دیتیل چهارچوب مخفی , لولا مخفی

درب های بدون فریم و اصطلاحا درب مخفی

گالری تصاویر از لولا و درب های لولا مخفی

لولا مخفی درب کمک می کنند تا در زمانی که درب بسته است لولا دیده نمی شود و زیبایی و سبک مدرن ایجاد می کند . از این لولا برای درب و چهارچوب های فلت استفاده می شود