حرفه ای های درودگری و نجاری

حرفه ای های درودگری و نجاری

استخدام یک حرفه ای برای ساخت سازه های چوبی

اتحادیه صنف درودگران
اتحادیه صنف درودگران
اتحادیه صنف درودگران
اتحادیه صنف درودگران
اتحادیه صنف درودگران
اتحادیه صنف درودگران

متاسانه بدلیل نبود یک نظام صحیح صنفی و وجود روزنه های قانونی برای افراد متخلف هیچ گاه بطور 100% ما نمیتوانیم به پیمانکار خود اعتماد داشته باشیم مگر شناخت شخصی از آن داشته باشیم .

منظور از نظام صفی ؛ قوانین احداث و راه اندازی یک واحد صنفی است . یعنی افراد با هر میزان تجربه و شناخت میتوانند یک مغازه کابینت سازی احداث کنند .

این موضوع دو عیب بزرگ دارد : اول اینکه بازار کار یک شغل سریع اشباع میشود و دوم اینکه حق مشتریان به راحتی ضایع میگردد .

از معایب دیگر وجود متخلفان و کلاهبرداران است .

این درصورتی است که اگر اتحادیه قوانین خود را سختگیرانه تر کند , دیگر هرکسی نمیتواند یک کارگاه راه اندازی کند .

اتحادیه نجاران
اتحادیه مبل فروشان تهران

آدرس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران

ادرس اتحادیه درودگران تهران

شکایت به اتحادیه مبل تهران
آدرس اتحادیه درودگران تهران

اتحادیه مبل فروشان یافت آباد

اتحادیه کابینت سازان تهران

اتحادیه فروشندگان مبلمان تهران