میز کانتر مدرن چوبی

میز کانتر مدرن چوبی

ساخت میز کانتر چوبی خرید میز کانتری قیمت میز کانتری : قیمت میز ها بر اساس ابعاد و طرح متفاوت است . برای سازه های تمام چوب ( چوب و ام دی اف روکش چوب طبیعی ) بین هر متر مربع نما از قیمت 4.000.000 تومان الی 8 میلیون تومان و برای سازه های ساخته شده از ام دی اف ...
WhatsApp us