فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه

فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه

گرده بینه به تنه درخت گفته میشود که میتواند با پوست درخت یا بدون پوست در دکوراسیون یا صنعت ساختمان مصرف داشته باشد . این تنه یا کنده درخت یا شاخه قطور تیرچه نیست ، تخته یا الوار نیست بلکه یک تنه قطور به طولی حدود 2 الی 3 متر و قطر بیش از 25 سانت میباشد . فراورده...
WhatsApp us