قطعنامه 598 شورای امنیت

۲۷ تیر سال روز اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران   قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت است که در ۲۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد . این قطعنامه از نظر کمی و تعداد واژه‌های به کار گرفته شده مفصل‌ترین و از...
WhatsApp us