باغهای شیراز

باغهای شیراز

باغ دلگشا از باغهای زیبای  دیگر شیرازه . این باغ  در اصل نارنجستانه و لیمو و بتاوی و پرتقال زیادی داره. در وسط باغ عمارتی است به طرز کلاه فرنگی که در مقابل اون حوضی و تالاری با اتاقها و ایوانها ساخته شده اند. حوض بزرگ دیگری در جلوی تالاره  و در هر سوی اون باغ ،...
WhatsApp us