالوانیزه افزایش یابد
آیمنی در برآبر فرسایش
مقاومت در برآبر توفان شدید/ گردباد
مقاومت در برآبر خوردگی
بار گذآری متمرکز
مقاومت در برآبر آتش سوزی
مقاومت در برآبر ضربه دآنه های تگرگ

Product Features
سبکی : وزن تایلها در حدود 8/1سقفهای سفالی و سیمانی
است که یکی از عوامل مؤثر درکاهش وزن ساختمان بوده
و قادر است تا 8ریشتر در برابر زلزله مقاومت نماید . همچنین
در صورت تخریب با توجه به وزن کم ان اثرات تخریبی اندکی
خواهد داشت .
مقاومت در برآبر باد : با توجه به سیستم یکپارچه و ساختار
ایرودینامیکی تایلها، این سیستم می تواند به راحتی بادهای
شدید را عبور داده و در برابر سخت ترین طوفانها مقاومت
نماید .
عایق صوتی و حرآرتی : یکی از معایب بکارگیری سقفهای فلزی ، رسانای ی حرارتی بالا در عبور دادن گرما و سرما به داخل و ایجاد
سرو صدا در زمان برخورد قطرههای باران با سقف است . اما در این محصول با توجه به پوشش سنگ و لایههای حفاظتی مختلف ،
همچنین به دلیل ایجاد لایه هوا در زیر پوشش به واسطه روش نصب ان ، عایق مناسبی دربرابر سرما و گرما بوده و میزان صدای
ایجاد شده بسیار ناچیز است .
ضد آتش : تایلها از مواد ضد حریق ساخته شده اند که در صورت رسیدن اتش به ان به هیچ وجه اتشزا نبوده و با توجه به ساختار
فلزی این سیستم پوششی ، حرارت ناشی از اتش سوزی در سرتاسر سقف پخش شده و از بالا رفتن دما در یک نقطه و اثرات تخریبی
ان به شدت کاسته می شود و به این ترتیب می تواند ساعتها در برابر اتش سوزی مقاومت کند .
ضد ترک خوردگی : یکی از مشکلات سقفهای متداول
، ترک خوردن قسمتهای داخلی سقف پس از گذشتن
زمان می باشد که این نقیصه به دلیل انقباض و
انبساطهای مکرر در طول شبانهروز رخ میدهد،
ولی با توجه به تبادل حرارتی پایین این سقف و
میزان اندک تغییرات سطحی دما ، از ترک خوردگی
سقف داخلی ساختمان جلوگیری خواهد شد.
ضد چکه : با توجه به اینکه همپوشانی ()over lap
تایلها به صورت عمودی وافقی صورت میگیرد ،
حتی درصورت تغییر مسیر باد ، قطرات باران قادر نخواهد بود تا به داخل سقف نفوذ کنند و این سیستم در برابر ورود اب در
زاویههای مختلف کام ً لا مقاوم است .
ضد خزه و گرد و غبار : با بکارگیری لایه اکریلیک در پوشش سطوح خارجی سقف ، سطح تایلها دارای اصطکاک بسیار اندکی می
باشد که خزه و ذرات گرد غبار نمیتوانند به ان بچسبند و به راحتی از روی سقف زدوده خواهند شد.
Product Features
رنگ : طیف رنگی تایل ها شامل رنگهای قرمز ، قهوهای ، نارنجی ، ابی ، سبز و زغالی میباشد .
شنایی با سقف شیبدار شینگل
شینگل یکی از متداول ترین و پرمصر ف ترین پوشش ها جهت سقف های شیب دار است. همه گیر شدن این محصول به دلیل مزایای
متعدد در مقایسه با سایر گزینه هاست. برخی از این مزایا شامل نگه داری، وزن کم، نصب، زیبائی ظاهری و هزینه مناسب می باشد
پوشش سقف شیب دار، شینگل، برای نخستین بار از حدود 12سال پیش در کشور آمریکا توسط معماران و متخصصان این کشور
طراحی شد و سپس به مرحله تولید و اجرا رسید. در فاصله زمانی کوتاهی در کانادا به عنوان برترین پوشش سقف معرفی شد. این
پوشش در کشورهای اروپایی جای سفال و روش های سنتی را گرفت و از یکسال پیش برای نخستین بار در ایران نیز معرفی و اجرا
گردید
این پوشش از مشتقات نفت، سیلیس و لایه های گوناگون تشکیل شده است. در طراحی آن به نکاتی مانند ایزولاسیون در مقابل
تغییرات دما، انعکاس نور خورشید، انعطاف پذیری در برابر ضربه، مقاومت در مقابل وزش بادهای شدید و شکل گیری به فرم های
گوناگون سطوح شیب دار و دلخواه توجه ویژه شده است
نگاه داری
یکی از مهم ترین مزیت های شینگل طول عمر و نگه داری آسان آن است. بسیاری از موادی که در پوشش سقف مورد استفاده قرار
می گیرند، نیازمند مراقبت و نگه داری دائمی هستند تا بتوان ظاهر آن را به طرز مطلوب حفظ کرد اما شینگل نیاز به نگه داری خاصی
نداشته و با اندک مراقبت همیشه زیبا خواهد بود. همچنین در صورت بروز هرگونه آسیبی به راحتی قابل تعمیر می باشد
نصب
یکی دیگر از مزایای شینگل نصب آسان آن است. در واقع شینگل ساده ترین محصول جهت نصب است. البته برخی از طرح های
شینگل نیازمند ابزار خاص بوده و باید توسط افراد متخصص نصب شوند. شینگل محصولی انعطاف پذیر و مقاوم است که با اغلب
طراحی های سقف سازگار می باشد
ظاهر
زیبایی ظاهری شینگل یکی از مزایای این گونه سقف هاست. این محصولات در طرح ها و رنگ های متنوع عرضه می شوند و به این
دلیل مشکلی برای هماهنگ کردن آن ها با سایر اجزاء ساختمان نخواهید داشت. معمولاً ظاهر شینگل همانند سایر مواد طبیعی گران
قیمت از قبیل سدر ، چوب و یا سنگ به نظر می رسد
هزینه
مزیت بزرگ سقف های شینگل هزینه مناسب آن است. شینگل ها در حجم های بزرگ تولید می شوند و بالطبع هزینه های تولیدی
مناسبی دارند. هزینه نصب آن نیز در مقایسه با سایر پوشش های سقف مناسب تر است. علاوه بر سبکی وزن این سقف ها، بار مالی
زیادی را به شما تحمیل نخواهد کرد
وزن
مزیت نهائی شینگل وزن آن است. بسیاری از پوشش های سقف دارای وزن بالایی هستند که ممکن است برای اسکلت سازه مناسب
نباشد. اگر چه خود شینگل ممکن است سبک ترین محصول پوششی سقف نباشد ولی سقف های پوشیده شده از شینگل یکی از
سبک ترین سیستم های پوششی بوده که با اغلب سقف ها سازگار هستند

شینگل پوشش های بام
شینگل مدل :LandMark
از مرغوبترین تولیدات کشور آمریکا با ساختاری دو لایه و شکل قطعات
مستطیلی میباشد. این طرح از شینگل که در حال حاضر پر طرفدارترین
پوشش سقف های شیب دار در دنیاست در 8رنگ مختلف در ایران قابل
ارائه میباشد. ظاهر حجیم آن و واریته در رنگ سطوح بدست آمه از مزایای
منحصر به فرد آن است.
ویژگی ها:
مقاومت بسیار بالا
اختلاط چندین رنگ در یک قطعه شینگل
متشکل از چند لایه
رنگهای متنوع
القای بصری پوششی حجیم
مشخصات فنی و بسته بندی
وزن : 11.7کیلوگرم در هر متر مربع
شیب : 15تا 85درجه
پوشش : 3.1متر مربع در هر بسته
تعداد : 48بسته در هر پالت شینگل دو لایه لمینیت شده
استانداردها
مقاومت در برابر آتش سوزی : ، CLASS Aدارای استاندارد ASTM S3018 Type1
مقاومت در برابر باد : دارای استاندارد های ASTM D3018 , ASTM D3161 Type1
مقاومت در برابر پارگی : استانداردهای ASTM D3462 , CSA Standard A123.5
مقاومت در برابر نفوذ باران : دارای گواهی کنترل محصول از سازمان بازرسی Miami_dade
استاندارد کیفیت: ICC_ES_ESR_1389
Color Chart
رنگ : طیف رنگی شینگل ها شامل رنگهای قرمز ، قهوهای ، نارنجی ، ابی ، سبز و زغالی میباشد .
کفپوش رولی (وینیل)
کفپوش رولی تنها ارائه دهنده رول تا عرض 5متر است که به شما اجازه میدهد تا به راحتی کفپوش را بدون هرگونه درز و اتصال
نصب کنید با کفپوش های وینیل شما میتوانید هر نوع طرح و رنگ را بصورت طبیعی ترین حالت مانند چوب و یاکاشی ها ایجاد
نمایید.کفپوش های وینیل به راحتی نصب میشود و نگهداری آنها آسان است. آنها ضد لک و ضد آب میباشد. کفپوش های وینیل
توسط یک لایه سطحی ضد سایش خیلی سخت محافظت میشود مقاومت پی وی سی در برابر لکه و استفاده خانگی به خوبی
شناخته شده است.
کف پوش های وینیل
ساختار
لاک محافظ (اختیاری)
لایه محافظ
چاپ
لایه فومی
لایه اشباع شده
لایه داخلی
پشت بند
خصوصیات
محافظت مضاعف : یک لایه سطحی از پلی اورتان که
مهندسی شده برای مقاومت بالاتر در برابر چرک و لکه , این
لایه باعث میشود در عین حالی که تمیز کردن کفپوش
آسانتر شود جلوه آن نیز ـابت و پایدار باشد .
طرح و جلوه طبیعی : ترکیبی منحصر به فرد از بر جسته
کردن شیمیای و مکانیکی توام باهنر و تکنیک چاپ , باعث
شده تا طرح و جلوه بسیار طبیعی ایجاد شود .
انعطاف پذیری بسیار بالا : لایه داخلی که باعث افزایش
مقاومت در برابر چین خوردگی و پارگی میشود .

کف پوش های وینیل
مزایای کفپوشهای وینیل بوفلور
انتخاب عایق صدا
طریقه ساخت کفپوش های وبنیل آنها را انتخاب بسیار خوبی برای کاهش انتقال صدا بین طبقه ها میکند و همچنین
انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در تمامی اتاق های خانه
انتخاب ارتجاعی
ماهیت کفپوش های وینیل باعتث میشود تا شما از راه رفتن برروی انها لذت ببرید , از خستگی شما میکاهد و احساس
گرمی که زیر پا ایجا میکند باعث خذف نیاز شما به سیستم گرمایش از کف میشود .
انتخاب آسان
کفپوشهای وینیل به آسانی نصب می شوند , نگهداری از آنها آسان است و باتوجه نسبت ارزش کالا به قیمت آن خریدن
آنها نیز بر ای شما آسان است .

موکت های تافتینگ
Carpeting
موکت از کفپوش هایی است که طرفداران خود را دارد و به دلیل خصوصیات ذاتی اش تجربه یک فضای متفاوت را به
همراه می آورد.از خصوصیات کلی موکت میتوان به امکان هماهنگ نمودن با طرح و رنگ فضای شما ، ایجاد حس گرما
و صمیمیت در فضا ، حس خوب راه رفتن بر روی یک متریال نرم ، کمک به آکوستیک شدن فضا و جذب صداهای اضافه
و … اشاره کرد. آنتی استاتیک بودن و قابلیت شستشوی بالا از خصوصیات این محصول است . موکت ها فارغ از بافت و
رنگ در دو دسته کلی جای میگیرند. موکت تایل و موکت رول. در فضاهایی که نیاز است به صورت یکپارچه فرش شوند
از موکت های رول و در سایر فضاها از موکت های تایل استفاده میشود.
.
موکت های تافتینگ
کاغذ دیواری های سوپر لوکس
ویژگیهای کاغذ دیواری
کلکسیون کاغذ دیواری های پارسیان فن آور ، مجموعه ای رنگانگ از آثار طراحان معاصر جهان را در سبک کلاسیک، فانتزی و مدرن،
متناسب با ذوق و سلیقه ایرانی به معماران و طراحان داخلی ارائه مینماید. امروزه استفاده از کاغذ دیواری در اروپا ، آمریکای شمالی و کشورهای
آسیای شرقی بیش از پیش رواج یافته است. نصب سریع و آسان و بدون بو و عدم ایجاد آلرژی ، و بهره گیری از رنگبندی و بافت متنوع تر در
محیط و مقرون به صرفه بودن از نظر دوام و ماندگاری، کاغذ دیواری را به انتخاب نخست معماران وطراحان داخلی بدل کرده است. عمر مفید
کاغذ دیواریهای با پوشش وینیل به طور متوسط بیش از سه برابر پوشش رنگهای ساختمانی میباشد و با در نظر گرفتن این مزیت و همچنین
سهولت اجرا حتی با توجه به قیمت آن مقرون به صرفه است.
تفاوت بین کاغذ دیواری های تولید شده توسط تولید کننده های مختلف، بیشتر و طراحی و استایل آن مربوط میشود تا تکنولوژی ساخت آن.
اصولا شما هنگام خرید کاغذ دیواری، یک اثر هنری را میخرید تا کالایی را به عنوان یک مصالح ساختمانی.
تفاوت قیمت انواع مختلف کاغذ دیواریها به تفاوت جنس، تعداد رنگ، عمق برجسته سازی ( ،)
Embossedو جنس زیرلایه آنها برمیگردد.
کاغذ دیواریهای با زیر لایه
nonwovenکمی گرانتر از انواع آن با زیر لایه کاغذی هستند ;همچنین در کاغذ دیواریهای وینیلی عمق
برجسته سازی کمتر هستند.

کاغذ دیواری های سوپر لوکس
انواع کاغذ دیواری
کاغذ دیواریها اغلب از چاپ و ایجاد یک نمای دکوراتیو بر روی بر روی سطح یک لایه ی آستر مانند مثل کاغذ، پارچه
یا نظایر آن ساخته میشوند. بنابراین میتوان گفت که ساختار اغلب کاغذ دیواری ها از دو بخش اساسی تشکیل شده است:
زیرلایه(آستر)
نمای دکوراتیو(رخ کاغذ دیواری)
WALLPAPER: THE GLUE THAT TIES
TOGETHER AN ENTIRE DESIGN SCHEME
As Charles Eames once said, “The details
are not the details. They make the design.”
Wallpaper is the perfect example that notably
has transformative powers that can alter your
entire perception of space! It can take any
design scheme from being just OK to perfect.
It is often that final touch your space longs for
and fills a void by cohesively bringing
together all the elements of a space. It can
help reinforce your design concept bringing it
to life by heightening ones tactile and visual
senses. Our designer wallpapers bring
warmth that paint cannot achieve on its own
and delivers high quality excellence to your
interiors. While paint is flat, wallpaper really
steps it up with metallic sheens that play with
light, texture, and the layering of patterns.
Wallpaper plays an important role in your
designs allowing you to create one-of-a-kind
feature walls or texture throughout an entire
space. Not only do our wallpapers bring
together an entire concept, they also bring
durability and high quality luxury to your
projects. Amaze the senses and transform
your interiors for the ultimate sense of luxury!

tاجرای پوشش سقف سوله تعمیرگاه پایانه غرب کشور- آزادی
tاجرای پوشش سقف پروژه نیروگاهی شرکت مپنا- کرج
tاجرای سقف شرکت گاز باقر شهر تاسیسات 18هزار تنی گاز مایع ری
tاجرای پوشش سقف پروژه نیروگاهی شرکت بهران
tاجرای پوشش سقف سرویس های بهداشتی سازمان بهشت زهرا
tاجرای پوشش سقف پروژه نیروگاهی کارون چهار
tاجرای پوشش سقف انبار شرکت دارو سازی عبیدی
tاجرای پوشش سقف شرکت ایزوفام – تهران
tاجرای پوشش سقف نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
tاجرای پوشش سقف پروژه نوسازی مدارس – زنجان
tاجرای پوشش سقف پروژه هتل پردیس نیروی انتظامی- میدان ونک
tاجرای پوشش سقف جایگاه سوخت پایانه غرب کشور- آزادی
tاجرای پوشش سقف پروژه صیاد شیرازی تعاونی مسکن نیروهای مسلح
tاجرای پوشش سقف دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد گرمسار
tاجرای پوشش سقف هتل قصر کوهستان بیرجند
tاجرای پوشش سقف شهرک مسکونی رایان کلاردشت
tاجرای پوشش سقف شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب – ستاره کیش
tاجرای پوشش سقف شهرک ویلائی دهکده بهشت مازندران – کلارآباد
پروژه ها : برخی پروژه هایی که توسط شرکت پارسیان فن آور انجام
شده است .
وتعداد بسیار زیادی پروژه مسکونی ، تجاری و ویلایی در استانها و مناطق

تهران 4/000متر مربع آذر بایجان 15/000متر مربع
مازندران 25/000متر مربع زنجان 3/000متر مربع
اصفهان 6/000متر مربع هرمزگان 1500متر مربع
کاشان 1/500متر مربع کرمانشاه 2500متر مربع
گیلان 12/000متر مربع آذر بایجان 10/000متر مربع
دماوند 15/000متر مربع کرج 3/000متر مربع
قشم 700متر مربع کیش 10/000متر مربع
لواسانات 4/500متر مربع سمنان 2/000متر مربع
چوب در ساختمان

چوب در ساختمان

چوب در صنعت ساختمان

چوب در صنعت ساختمان

چوب در صنعت ساختمان

چوب یكی از مصالح ساختمانی است كه یا مستقیماً از درخت به دست می‌آید و یا اینكه از خرده‌چوبها و چسبهای مخصوص ، طی فرایندهای خاص تولید می‌شود و در قسمتهای مختلف ساختمان مانند تیر، ستون، خرپا ، نما، داربست ، قالب بندی و كف به مصرف می‌رسد.

چوب یكی از قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی است . بشر پیش از دستیابی به فلزات و به خصوص آهن ، در مواردی كه مقاومت فشاری حائز اهمیت بود از قوس ، و در مواردی كه مقاومت خمشی مهم بود از چوب استفاده می‌كرد.

چوب یك بافت سلولزی آلی است كه بخش عمدة آن را تركیبات هیدراتهای كربن تشكیل می‌دهد. درختها با جذب  از هوا و نیز آب و مواد معدنی از زمین ،‌این تركیبات كربوهیدراتی را ساخته ، در بافتهای خود ذخیره می‌كنند.

امروزه با پیدایش جایگزینهای مناسبی همچون مصالح فلزی و نیز پلاستیكها ، كاربردهای چوب در ساختمان تا حد قابل توجهی محدود شده است. چوب یكی از مصالح ساختمانی گران محسوب شده، دارای معایب دیگری از قبیل پوسیدگی ، كفك زدگی ، خورده شدن توسط موریانه و … نیز می‌باشد؛ ولی هنوز هم در صنعت ساختمان به علت داشتن برخی امتیازات به كار می‌رود.

امتیازات چوب

ـ كار كردن با چوب ساده است؛ بریدن، سوراخ نمودن ، میخ كردن و چسباندن آن راحت می‌باشد.

ـ چوب یك مصالح ساختمانی سبك می‌باشد.

ـ به علت داشتن زیبایی هنری آن ، كاربردهای تزئینی فراوانی دارد. (همانند روكش‌های درونی ، سقفهای چوبی، پاركت كف و … .)

ـ چوب یك عایق حرارتی مناسب می‌باشد. چوب علاوه بركاربرد در صنعت ساختمان، در پارچه بافی، مبل سازی، صنعت كاغذ و …نیز بكار می‌رود.

كاربردی جدید برای چوب در صنعت ساختمان

یكی از كاربردهای نسبتاً جدید چوب ، استفاده از چوب در صنعت بتن بعنوان قالبهای چوبی می‌باشد. البته قالبهای فلزی هم  وجود دارند؛ ولی قالبهای چوبی سبكتر بوده ، كاركردن با آنها راحت‌تر است. امروزه عمدتاً برای ساختن قالبهای بتن از تخته‌های چند لای آغشته به رزین (Resin) استفاده می‌كنند كه می‌توانند برای مدت طولانی در آب دوام بیاورند. از این قالبها می‌توان بیش از 30 بار برای قالب‌گیری بتن استفاده كرد.

قالبهای چوبی دو نوعند:

1ـقالبهای چوبی تونلی

در این سیستم ، همانگونه كه در  شكل زیر نشان داده شده است، بین قالبها را بتن ریزی می‌كنند و سپس با جرثقیل قالبها را می‌كشند. بشكل

؟

2ـ قالبهای چوبی كه برای ساختن سقف و دیوار بصورت سر هم بكار می‌روند. بشكل

ساختمان چوب درختهای به كار رفته در صنعت ساختمان

درختانی كه چوب آنها در صنعت ساختمان بكار می‌رود دو دسته‌اند: سوزنی برگها و پهن برگها . برش عرضی سوزنی برگها، ساده ، هندسی و منظم می‌باشد در حالی كه برش عرضی پهن برگها، نامنظم و درهم می‌باشد. هر چه بافت چوب نامنظمتر بوده و مقطع آن خلل و فرج بیشتری داشته باشد، چوب پوكتر و سبكتر بوده، مقاومت كمتری از خود نشان می‌دهد و آب بیشتری جذب می‌نماید.

رطوبت چوب

پس از بریدن درخت ، در چوب مقدار قابل ملاحظه‌ای رطوبت وجود دارد كه میزان آن به حدود 2 تا 3 برابر وزن چوب خشك می‌رسد. آب چوب یكی در منافذ بین سلولی بصورت آب آزاد و دیگر در جدار سلولها و چسبیده به تارهای چوب بصورت آب نم وجود دارد . آب درون چوب را نسبت به وزن چوب خشك می‌سنجند:

خواص فیزیكی چوب

خواص فیزیكی چوب شدیداً تحت میزان رطوبت قرار می‌گیرد كه چوب را بر اساس میزان رطوبت آن به 3 گروه زیر تقسیم می‌كنند :

1ـ چوب مرطوب: چوبهای با میزان رطوبت %35 و بیشتر (چوب درختان تازه بریده ) 2ـ چوب نیمه خشك : چوبهای بامیزان رطوبت %15 تا %20 (چوبهای خشك شده در هوا)

چوب خشك: چوبهای با میزان رطوبت %8 تا %13 (چوبهای خشك شده در اتاق)

پس از بریدن درخت، چوب تر به تدریج رطوبت خود را از دست می‌دهد؛ ابتدا آب آزاد از دست می‌رود  و سپس آب نم از بین جدار سلولها خارج می‌گردد تا به نقطه‌ای می‌رسیم كه در بین الیاف آبی وجود نداشته باشد. این نقطه را ً نقطة‌ اشباع الیاف یا تارها ً گویند.

چوب ماده‌ای است جاذب‌الرطوبة و در هر درجه حرارت و شرایط رطوبتی ،‌مقدار معینی رطوبت را در خود نگه می‌دارد كه به این رطوبت اصطالحاً ً رطوبت نسبی تعادل ً می‌گویند. از زمانی كه آب بین سلولی شروع به از بین رفتن می‌نماید، جمع شدگی در چوب آغاز می‌گردد. در زیر نقطه اشباع چوب ، جمع شدگی در جهات مختلف برابر نیست. جمع شدگی در امتداد طول الیاف ناچیز است و درامتداد عرض الیاف (و یا در امتداد شعاع برش عرضی) قابل ملاحظه می‌باشد. جمع شدگی در امتداد شعاعی است.

اگر نابرابری جمع شدگی در جهات مختلف به حد قابل توجهی برسد، چوب ترك می‌خورد.

برای اینكه جمع شدگی را تحت كنترل درآورده و از ترك خوردن چوب جلوگیری نمود، باید چوب را به عمل آورد.

عمل آوردن چوب

چوب را باید پیش از مصرف خشك كرد. خارج نمودن آب اضافی از چوب تا اینكه رطوبت چوب به حدی مشخص برسد و كمترین صدمه را ببیند اصطلاحاً ً عمل آوردن چوب‌ً نامیده می‌شود .

معمولاً رطوبت چوب را تا حدی كاهش می‌دهند كه در تعادل با محیط باشد . عمل آوردن ، چوب را در برابر ترك خوردن و نیز تغییر شكل حفظ می‌كند. نكته قابل توجه این است كه در رطوبتهای كمتر از حد اشباع ، كلیة خصوصیات مقاومتی چوب با كاهش رطوبت نسبی آن ، افزایش می‌یابد. در ضمن پوسیدگی چوب، رویش‌ قارچها و… معمولاً در رطوبتهای نسبی بیش از %20 اتفاق می‌افتد.

درختهای بریده شده را نمی‌توان به همان صورت برید شده عمل آورد. برای به عمل آوردن چوب ، تنه درخت را به صورت چار تراش و یا الوار برش می‌دهند و پس از برش دادن به عمل می‌آورند.

 

روشهای مختلف عمل آوردن:

1ـ روش طبیعی : در این روش چارتراش و الوارها را بر روی زمین خشكی كه هوا در اطراف آن جریان دارد می‌خوابانند تا رطوبت درون چوب به كمتر از %20 وزن خشك آن برسد. این روش معمولاً روشی زمانبر و طولانی است و ممكن است تا 2 چند سال به طول بیانجامد . چوبهای به دست آمده  از این روش از كیفیت مطلوب برخوردار نیستند. زیرا معمولاً رطوبت از چوب بطور یكنواخت خارج نمی‌شود .

2ـ روش كوره : در این روش ، چارتراش و الوارها را درون اتاقكهای مخصوصی كه جریان هوای گرم در آنها جریان دارد می‌خوابانند . دمش هوای گرم ( حدود 60 تا 90 درجه سانتی گراد) در حدود 3 الی 4 روز ، رطوبت چوب را  تا حدود %10 وزن خشك آن كاهش می‌دهد.

پس  از عمل آوردن، می‌ توان به منظور مقاوم كردن چوب در برابر آتش به آن مواد ضد آتش تزریق نمود . چوبهایی كه در كشورهای خارجی استفاده می‌شوند، اغلب این گونه‌اند . در این چوبها ، تا زمانی كه شعله بر روی چوب قرار دارد، چوب به صورت نیم‌سوز دود می‌كند و پس از برداشتن شعله دیگر نمی‌سوزد.

خواص فیزیكی چوب

جمع شدگی در جهت مماس 2 برابر جمع شدگی در امتداد شعاعی چوب است.

·   میزان رطوبت موجود در چوب به طور قابل ملاحظه‌ای در كلیة خواص مقاومتب چوب تأثیر می‌گذارد؛ به طوری كه در رطوبتهای كمتر از حد اشباع ، هر چه رطوبت نسبی چوب كاهش یابد، مقاومت چوب افزایش خواهد یافت.

·   وزن مخصوص خالص چوب برای تمامی انواع آن یكسان بوده و به طور متوسط برابر با 54/1 می‌باشد. ولی وزن مخصوص انبوهی ( حجمی) چوب بستگی به حجم منافذ دارد.

·   قابلیت انتقال حرارت چوب كم است و بستگی به تخلخل ،‌رطوبت نسبی و جهت گیری الیاف دارد. ضریب انتقال حرارتی در امتداد تارهای چوب 8/1 برابر بیشتر از مقدار آن در جهت عمود بر تارهاست.

·        سرعت انتقال امواج صوتی در چوب، 2 تا 17 برابر بیشتر از مقدار آن در هواست.

·        چوب در محیطهای اسیدی و قلیایی مقاومت نمی‌كند و می‌پوسد. درختان سوزنی برگ  در محیط‌های اسیدی مقاومترند.

·   مقاومت مكانیكی چوب در جهتهای مختلف ، متقاوت است؛ بنابراین اگر بخواهیم مقاومت آن را در آزمایشگاه تعیین كنیم، باید جهت تارها را هم معین نماییم.

·   مقاومت فشاری چوب در امتداد تارها بالا می‌باشد. هر چه چوب فشرده‌تر گردد، مقاومت آن افزایش می‌یابد. بیشترین مقاومت فشاری زمانی ایجاد می‌شود كه چوب كاملاً متراكم شده و به حدودحجم اولیه رسیده باشد. درضمن مقاومت فشاری چوب در جهت عمود بر تارها بسیار كمتر از مقاومت آن در جهت تارهاست.

·        مقاومت كششی چوب در امتداد تارها نسبتاً بالاست. چوب را به ندرت در جهت عمود بر تارها تحت بار كششی قرار می‌دهند.

مسایل زیست محیطی

از آنجا كه چوب می‌پوسد و در مدت كوتاهی به چرخة حیات باز می‌گردد، برای محیط زیست آلودگی ندارد؛ اما ممكن است برخی مواد محافظت كنندة آن در برابر عوامل مختلف ، آلودگیهایی برای محیط زیست ایجاد كنند.

ملاحظات و توصیه‌ها

·   چوبی كه در صنعت ساختمان به مصرف می‌رسد باید از نظر بافت و ظاهر ، یكنواخت ،تمیز و عاری از ترك و صمغ ، فاقد تابیدگی ، پیچیدگی و سایر معایب باشد. وجود گره ، قسمتهای پوسیده و خشك شده و تجمع شیره گیاهی و صمغ بر روی سطوح مرئی چوب، نشانة نامرغوب بودن آن است.

·        چسبی كه برای متصل كردن قطعات چوبی به كار می‌رود، باید با شرایط آب و هوایی سازگاری داشته باشد.

·   استفاده از چسبهای با منشاء حیوانی برای نقاطی كه امكان رشد قارچ ، كفك و دیگر میكروارگانیسمها وجود دارد مجاز نیست؛ زیرا به رشد این موجودات زنده كمك می‌كند.

·        انبار مواد چوبی باید به دور از مواد قابل اشتعال بوده و دارای سیستمهای اعلام و اطفای حریق باشد.

 

۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان

۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان

۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان

سرستون ایونی در ساختمانی به سبک نئوکلاسیک

سرستون ایونی در ساختمانی به سبک نئوکلاسیک

1. برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده می شود.

2. آجر خطائی ، آجری است که در اندازهای 5×25×25 سانتیمتر در ساختمان های قدیمی برای فرش کف حیاط و غیره بکار می رفت.

3. چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد که در حال ساختن آن هستیم بعدا دیوار دیگری ساخته شود باید لاریز انجام دهیم.

4. هرگاه ابتدا و انتهای یک دیوار در طول دیوار دیگری بهم متصل شود ، به آن دیوار در تلاقی گفته می شود.

5. در ساختمان های مسکونی (بدون زیرزمین)روی پی را معمولا بین 30 تا 50 سانتی متر از سطح زمین بالاتر می سازند که نام این دیوار کرسی چینی است.

6. قوس دسته سبدی دارای زیبایی خاصی بوده و در کارهای معماری سنتی استفاده می شود.

7. حداقل ارتفاع سرگیر در پله 2 متر می باشد.

8. ویژگیهای سقف چوبی :الف)قبلا عمل کلافکشی روی دیوار انجام می گیرد ب)عمل تراز کردن سقف در کلاف گذاری انجام می شود ج)فاصله دو تیر از 50 سانتیمتر تجاوز نمی کند د)تیرها حتی الامکان هم قطر هستند.

9. گچ بلانشه کندگیر بوده ولی دارای مقاومت زیاد مانند سیمان سفید است.

10. به سیمان سفید رنگ معدنی اکسید کرم اضافه می کنند تا سیمان سبز به دست آید.

11. سنگ جگری رنگ که سخت ، مقاوم و دارای رگه های سفید و در سنندج و خرم آباد فراوان است.

12. دستگاه کمپکتور ، دستگاهی است که فقط سطوح را ویبره می کند ، زیر کار را آماده و سطح را زیر سازی می کند.

13. عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیتها) در زمان 48 ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد.

14. زمانی که خاک (زمین) بسیار نرم بوده و مقاومت آن کمتر از یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد.

15. قطر دایره بتون خمیری ، بر روی صفحه مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود 30 تا 35 سانتیمتر می باشد.

16. حدود درجه حرارت ذوب شدن خاک آجر نسوز 1600 درجه می باشد.

17. نام آجری که از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم لایی نامیده می شود.

18. نام دیوارهای جداکننده و تقسیم پارتیشن نام دارد.

19. عمل برداشتن خاک کف اطاق و ریختن و کوبیدن سنگ شکسته بجای آن را بلوکاژ می گویند.

20. زمین غیر قابل تراکم هوموسی نامیده می شود.

21. عمق پی های خارجی یک ساختمان در مناطق باران خیز حداقل 50 سانتیمتر است.

22. نام فضای موجود بین دو ردیف پله چشم نامیده می شود.

23. در سقف های چوبی حداکثر فاصله دو تیر 50 سانتیمتر است.

24. سیمان نوع اول برای دیوارها و فونداسیونهای معمولی استفاده میگردد.

25. اکسید آهن را برای تهیه سیمان قرمز رنگ ، با کلینگر سیمان سفید آسیاب می کنند.

26. نام دیگر لوله های سیاه بدون درز مانسمان نام دارد.

27. سریعترین و عملی ترین وسیله اجرای اتصالات ساختمان ،پلها و نظایر جوش می باشد.

28. حاقل درجه حرارت برای بتن ریزی 10 درجه می باشد.

29. ضخامت اندود سقف با ملات گچ و خاک باید بین 1 تا 2 سانتیمتر باشد.

30. اندود زیر قیروگونی ، ماسه سیمان است.

31. چنانچه گودبرداری از سطح زمین همسایه پائین تر باشد ، حداکثر فاصله شمعها 5/2 متر می باشد.

32. در پی کنی های کم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب 30 تا 37 درصد می باشد.

33. برای ایجاد مقاومت مناسب در طاق ضربی حداقل خیز قوس باید 3 سانتیمتر باشد.

34. لوله های مانسمان سیاه و بدون درز ، گاز رسانی

35. در بتون ریزی دیوارها و سقفها ، صفحات قالبی فلزی مناسب ترند.

36. از اسکدیپر برای خاکبرداری ، حمل ، تخلیه و پخش مواد خاکی استفاده می گردد.

37. اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستکا انجام می گیرد.

38. برای لوله کشی فاضلاب یهتر است از لوله چدنی استفاده گردد.

39. پر کردن دو یا سه لانه از تیرآهن لانه زنبوری در محل تکیه گاهها جهت ازدیاد مقاومت برشی است.

40. بهترین و با استفاده ترین اتصالات در اسکلت فلزی از نظر استحکام و یک پارچگی اتصالات با جوش است.

41. ارتفاع کف داربست جهت اجرای طاق ضربی تا زیر تیرآهن سقف برابر است با قدبنا+پنج سانتیمتر.

42. در ساختمانهای مسکونی کوچک (یک یا دو طبقه) قطر داخلی لوله های گالوانیزه برای آب رسانی باید 2/1 اینچ باشد.

43. وجود سولفات سدیم،پتاسیم و منیزیم محلول در آب پس از ترکیب با آلومینات کلسیم و سنگ آهک موجود در سیمان سبب کم شدن مقاومت بتون می گردد.

44. زمان نصب صفحات بیس پلیت معمولا باید 48 ساعت پس از بتون ریزی فونداسیون انجام شود.

45. برای ساخت بادبند بهتر است از نبشی ، تسمه ، ناودانی و میلگرد استفاده گردد.

46. هدف از شناژبندی کلاف نمودن پی های بنا به یکدیگر و مقاومت در برابر زلزله می باشد.

47. سقفهای کاذب معمولا حدود 30 تا 50 سانتیمتر پایین تر از سقف اصلی قرار می گیرد.

48. قلاب انتهایی در میلگردهای یک پوتربتونی برای عامل پیوند بیشتر آرماتور در بتون می باشد.

49. حد فاصل بین کف پنجره تا کف اطاق را دست انداز پنجره میگویند.

50. در ساخت کفراژ ستونها ، قالب اصلی ستون بوسیله چوب چهارتراش مهار می گردد.

51. طول پله عبارت است از جمع کف پله های حساب شده با احتساب یک کف پله بیشتر.

52. آجر جوش بیشتر در فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد.

53. اثر زنگ زدگی در آهن با افزایش قلیایت در فلز نسبت مستقیم دارد.

54. از امتیازات آجر لعابی صاف بودن سطوح آن ، زیبایی نما ، جلوگیری از نفوز آب می باشد.

55. در کوره های آجرپزی بین خشتها صفحه کاغذی قرار می دهند.

56. بهترین نمونه قطعات کششی ضلع تحتانی خرپاها می باشد.

57. تیرهای بتن آرمه، خاموتها(کمربندها) نیروی برشی را خنثی می کنند.

58. چسبندگی بتون و فولاد بستگی به اینکه آرماتورهای داخل بتون زنگ زده نباشد.

59. شیره یا کف بتون زمانی رو می زند که توسط ویبره کردن هوای آزاد داخل بتون از آن خارج شده باشد.

60. آلوئک در اثر وجود دانه های سنگ آهن در خشت خام در آجرها پدیدار می گردد.

61. خشک کردن چوب به معنی گرفتن شیره آن است.

62. لغاز به معنی پیش آمدگی قسمتی از دیوار.

63. مقدار کربن در چدن بیشتر از سرب است.

64. لوله های آب توسط آهک خیلی زود پوسیده می شود.

65. آجر سفید و بهمنی در نمای ساختمان بیشترین کاربرد را دارد.

66. آجر خوب آجری است که در موقع ضربه زدن صدای زنگ بدهد.

67. لاریز یعنی ادامه بعدی دیوار بصورت پله پله اتمام پذیرد.

68. کرم بندی همیشه قیل از شروع اندود کاری گچ و خاک انجام می گیرد.

69. برای خم کردن میلگرد تا قطر 12 میلیمتر از آچار استفاده می گردد.

70. اسپریس یعنی پاشیدن ماسه و سیمان روان و شل روی دیوار بتونی.

71. برای دیرگیری گچ ساختمانی از پودر آهک شکفته استفاده می گردد.

72. مشتو یعنی ایجاد سوراخهائی در سطح خارجی دیوارها جهت ساختن داربست.

73. بتون معمولا پس از 28 روز حداکثر مقاومت خود را به دست می آورد.

74. پیوند هلندی از اختلاط پیوندهای کله راسته و بلوکی شکل می گیرد.

75. وجود بند برشی در پیوند مقاومت دیوار را ضعیف می کند.

76. کاملترین پیوند از نظر مقاومت در مقابل بارهای فشاری وارده پیوند بلوکی می باشد.

77. قپان کردن در اصطلاح یعنی شاقولی نمودن نبش دیواره.

78. خط تراز در ساختمان برای اندازه برداریهای بعدی و مکرر در ساختمان است.

79. ضخامت و قطر کرسی چینی در ساختمانها بیشتر از دیوارهاست.

80. پارتیشن میتواند از جنس چوب ، پلاستیک و فایبرگلاس باشد.

81. از دیوارهای محافظ برای تحمل بارهای افقی و مایل استفاده می شود.

82. ملات باتارد از مصالح ماسه ، سیمان و آهک ساخته می شود.

83. مقدار عمق سطوح فونداسیونها از زمین طبیعی در همه مناطق یکسان نیست.

84. ملات ساروج از مصالح آهک ، خاکستر ، خاک رس ، لوئی و ماسه بادی ساخته می شود.

85. ملات در دیوار چینی ساختمان حکم چسب را دارد.

86. ملات آبی اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد می گردد.

87. در مجاورت عایقکاری (قیروگونی)از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.

88. برای ساخت ملات باتارد آب + سیمان 250+آهک 150+ ماسه

89. پیه دارو ترکیبی از مصالح آهک ، خاک رس ، پنبه و پیه آب شده

90. ابعاد سرندهای پایه دار 1 تا 5/1 عرض و طول 5/1 تا 2 متر .

91. معمولا برای کرم بندی دیوارهای داخلی ساختمان (اطاقها) از ملات گچ و خاک استفاده می شود.

92. طرز تهیه گچ دستی یا گچ تیز عبارت است از مقداری آب + گچ بااضافه مقداری سریش.

93. وجود نمک در ملات کاه گل موجب میشود که در آن گیاه سبز نشود.

94. هنگام خودگیری حجم گچ 1 تا 5/1 درصد اضافه می شود.

95. گچ کشته یعنی گچ الک شده ورزداده + آب.

96. اندودهای شیمیایی در سال 1948 کشف شد که ترکیب آن پرلیت ، پنبه نسوز مواد رنگی و میکا می باشد که بعد از 8 ساعت خشک میشوند و بعد از دو تا سه هفته استحکام نهایی را پیدا می کنند و در مقابل گرما ، سرما و صدا عایق بسیار خوبی هستند.

97. سرامیک بهترین عایق صوتی است ، زیرا سلولهای هوایی بسته ای دارد که ضخامت آن 6 تا 10 میلیمتر است.

98. آکوسیت نیز عایق خوبی برای صداست.

99. اندازه سرندهای چشم بلبلی 5 میلیمتر است.

100. سرند سوراخ درشت به سرند میلیمتری مشهور است.

101. اندودهای هوایی یعنی اندودی که در مقابل هوا خودگیری خود را انجام می دهند.

102. ترکیب اندود تگرگی یا ماهوئی پودر سفید سنگ + سیمان رنگی +آب (در حالت شل) می باشد.

103. وقتی با سنگ سمباده و آب روکار سیمانی را می شویند تا سنگهای الوان خود را نشان دهند به اصطلاح آب ساب شده می گویند.

104. کار شیشه گذاری در آب ساب و شسته انجام می گیرد.

105. فرق اندود سقف با دیئار در فضاهای بسته (مانند اطاق) این است که اندود سقف سبک و دیوارها معمولی می باشد.

106. مهمترین عامل استفاده از اندود در سقف های چوبی محافظت از آتش سوزی می باشد.

107. سقفهایی با تیرآهن معمولی طاق ضربی و بتنی مسلح در درجه حرارت 400 تا 500 درجه تغییر شکل پیدا می کنند.

108. ضخامت اندود گچ و خاک حدودا 2 سانتیمتر است.

109. توفال تخته 30 تا 40 سانتیمتری که تراشیده و سبک است.

110. علت ترک اندود در سقفهای چوبی افت تیرهاست.

111. سقف کاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عایق خوبی به حساب می آید.

112. در زیر سازی سقف جهت اجرای اندود در کنار دریا از نی بافته شده بیشتر استفاده مس شود.

113. توری گالوانیزه در نگهداری پشم شیشه در سقفهای سبک ، سطح دیوارهای قیراندود و سطح تیرآهنهای سقف کاربرد دارد.

114. مصرف میلگرد جهت اجرای زیر سازی سقفهای کاذب 9 عدد در هر متر مربع می باشد.

115. موارد اصلی استفاده از سقفهای کاذب بیشتر به منضور کم کردن ارتفاع ، عبور کانالها و لوله ها و زیبایی آن می باشد که شبکه آن حتما باید تراز باشد.

116. بهتر است در سقفهای بتونی میله های نگهدارنده سقف کاذب قبل از بتون ریزی کار گذاشته شود.

117. در سقفهای کاذب مرتبط با هوای آزاد(مانند بالکن) اندود گچ + موی گوساله و آهک استفاده می شود.

118. شالوده در ساختمان یعنی پی و فونداسیون.

119. ابعاد پی معمولا به وزن بنا و نیروی وارده ، نوع خاک و مقاومت زمین بستگی دارد.

120. در نما سازی سنگ ، معمولا ریشه سنگ حداقل 10 سانتیمتر باشد.

121. در فشارهای کم برای ساخت فونداسیونهای سنگی از ملات شفته آهک استفاده می شود و برای ساخت فونداسیونهایی که تحت بارهای عظیم قرار می گیرند از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.

122. در ساختمان فونداسیونهای سنگی پر کردن سنگهای شکسته را میان ملات اصطلاحا پر کردن غوطه ای می نامند.

123. پخش بار در فونداسیون سنگی تحت زاویه 45 درجه انجام می گیرد.

124. در ساختمان های آجری یک طبقه برای احداث فونداسیون اگر از شفته آهکی استفاده شود اقتصادی تر است.

125. در پی های شفته ای برای ساختمان های یک تا سه طبقه 100 تا 150 کیلو گرم آهک در هر متر مکعب لازم است.

126. اصطلاح دو نم در شفته ریزی یعنی تبخیر آب و جذب در خاک.

127. معولا سنگ مصنوعی به بتن اطلاق می شود.

128. زاویه پخش بار فنداسیون بتنی نسبت به کناره ها در حدود 30 تا 45 درجه می باشد.

129. بتن مکر برای پر کردن حجمها و مستوی کردن سطوح کاربرد دارد.

130. مهمترین عمل ویبراتور دانه بندی می باشد.

131. معمولا بارگذاری در قطعات بتنی بجز تاوه ها پس از هفت روز مجاز می باشد.

132. از پی منفرد بیشتر در زمینهای مقاوم استفاده می شود.

133. بتون مسلح یعنی بتن با فولاد.

134. از نظر شکل قالبندی برای فونداسیونها قالب مربع و مسطیل مقرون به صرفه مس باشد.

135. پی های نواری در عرض دیوارها و زیر ستونها بکار می رود و در صورتیکه فاصله پی ها کم باشد و با دیوار همسایه تلاقی نماید پی نواری بیشترین کاربرد را دارد.

136. در آسمان خراشها ، معمولا از پی ژنرال فونداسیون استفاده می شود و وقتی از این نوع پی در سطحی بیش از سطح زیر بنا استفاده شود زمین مقاوم و بارهای وارده بیش از تحمل زمین است.

137. هرگا فاصله پی ها از هم کم بوده یا همدیگر را بپوشند یا یک از پی ها در کنار زمین همسایه قرار گیرد از پی های مشترک استفاده می شود.

138. اصطلاح ژوئن درز انبساط است.

139. میتوان به جای دو پی با بار مخالف از پی ذوزنقه ای استفاده کرد.

140. بهترین و مناسب ترین نوع پی در مناطق زلزله خیز پی رادیه ژنرال است.

141. در اجرای شناژبندی جهت اتصال به فونداسیون معمولا شناژها از بالا و پایین همسطح هستند.

142. در کفراژبندی پی چهارگوش از نظر سرعت و اجرا اقتصادی تر است.

143. در عایق بندی از گونی استفاده می کنیم ،زیرا از جابجایی قیر جلوگیری می کند و حکم آرماتور را دارد که در پشت بام از جلو ناودان به بعد پهن می شودکه در 2 لایه گونی انجام می گیردکه گونی ها در لایه بعدی نسبت به لایه قبل با زاویه 90 درجه برروی هم قرار می گیرند.

144. زیر قیروگونی از اندود ملات ماسه سیمان استفاده می شود که بعضی از مهندسان در زیر قیر اندود ملات ماسه آهک استفاده می کنند که در اینصورت قیروگونی فاسد می شود.

145. از قلوه سنگ (ماکادام) در طبقه هم کف می توانیم بجای عایق کاری استفاده کنیم که ضخامت آن حدود 40-30 سانتیمتر خواهد بود.

146. اگر در عایقکاری ، قیر بیش از حد معمول مصرف شود باعث می شود قیر در تابستان جابجا شود.

147. عایقکاری قیروگونی می بایست از سر جانپناه حدودا 20 سانتیمتر پایینتر شروع شود و قیروگونیی که روی جان پناه کشیده می شود برای جلوگیری از نفوذ بارش با زاویه است.

148. سطح فونداسیون به این دلیل عایق می شود که از مکش آب توسط ملات دیوار چینی ها به بالا جلوگیری میکند.

149. در عایقکاری عمودی روی دیوارهای آجری بهتر است که از اندود ماسه سیمان استفاده شود.

150. اصطلاح زهکشی یعنی جمع کردن و هدایت آب ،که فاصله آبروها در زهکشی باید به حدی باشد که به پی ها نفوذ نکند.

151. اگر توسط سفال زه کشی کنیم باید حتما درز قطعات را با ملات پرکنیم.

152. حداقل شیب لوله های زه کشی به سمت خوضچه 2 تا 4 درصد می باشد.

153. حداقل شیب لوله های فاضلاب 2 درصد است.

154. برای جلوگیری از ورود بو به داخل ساختمان ، شترگلو را نصب می کنند.

155. علیترین نوع لوله کشی فاضلاب از نوع چدنی می باشد که با این وجود در اکثر ساختمانها از لوله های سیمانی استفاده می شود که ضعف این لوله ها شکست در برابر فشارهای ساختمان می باشد.

156. سنگ چینی به سبک حصیری رجدار بیشتر در دیوار و نما سازی استفاده می شود.

157. ضخامت سنگهای کف پله و روی دست انداز پنجره 5/4 سانتیمتر می باشد.

158. جهت اتصال سنگهای نما به دیوار استفاده از ملات ماسه سیمان و قلاب مناسبتر می باشد که جنس قلابها از آهن گالوانیزه می باشد.

159. سنگ مسنی معمولا در روی و کنار کرسی چینی نصب می شود و زوایای این سنگ در نماسازی حتما بایستی گونیای کامل باشد.

160. در نما سازی طول سنگ تا 5 برابر ارتفاع آن می تواند باشد.

161. معمولا 30 درصد از سنگهای نما بایستی با دیوار پیوند داشته باشند که حداقل گیر سنگهای نما سازی در داخل دیوار 10 سانتیمتر است.

162. در بنائی دودکشها باستی از مخلوطی از اجزاء آجر استفاده شود.

163. در علم ساختمان دانستن موقیعت محلی ، استقامت زمین ، مصالح موجود ، وضعیت آب و هوایی منطقه برای طراحی ساختمان الزامی می باشد.

164. در طراحی ساختمان ابتدا استقامت زمین نسبت به سایر عوامل الویت دارد و لازم به ذکر مقاومت خاکهای دستی همواره با زمین طبیعی جهت احداث بنا هرگز قابل بارگذاری نیست.

165. زمینهای ماسهای فقط بار یک طبقه از ساختمان را می تواند تحمل کند.

166. هنگام تبخیر آب از زیر پی های ساختمان وضعیت رانش صورت می گیرد.

167. زمینی که از شنهای ریز و درشت و خاک تشکیل شده دج نامیده می شود که مقاومت فشاری زمینهای دج 10-5/4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.

168. مطالعات بر روی خاک باعث می گردد وضع فونداسیون ، ابعاد و شکل آن بتوانیم طراحی کنیم.

169. در صحرا برای آزمایش خاک از چکش و اسید رقیق استفاده می گردد.

170. سیسموگراف همان لرزه نگار است.

171. خاکی که برنگ سیاه قهوه ای باشد مقاومتش بسیار عالی است که نفوذ آب در آنها کم و به سختی انجام می گیرد.

172. سنداژیا گمانه زنی همان میله زدن در خاک و برداشت خاک از زمین می باشد.

173. اوگر همان لوله حفاری است.

174. خاک چرب به رنگ سبز تیره و دارای سیلیکات آلومینیوم آبدار است.

175. معیار چسبندگی خاک این است درصد دانه های آن کوچکتر از 002/0 میلیمتر باشد.

176. اصطلاحا خاک مرغوب زد نامگذاری می شود.

177. برای جلوگیری از ریزش بدنه و ادامه پی کنی و همین طور جلوگیری از نشست احتمالی ساختمان همسایه و واژگونی آن و جلوگیری از خطرات جانی باید دیوار همسایه را تنگ بست که تحت زاویه 45 درجه انجام می گیرد.

178. دیوار اطراف محل آسانسور معمولا ازمصالح بتون آرمه می سازند.

179. پی سازی کف آسانسور معمولا 40/1 متر پایین تر از کفسازی است.

180. قدیمی ترین وسیله ارتباط دو اختلاف سطح بواسطه شیب را اصطلاحا رامپ می گویند که حداکثر شیب مجاز آن 12 درصد می باشد که ات 5/2 درصد آن را میتوان افزایش داد.

181. برای ساختن پله گردان بیشتر از مصالح بتون آرمه و آهن استفاده می شود.

182. پله معلق همان پله یکسر گیردار است.

183. پله آزاد در ورودی ساختمان به حیاط یا هال و نهار خوری استفاده می شود.

184. پله های خارجی ساختمان حتی الامکان می بایست آجدار باشد.

185. به فضای موجود بین دو ردیف پله چشم پله می گویند.

186. فواصل پروفیل های جان پناه پله 12-7 سانتیمتر می باشد.

187. شاخکهای فلزی جات پناه بهتر است که از پهلو به تیر آهن پله متصل شود.

188. سرگیر یا حدفاصل بین دو ردیف پله که رویهم واقع می شوند حداقل 2 متر می باشد.

189. طول پله مساوی است با تعداد کف پله منهای یک کف پله.

190. پیشانی پله به سنگ ارتفاع پله اطلاق می شود.

191. برای جلوگیری از سرخوردن در پله لب پله ها را شیار و اجدار می سازند و گاهی اوقات لاستیک می کوبند

192. اتصال پله های بالا رونده به دال بتنی (پاگرد) یه روی دال بتنی متصل می شوند ولی پله های پایین رونده در دال بتنی بایستی به مقابل دال بتنی وصل شوند.

193. اجرای جان پناه پله معمولا با مصالح چوبی زیباتر می باشد.

194. پله هایی که مونتاژ می شوند به پله های حلزونی معروف هستند.

195. از نظر ایمنی اجرای پله فرار با مصالح بتنی مناسبتر است.

196. تیرهای پوشش دهنده بین دو ستون (روی پنجره ها و درب ها ) نعل درگاه نام دارد که انتقال بار توسط آن یکنواخت و غی یکنواخت است.

197. گره سازی در چهار چوبهای درب و پنجره و دکوراسیون بکار می رود.

198. تحمل فشار توسط بتن و تحمل کشش توسط فولاد را به اصطلاح همگن بودن بتن و فولاد می نامند.

199. بالشتک بتونی در زیرسری تیرآهن های سقف مصرف می شود که جنس آن می تواند فلزی ، بتونی زیر سری و بتونی مسلح باشد.

200. در اجرای تیر ریزی سقف با تیرآهن ، مصرف بالشتک کلاف بتنی و پلیت مناسبتر است.

201. بالشتک های منفرد زیرسری ، حداقل ریشه اش از آکس تیر ریزی سقف 25 سانتیمتر است.

202. اجرای مهار تیر ریزی سقف با میلگرد معمول تر می باشد.

203. برای تراز کردن تیر ریزی سقف باید بوسیله سیمان همه در یک افق ترازی قرار گیرد.

204. طاق ضربی از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می شودکه معمول ترین آن نیم آجره می باشد که مهمترین عامل مقاومت در طاق ضربی خیز قوس مناسب است.

205. در زمستان پس از دوغاب ریزی طاق ضربی ، بلافاصله بایستی کف سازی کامل روی سقف انجام شود.

206. اگر هوا بارانی باشد پس از اتمام طاق ضربی نباید دوغاب ریخت.

207. سقفهای بتنی قابلیت فرم(شکل) گیری بهتری دارند.

208. وظیفه انسجام و انتقال نیروها در سقفهای بتنی بعهده آرماتور می باشد.

209. اودکادر سقف های بتنی به منظور خنثی کردن نیروی برشی بکار می رود.

210. بطور نسبی عمل بتون ریزی بین دو تکیه گاه می بایست حداکثر طی یک روز عملی شود.

211. از ویژگی های سقفهای مجوف سبکی آن است که در این سقف ها آرماتور گذاری بصورت خرپا می باشد.

212. تفاوت سقف های پیش فشرده با سقف های مجوف سفالی کشیده شدن آرماتورها می باشد.

213. حداقل زمان بریدن میلگردها در سقفهای پیش تنیده معمولا 7 روز می باشد.

214. نیروی کششی ذخیره شده در آرماتور سقفهای پیش تنیده عامل خنثی کننده نیروی فشاری است.

215. در سقفهای مجوف هنگامی از تیرهای دوبل استفاده می شود که دهانه و طول تیر زیاد باشد.

216. قبل از ریختن پوشش بتون در اجرای تیرچه بلوکها ابتدا می بایست سطح تیرچه و بلوک مرطوب شود.

217. اصطلاحا میش گذاری در بتن مسلح آرماتورهای شبکه نمره کم اطلاق می گردد.

218. حداکثر فاصله دو تیر در سقفهای چوبی 50 سانتیمتر می باشد.

219. معمولا زمان باز کردن قالبهای مقعر در سقف های بتونی 5 روز می باشد.

220. استفاده از قالبندی مقعر بتنی در سقفهای اسکلت فلزی و بتنی معمولتر است.

221. کابلهای برق در سقفهای مقعر داخل لوله های فولادی تعبیه می شود.

222. در ساختمان هایی که بیشتر مورد تهدید آتش سوزی بهتر است نوع بنا بتنی باشد.

223. در کارخانه های صنعتی معمولا از سقف اسپیس دکس استفاده می شود.

224. اصطلاحا مفهوم سرسرا همان سقف نورگیر است.

225. در شیشه خورهای نورگیر سقف برای فضاهای وسیع از سپری استفاده میشود زیرا از خمش در طول جلوگیری می کند.

226. مهمترین مزیت سقفهای کاذب آکوستیک بر ساقفهای کاذب عایق در برابر صدا می باشد.

227. مهمترین مزیت سقفهای کاذب آلومینیومی عدم اکسیداسیون آن می باشد.

228. روش جلوگیری از زنگ زدگی آرماتور در بتن این است که جرم آن را می گیریم و داخل بتن قرار می دهیم.

229. اتصال سقف کاذب در راستای دیوارها باعث پیش گیری از جابجایی سقف و ترکهای موئین خواهد شد.

230. قرنیز یکطرفه آب را به یک سمت منتقل می کند و هنگامی از قرنیز دو طرفه هنگامی استفاده می شود که دو طرف دیوار آزاد باشد.

231. قرنیز حتما باید آبچکان داشته باشد که آبچکان شیاره زیر قرنیز می باشد.

232. قرنیزی که توسط آجر چیده می شود هره چینی می نامند.

233. قرنیز پای دیوارهای داخلی به منظور جلوگیری از مکش آب توسط گچ و … و جلوگیری از ضربه ها و خراشها استفاده می شود و حتما باید آبچکان داشته باشد.

 

سایت جامع پیمانکاران و نیازمندیهای ساختمان بخش ویژه ساختمان در ایران

××××××××××××××××××××××××××××××××

مطالب پربازدید سایتهای سوناسازان

10 حقیقت شگفت انگیز در

خصوص انسان

فضا در معماری – بررسی فضا و معماری

اصول طراحی باغ ایرانی

معماری هنری است شگفت انگیز روشنگر و آزادیساز سخنان معماران جهان

برند برتر دنیا در پایان سال 2010

شرکت سرامیک البرز

دکتر احمدی نژاد : دلم به‌حال فرش ایران می‌سوزد

 ۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان

مسجد جامع کبیر ، یزد

چرا هستم ؟ آلبر کامو آندره ژید

عجایب هفتگانه شکوه دوران باستان…

بامبوخوش‌شانس Lucky Bamboo لاکی بامبو – بامبو خوش شانس

حرکتی خارق العاده از کورش کبیر

سونا سازان

هشت واقعیت جالب از هشت گوشه دنیا !

یک ایده خوب به ما بدهید یک هدیه نفیس بگیرید

روان شناسی رنگ

تا زندگی هست باید تلاش کرد !

ساخت بزرگترین جیپ دنیا در آمریکا

 مکان هایی که باید دید ! دیدنیها

اروسی ؛ اوج هنر چوب و شیشه = ساخت درب های قدیمی

بتن عبور دهنده نور

هرم خوفو بزرگترين هرم در بين اهرام مصر است

فاضلاب های شهری در ژاپن

 

WhatsApp chat