ساخت درب مسجد حضرت خدیجه ( ع) قم

ساخت درب مسجد حضرت خدیجه ( ع) قم

طراحی و ساخت درب گره چینی، درب تمام چوب مسجد از سال 1384 تا به امروز اتفاقات زیادی افتاد. اما هنوز این درب با کیفیت عالی استوار است . اثر استاد چکشی طراحی نقوش هندسی و گره چینی و ساخت با انواع چوب های خاص مثل چنار ، گردو ، چوب اش ناورن ماهون ساج و .. درب مسجد حضرت...
WhatsApp us