آیا باید از قواعد طراحی دکوراسیون داخلی تبعیت کنیم

آیا باید از قواعد طراحی دکوراسیون داخلی تبعیت کنیم

آیا باید از قواعد طراحی دکوراسیون داخلی تبعیت کنیم   آیا قواعد طراحی داخلی خطا را مجازات کرده و نیکی را پاداش می‌‌‌‌‌‌دهند؟ مطمئنا نه. یک توجیه برای این قواعد این است که آنها از ارتکاب اشتباهات طراحان بی‌توجه و بدون پروانه به ضرر مشتریان بی‌اطلاع‌شان (مثلا...
WhatsApp us