گلهای قالی تبریز در گلستان بازار مظفریه

گلهای قالی تبریز در گلستان بازار مظفریه

نکوداشتی برای تبریز؛ گلهای قالی تبریز در گلستان بازار مظفریه بازار تاریخی تبریز، مجموعه گسترده ای از معماری و فرهنگ را در دل خود دارد. بازار تاریخی تبریز، مجموعه گسترده ای از معماری و فرهنگ را در دل خود دارد. هر بخش از بازار تبریز با توجه به کسب و کاری که در آن جریان...

مبل قالی کرمان

ناشناخته بودن مبل قالی کرمان در دنیا‌ (+عکس) مرحوم «محمدحسین نوحی» دارای شش فرزند پسر بود که همه این فرزندان پیشه پدر را ادامه دادند و حتی 15 نوه آن مرحوم هم در زمینه ساخت و عرضه ی مبلمان و مبل قالی ادامه دهنده راه پدر، پدربزرگ و جد خود بوده‌اند. مبل قالی، مبلمان سنتی...
WhatsApp us