فلاور باکس برای روی نرده تراس

فلاور باکس برای روی نرده تراس

فلاور باکس برای روی نرده تراس چقدر خوب بود که تراس و نرده های همه ساختمان های شهر پر بود از گلدان های پر از گل و درختچه های تزیینی , متاسفانه اغلب ساختمانها این مزیت بزرگ را ندارند مگر صاحب خانه خود شخصا برای نصب گلدان اقدام کند . فلاور باکس چوب و فلز بر روی نرده تراش...
WhatsApp us