0 Items

جزیره اشپزخانه

جزیره اشپزخانه

امروزه آشپزخانه ها را در هر شکل و طرحی طراحی می کنند. این فضا نقش مهمی در زندگی روزمره ما دارد، به همین دلیل طراحی آن باید عملکردی نیز باشد. علاوه بر آن، ظاهر خوب آشپزخانه نیز بسیار مهم می باشد.

جزیره اشپزخانه

جزیره اشپزخانه

یکی از طراحی های خوب و کاربردی گذاشتن جزیره اشپزخانه می باشه.

کد a129

125طول/860ارتفاع/100عمق170000
145طول/860ارتفاع/100عمق 190000
165طول/860ارتفاع/100عمق 210000
185طول/860ارتفاع/100عمق 230000

2202

WhatsApp chat