0 Items
عدالت و روح جوانمردی

عدالت و روح جوانمردی

عدالت و روح جوانمردی

وقتی کارگزاران انوشیروان ساسانی در حال بنا کردن کاخ کسرا ( طاق کسری ) بودند به او اطلاع دادند که برای پیشبرد کار ناچارند برخی از خانه هایی که در نقشه بارگاه ساسانی قرار گرفته اند را نیز به قیمتی مناسب خریداری و سپس ویران کنند تا دیوار کاخ از آنجا بگذرد، اما در این میان پیرزنی هست که در خانه ای گلی و محقر زندگی می کند و علیرغم آنکه حاضر شده ایم منزلش را به صد برابر قیمت واقعی اش از او خریداری کنیم باز راضی نمی شود .

چه باید کرد؟

انوشیروان گفت ” از من نپرسید که چه باید کرد . خودتان بروید و بنا به رسم عدالت و روح جوانمردی که همهء ما ایرانیان داریم با او رفتار کنید ”

کسانی که از ویرانه های کاخ کسرا (ایوان مداین) بر لب دجلهء عراق دیدن کرده اند حتما دیوار اصلی کاخ را هم دیده اند که در نقطه ای خاص به شکل عجیبی کج شده و پس از طی کردن مسیری اندک باز در خطی راست به جلو رفته است .

این نقطه از دیوار همان جاییست که خانهء پیرزن تنها بود و بنای کاخ را به احترام حقی که داشت کج ساختند تا خانه اش ویران نشود و تا روزی هم که زنده بود همسایهء دیوار به دیوار پادشاه ماند .

از آن زمان هزاران سال گذشته است اما دیوار کج کاخ کسرا باقی مانده است تا

نشانهء روح جوانمردی مردم ایران و عدل پادشاهانشان در عهد ساسانی باشد.

 

دیوار کج کاخ کسرا بر جای مانده است تا یادآور آن پیرزن تنها و نماد روح جوانمردی مردم ساسانی و نشانهء عدل و عدالت انوشیروان باشد.


طاق کسری (طاق خسرو، تاق کسرا) یا ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ایران در دوره ساسانی است که به دلیل دگرگونی‌های سیاسی و جغرافیایی اکنون در عراق قرار گرفته است. این اثر باستانی در ۳۷ کیلومتری جنوب بغداد در کناره خاوری رود دجله واقع شده است. تاق کسرا از مهم‌ترین سازه‌های دوران ساسانیان است و آرامگاه سلمان فارسی از یاران محمد پیامبر اسلام در نزدیکی آن زیارتگاه مسلمین است

هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان       ایوان مدائن را آیینه عبرت دان

منبع : سایت درودگران

WhatsApp chat