معرفی کتاب : احیای هنرهای از یاد رفته

معرفی کتاب : احیای هنرهای از یاد رفته

احیای هنرهای از یاد رفته یک کتاب ارزشمند سرشار از روش های باستانی ترسیم قوس و گره از شاگردان استاد لرزاده احیای هنرهای از یاد رفته تالیفمهناز رئیس زاده، حسین مفید قوس یا دوربرای پوشاندن سقف ها و سردرگاه ها با مصالحی مثل خاک و اجر و یا خشت، چنانچه پوشش با انحنا همراه...
ترسیم و معرفی انواع قوسها در معماری ایرانی

ترسیم و معرفی انواع قوسها در معماری ایرانی

قوس در معماری ایران : قوس در معماری ایرانی یکی از عناصر اصلی است که در بسیاری از ساختمان‌های ایرانی وجود دارد. قوس در این نوع معماری به عنوان یک بخش از فرم هندسی ساختمان استفاده می‌شود و به عنوان یک عنصر زیبایی‌شناختی در طراحی و نمای ساختمان به کار برده می‌شود.قوس در...
WhatsApp us