همه بوستان لواسان. خانه چوبی

درود بر شما روستای سینک نام سینک با توجه به اینکه موقعیت روستا در دو طرف رودخانه عبوری و در دامنه سراشیبی مشرف به رودخانه قرار گرفته است،و در اصطلاح محلی به دامنه سینه گفته می شده،احتمالاً بنام سینه کوه بوده و در اثر مرور زمان بنام سینک تلفظ شده است. تاریخ سینک با...
لواسان

لواسان

لواسان و لواسانات در تقسیمات کشوری بخش لَواسانات از سه قسمت 1- شهر لواسان 2- دهستان لواسان کوچک و 3- دهستان لواسان بزرگ تشکیل شده است. جمعیت بخش در این تاریخ (1391) در حدود سی و سه هزار نفر یا اندکی بیشتر می باشد که حدود بیست و پنج هزار نفر آن جمعیت شهر لواسان را...
دربند تهران

دربند تهران

دربند تهران دربند تهران دربند تهران دربند تهران دربند تهران دربند تهران دربند تهران باربری با الاغ و قاطر در دربند توریست , دربند تهران دیزی و آبگوشت , دربند تهران دربند تهران تله کابین دربند دربند تهران دربند تهران دربند تهران درباره دربند دربند تهران نقشه منطقه...
WhatsApp us