قیمت کفپوش فضای باز 

قیمت کفپوش فضای باز 

قیمت کفپوش فضای باز قیمت کفپوش های چوب طبیعی تنه درختی , کنده های درخت بعد از خشک شدن بریده و به روش برش کالباسی قطع و می توان از آن ها بجای کفپوش های محیط داخلی و خارجی استفاده کرد . کفپوش فضای باز , کفپوش تنه درخت هر متر مربع فقط متریال ( منهای اجرت ) برش خورده از...
WhatsApp us