0 Items
مینیاتور

مینیاتور

 

مینیاتور

نقاشی های مینیاتوری ایرانی

نقاشی های مینیاتوری ایرانی

نقاشی خیلی ظریف و ریز بخصوص نقاشی پرتره که بشه  در دست جا داد و یا به عنوان یک شیئ تزئینی یا  زیور آلات استفاده کرد.

تصاویر بسیار زیبا از هنر مینیاتو

تصاویر بسیار زیبا از هنر مینیاتور

این واژه برای نسخ تذهیبی و نیز پرتره هم استفاده میشه. این نقاشی ها بر روی پوست گوساله یا برخی اوقات بر عاج یا مقوا انجام میشد و در سده های 17 و 18 نقاشی مینیاتوری به روش میناکاری رایج و فراگیر شد.

زیباترین تصاویر مینیاتوری ایرانی

زیباترین تصاویر مینیاتوری ایرانی

نقاشی مینیاتور پرتره از ادغام سنت های تذهیب کاری سده های میانه و مدال سازی دوره رنسانس اختراع شد که از اوائل سده 16 تا میانه سده 19 که ظهور عکاسی عملا سبب افول نقاشی شد شکوفا بود.

زیباترین تصاویر مینیاتوری ایرانی

زیباترین تصاویر مینیاتوری ایرانی

مبلمان مینیاتور

مبلمان مینیاتور

مبلمان مینیاتور

قاب مینیاتور و پلاک قلمزنی نفیس

قاب مینیاتور و پلاک قلمزنی نفیس

قاب مینیاتور و پلاک قلمزنی نفیس

کمد با طرح مینیاتور چینی

کمد با طرح مینیاتور چینی

کمد با طرح مینیاتور چینی

 

WhatsApp chat