اساطیر ایران زمین ( آرش کمانگیر ، اناهیتا ، کاوه آهنگر و افسانه ها .. )

اساطیر ایران زمین ( آرش کمانگیر ، اناهیتا ، کاوه آهنگر و افسانه ها .. )

اساطیر ایران آرش کمانگیر آرش کمانگیر نام یکی از اسطوره‌های کهن ایرانی و همچنین نام شخصیت اصلی این اسطوره‌است. اسطوره آرش کمانگیر از داستان‌هایی است که در اوستا آمده و درشاهنامه از آرش در سه جا با افتخار نام برده شده است.ابوریحان بیرونی به هنگام توصیف جشن تیرگان،...
WhatsApp us