0 Items
طراحی مفهومی

طراحی مفهومی

طراحی داخلی

طراحی مفهومی :

طرحی زمانی مفهوم میابد که بر اساس سبک و نگرش ایجاد شده باشد و در غیر اینصورت معنی و مفهوم ندارد

واژه طراحی مفهومی امروز در فضای برندینگ و بازاریابی جایگاه بسیار ویژه ای پیدا کرده است. موضوع را اینگونه مطرح می کنم، یک سبک معماری یا طراحی داخلی یک منزل را در نظر بگیرید، زمانی هویت واقعی پیدا می کنند که این طراحی بر اساس یک مفهوم و یا فلسفه آن سبک باشد در غیر اینصورت برای ما مفهوم و معنایی ندارد.

Conceptual Design

طراحی مفهومی , طراحی و ساخت

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژۀ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد. ویکی‌پدیا

سه عبارت “معماری داخلی” ، “طراحی داخلی” و “دکوراسیون داخلی” معمولا (به غلط) به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. گرچه هر سه بخش های مشترکی با هم دارند و هدف همه ی آنها بهبود کیفیت زندگی از طریق بهبود فضا ست، اما مترادف یکدیگر نیستند.

طراحی مفهومی چيست؟(با تاکید بر طراحی موتور)

اولين قدم در هر طراحی، طراحی مفهومی می‌باشد. يعنی انتظاراتی كه از طرح موردنظر وجود دارد و وظيفه‌ای كه برای آن درنظر گرفته شده در اين مرحله درنظر گرفته می‌شود. برای روشن شدن موضوع مواردی را عرض می‌كنم.

نوع سوخت مصرفی چيست؟
چقدر توان و گشتاور موردنياز است؟
حجم جابجايی پيستون موتور چقدر بايد باشد؟
قيمت تمام شده موتور در چه حدودی بايد باشد؟
چقدر مصرف سوخت برای آن پيش بينی شده است؟
كاربری موتور چيست و برروی چه خودروهايی بايد نصب شود؟
تكنولوژی بكار رفته در طراحی و ساخت در چه حدودی بايد باشد؟

طراح موتور ابتدا شكل كلی موتور را در ذهن خود متصور شده و بعد با توجه به نيازمنديها و اهداف از قبل تعيين شده، موتوری را طراحی می‌كند كه پاسخگوی اهداف باشد. طراح موتور كسی است كه كوهی از تجربه را به همراه دارد و در حين طراحی از تمامی اين تجربيات بهره می‌گيرد. يعنی بطور همزمان ضمن طراحی مسائل مربوط به ساخت و توليد را نيز درنظر گرفته و حتی براساس روش ساخت طراحی خود را انجام می‌دهد. مثلا می‌داند كه قطعه‌ای مانند ميل لنگ از طريق ريخته‌گری بايد توليد شود يا از طريق فورج و آهنگري. در اينصورت روش ساخت نوع طراحی را تحت تاثير قرار داده و متناسب با آن طرح نقشه موردنظر استخراج می‌شود. درحال حاضر طراحی اوليه كليه قطعات موتور ملی از بلوگ سيلندر گرفته تا سرسيلندر و … آماده می‌باشد. نقشه‌ها در اين مرحله فقط شكل موتور را نشان می‌دهد و جزئيات آنها هنور تثبيت نشده است. يعنی هنوز تاييد نهايی برروی آنها صورت نگرفته، ولی با اطمينان ۹۹ درصد اين قطعات نهايی خواهد بود مگر آنكه ايرادی به آنها وارد شده و طراح بخواهد بخشی از آنرا اصلاح كرده و يا تغيير دهد.

پس از طراحی قطعات نوبت به شبيه‌سازی و تحليل كامپيوتری می‌رسد. كه مهمترين فعاليت محسوب می‌شود. با استفاده از نرم‌افزارهای كامپيوتری پيشرفته تمامی فرآيندها، مكانيزمها، و قطعات تحليل شده و نتايج مورد نقد و بررسی قرار می‌گيرد. منظور از فرآيندها يعني:

فرآيند تنفس و تخليه دود
فرآيند احتراق
فرآيند انتقال حرارت (خنك كاری موتور)
كه بايد با نرم افزارهای پيشرفته شبيه سازی و تحليل سيالاتی و ترموديناميكی شوند. ضمنا مكانيزمهای موتور هم بايد شبيه سازی و تحليل سينماتيكی و ديناميكی شود. اين مكانيزمها عبارتند از:

مكانيزم لنگ (ميل لنگ ، شاتون ، پيستون)
مكانيزم تعويض گاز (ميل بادامك ، سوپاپ دود ، سوپاپ هوا)
بعد از تحليلهای سيالاتی ، ترموديناميك ، سينماتيك ، ديناميك ، نوبت به تجزيه و تحليل اجزاء و قطعات می‌رسد. يعنی براساس فشار و نيرويی كه بر هر قطعه مانند سرسيلندر ، پيستون ، ميل‌لنگ، شاتون ، بلوك سيلندر و غيره وارد می‌شود، بارگذاری لازم انجام شده و قطعات بصورت انفرادی از نظر استحكام و مقاومت مصالح مورد تحليل قرار می‌گيرند.

اما برای انجام تحليلهای فوق لازم است اطلاعات كامل و دقيقی به نرم‌افزار داده شود و به همين دليل طراحان ترجيح می‌دهند از اطلاعات واقعی و اندازه‌گيری شده برروی موتور استفاده كنند. بنابراين بهترين راه حل ساخت نمونه است. يعنی براساس طراحی اوليه نمونه‌هايی ساخته شده و مورد آزمايش قرار می‌گيرد تا با اندازه‌گيری پارامترهايی مانند فشار درون سيلندر و دما در نقاط مختلف و غيره … اطلاعات دقيق برای شبيه‌سازی كامپيوتری بدست آيد.

اطمينان نهايی هنگامی حاصل می‌شود كه نمونه‌هايی واقعی از موتور ساخته شده و آزمايشهای لازم برروی آنها انجام شود. مهمترين آزمايشی كه برروی نمونه‌ها صورت می‌گيرد آزمايش دوام است تا طراح مطمئن شود طراحی قطعات و جنسی كه برای آنها درنظر گرفته شده، صحيح است. بدون آزمونهای صحه گذاری نمی‌توان طراحی را تاييد كرد.

 

نقل از وبلاگ:http://national-engine.persianblog.com

با تصرف و تلخیص

(بیشتر…)

WhatsApp chat