تعریف لولا

تعریف لولا

لولا 

تعریف لولایی ، یک دستگاه متحرک یا قطعه انعطاف پذیر که در آن درب، دروازه، شاتر، درب و یا قسمت متصل شده دیگر چرخش، چرخش و یا حرکت می کند.

تعریف لولایی : داشتن یک یا چند لولا (= قطعه ای از فلز که لبه درب، پنجره، درب، و غیره را به چیز دیگری متصل می کند و اجازه می دهد تا آن را باز یا بسته شود):.

تعریف لولا – یک دستگاه متصل یا انعطاف پذیر است که در آن درب، درب، یا بخش دیگری از نوسان چرخانده می شود.

معنی hinge = معنی : بند، لولا، مدار، مفصل، وابسته بودن، لولا زدن

 

عکس لولا , تعریف و معنی لولا , لولا چیست

عکس لولا , تعریف و معنی لولا , لولا چیست

عکس لولا , تعریف و معنی لولا , لولا چیست

عکس یک درب چوبی با چهار لولا

عکس لولا , تعریف و معنی لولا , لولا چیست

عکس لولا , تعریف و معنی لولا , لولا چیست

عکس لولا , تعریف و معنی لولا , لولا چیست

عکس لولا , تعریف و معنی لولا , لولا چیست

عکس لولا , تعریف و معنی لولا , لولا چیست

عکس لولا , تعریف و معنی لولا , لولا چیست

 

 

دیتیل چهارچوب مخفی , لولا مخفی

درب های بدون فریم و اصطلاحا درب مخفی گالری تصاویر از لولا و درب های لولا مخفی دتایل درب لولا مخفی , درب های بدون فریم دتایل درب لولا مخفی , درب های فریم مخفی دتایل درب لولا مخفی , درب های فریم مخفی دتایل درب لولا مخفی , درب های فریم مخفی دتایل درب لولا مخفی , درب های...

دربها ، چهارچوب ها و تزیینات داخلی

دربها ، چهارچوب ها و تزیینات داخلی

دربها ، چهارچوب ها و تزیینات داخلی

درب چوبی ورودی ساختمان

درب های چوبی

درب های چوبی درب ورودی و مدل و طرح جدید درب چوبی خانه و عکس درب ورودی ساختمان و آپارتمان مدرن و تصاویر درهای چوبی شیک ضد آب

ساخت درب کلاسیک سبک باروک مدل ایتالیایی

ساخت درب کلاسیک سبک باروک مدل ایتالیایی

مقدمه
تزیینات، چهارچوب دربها و دربهای داخلی معمولا به از پایان یافتن کف نهایی نصب می شوند کابینت سازی و بخاریهای فلزی و کتاب خانه ها هم پس از پایان گرفتن کف نهایی اجرا می شوند.

برخی از مقاطعه کاران درب های داخلی را قبل از پایان گرفتن کف نهایی اجرا می کنند و این موضوع موجب می شود تا کفسازی قسنت زیرین چهارچوب دربها بهتراجرا شوداین عمل معمولا هنگامی انجام می شود که چهارچوبها بعنوان پایه وترازنازک کاری ما محسوب می شوند.گرچه این عمل معمولا نامطلوب می باشد.
اجراهای کارهای تزیینی
برای اجرای تزینات جهت دربهای داخلی، روکوب وسایرکارهای تزیینی امکان دارد از رنگ امیزی نیز استفاده گردد ویااز پوششهای طبیعی مثل چوب و…استفاده گردد. کارپایان یافته داخلی که با رنگ انجام میشود باید صاف و برجستگی نداشته باشد.
قطعات روکوب یا زهوار برای دربها وقابها

معرفی انواع درب و چهارچوب , دکوراسیون چوبی سازه های چوبی ، در چوب

درب کابینت کلاسیک

فضای بازدر تیرکهای عمودی دیوار برای دربهای داخلی و چهارچوبهای آنها 5/7 سانتیمتر بیشتراز ارتفاع درب بوده و2/16 سانتیمتربیشترازعرض درب می باشند.قاب دربهای داخلی از دو طرف و یک سردرگاه تشکیل شده و فضایی را جهت توقف درب باید درنظرگرفت.
برخی از سازندگان قاب درب ها داخلی را با نصب ابزارالات تولید می کنند که به اسانی قابل نصب می باشند و میتواند اجرای روکش آنها در کارخانه انجام گیرد.
روکوب(پوشش درزها)
روکوب در لبه ها دراطراف درزهای درب های داخلی جهت پایان یافتن اتاق پهلویی وپنجره ها و چهارچوب درب های خارجی استفاده می شوند.
دربهای داخلی

گالری عکس دربهای چوبی

گالری عکس دربهای چوبی

نمونه های درب های داخلی عبارتند از:

درب های با عرشه صاف ودرب های تزیین شده.درب ها ممکن است صاف یا کرکره ای ساخته شود وضخامت دربهای داخلی استاندارد5/3 سانتیمترمی باشند.
درب داخلی صاف غالبا با یک قاب سبک دروکشی ازتخته چندلا یا الوار سخت چوبی تو خالی ساخته می شوند.
دربهای لولا دار به طرف اتاق باید باز گردد و برعلیه تکیه گاه دیوار توقف کنند واز برخورد با درب همجوارجلوگیری به عمل اید. دربها هیچوقت نباید به طرف بیرون اتاق باز گردند.
نصب چهارچوب درب و روکوب(زهوار)

گالری عکس دربهای چوبی

گالری عکس دربهای چوبی درب های چوبی

اگر چهارچوب و دربها هنوز نصب نگردیده اند قطعات آنها را باید به هم نصب کرد.یکی از اعضا نخست تراز شده و توسط 4یا 5قطعه چوبی برای ارتفاع قاب تنظیم می گردد.

بکارگیری درز کوچک تحت شرایط رطوبتی عمل بسیار مناسب است و امتیازاتی به اعضای چهارچوب، درب و واحد روکوب می دهد. برای میخ کوبی کردن این درزها ابتدا  باید سوراخها را دریل کرده و بعد میخ کوبی را انجام داد.آستانه ها درزیر دربهای خارجی با فاصله مجاز درنظرگرفته می گردند.

معرفی انواع درب و چهارچوب , دکوراسیون چوبی سازه های چوبی ، در چوب

معرفی انواع درب و چهارچوب , دکوراسیون چوبی سازه های چوبی ، در چوب

نصب یراق الات یا سخت افزار دربها
سخت افزار برای دربها بطور گوناگونی یافت می گردند.الف-قفل ورودی برای دربهای خارجی ب-قفلهای درب حمام پ-قفل اطاق خواب ت-دربهای عبوری بدون قفل

درب چوبی با لولا گازور

درب چوبی با لولا گازور

لولاها
اینک در، درفضای باز چهارچوب نصب شده و توسط کنده گذاری در زیربا درز مجاز به پایان می رسد.چهارچوب درب برای مکان لولاها علامت گذاری می شوند ونصف لولا ها در پشت درب متصل می شوند.سپس درب درفضای باز چهارچوب تنظیم شده و پینهای لولاها را درمکان خود قرار می دهیم.اگرلولاها بدقت نصب شده باشند و پینها بطورشل در مکان لولاها قرارگرفته باشند دراینصورت درب براحتی باز وبسته می گردد.

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفلها
قفلها بر طبق دستورالعملی جهت نصب اجرا می گردند.برخی از نمونه ها لازم به دریل کردن لبه ها و صفحات دربها می باشند وارد شدن آنها به داخل فضای دریل شده درب باید انجام شود.
پلیتهای نهایی قفل
پلیتهای نهایی درب که متصل به چهارچوب درب می باشند درتماس با جا کلیدی می باشند. برای نصب، موقعیت جاکلیدی بر روی چهارچوب درب علامت گذاری شده به همان ترتیبی که صفحه نهایی قفل نصب می شوند.
ایست درب ها
ایست درب ها هنگام نصب درب و یراق الات درب بطور دایمی میخ کوبی و متصل به چهارچوب درب می شوند.ایست درب در پشت لولا نخست میخ کوبی شده وسپس فاصله مجاز8/0 میلیمتر باید منظورگردد.تا درب براحتی باز وبسته گردد.
چهارپا عضو افقی است که استانه پنجره را پوشش میدهد واز حفاظ پنجره عبور کرده که حفاظها به گچ متصل شده اند.پیش گیر پنجره به عنوان عضو نهایی در زیر چهارپا عمل می کند.چهار پای پنجره نخستین قطعه از عرشه پنجره است که باید نصب شود و باید کنده کاری گردد و برلبه چهارچوب نصب شود که لبه خارجی آن صاف بوده و برعلیه پاسارپنجره و درز زیرین در قاب پنجره یا شیشه گذاری قرار میگیرد.
وقتیکه از روکوب جهت پایان کار قاب زیرین پنجره استفاده می کنیم و همچنین روکوب در کناره ها و بالای پنجره بکارمی رود، چهارپای باریک با درزهای نازک بر روی چهارچوب کناری پنجره نصب می شوند. روکوبها سپس در گوشه های زیرین درزگذاری می گردد و میخ کوبی می گردند.
قرنیز پایه و سقف

قرنیز چوبی

قرنیز چوبی

قرنیز ، فریم پرده ، قاب دور درب چوبی ، لمبه چوبی دکوراسیون چوبی

قرنیز ، فریم پرده ، قاب دور درب چوبی ، لمبه چوبی دکوراسیون چوبی

قرنیزپایه
قرنیز پایه بعنوان عضو نهایی بین دیوار و کف پایانی بکار می رود.هروقت گچ کاری صاف و خوب نباشد،قرنیز پایه کوچک بهتراز قرنیز عریض است.
نصب شمشه های پایه(قرنیزپایه)
شمشه پایه ای با لبه قایم با اتصال درزدار در گوشه های داخلی ودر گوشه های خارجی نیز اتصال درزدار در پیوندگاهها باید نصب شوند.
شمشه گذاری سقف(قرنیزسقف)
شمشه گذاری سقف برخی مواقع در پیوند گاه دیوار وسقف از نظر اثرات معماری یا از نظر پوشش خشک دیواری بر روی الوارهای گچی یا چوبی نصب می گردند.
لبه برش خورده شمشه پشتی در خارج شمشه  عملا ناهماهنگی و تراز نبودن گچ را خنثی کرده و رنگ امیزی را اسانترمی کند و مخصوصا وقتی که رنگ در آن نقطه تغییرمی کند برای پوشش های دیواری خشک گچی، شمشه کوچک ساده مطلوب است.

کابینتها و سایر قطعات نهایی ساخته شده از چوب
مقدمه
قطعات نهایی ساخته شده از چوب بطور عمومی شامل بیشتر مواد چوبی بوده که در کارخانه ها بعنوان اجزا و وسایل خانه مورد استفاده دارند.البته اینها شامل سطوح داخلی، دربها و سایر اقلام توضیح داده شده نمی باشند ولی شامل کابینت های اشپزخانه، کابینت های ظروف چینی و بخاری ها و واحد های مشابه می باشند.
بیشتر این واحدها در کارخانه های صنایع چوب ساخته شده و براحتی قابل نصب درخانه ها می باشند.آنها با سایر اقلام تفاوت داشته چون آنها فقط ملزم به اتصال به دیوارها و کف ها هستند.
کابینت های اشپزخانه

خلاقیت چوبی

خلاقیت چوبی , کابینت چوبی

اشپزخانه معمولا دارای قطعات پیش ساخته چوبی بیشتری از کل اتاقهای خانه است.این قطعات شامل کابینتهای دیوار و روی کف، گنجه ها و سایر اقلام می باشند، نقشه موثراز ترتیبات کابینتها نه تنها کار را تقلیل می دهد همچنین صرفه جویی وقت را بالا می برد و اکثرا همراه با کاهش هزینه است.مکان یخچال،ظرفشویی، ماشین ظرفشویی، طبقات و کابینتها از نظر مکان یافتن پریز برق و سایر اجزای مشابه اهمیت خاصی دارد. نور مناسب طبیعی و مصنوعی نیز در طراحی اشپزخانه موثر می باشد.
کابینت های اشپزخانه که در کف و دیوارها قرار می گیرند، باید به شکلی ساخته شوند که ارتفاع و عمق استاندارد داشته باشند.
کابینت های دیواری باریک، تک درب بوده ولی نوع عریضتر آنها  دو درب است.
کابینت های زیر ظرفشویی و کابینت های گوشه ای و گنجه ها و میزها واحد های خاصی می باشند که در طراحی ایده ال اشپزخانه ها  یاری می کنند.کابینت ها به دیوارها توسط بستهایی درپشت متصل می گردند.
اگراز پیچهای بلند جهت نفوذ به تیرکهای عمودی دیوار استفاده کنیم اجرای مطلوبی می شود.
گنجه ها و کشوها
گنجه ساده دستمالها معمولا از طاقچه ای همراه با طنابی که از آن دستمالها را اویزان کنیم تشکیل می گردد.نیز در برخی از مواقع کابینت ها برای دستمالها و انبارکفشها و سایر اقلام شبیه بکار می روند.
کشوهای بزرگتر با دربهای تاشو و ریلداربرای اویختن البسه همراه با اینه ساخته می شوند.اجرای مختلفی را میشود انجام داد تا مقدار اشیا اتاق خواب را به این ترتیب کاهش داد.
گنجه ملافه ها بطرز صاف بر روی دربها می شود قرارگیرند و یا کشوهایی مستقیما بر روی گوشه دیوارها نزدیک به اتاق خواب وحمام ساخته شوند.
طاقچه های روی بخاری
نمونه طاقچه های  بخاری ساخته شده برای شومینه ها بستگی به  روش طراحی خانه و پایان کار داخلی خانه دارد.
بخاریهای عادی طاقچه ندارند و در اینصورت شمشه چوبی بین قسمت بتونی و دیوار نهایی بکار برده می شود. در هر صورت تزیین پایان یافته اروپایی داخلی بجز انگلستان دارای طراحی مطلوبی از طاقچه روی بخاری است که ازساده ترین طاقچه تا پیچیده ترین آن در امتداد دیواربصورت کابینت بندی اجرا می گردند. در هر طراحی نباید از چوب یا مواد دیگر اتش زا استفاده کرد و فاصله چوبهای بکار رفته باید 7/8 سانتیمتر از شومینه فاصله داشته باشند. هرگونه برامدگی به عرض 7/3 سانتیمتر بایستی در فاصله 2/31 سانتیمتر بالای شومینه قرارداده شوند.طاقچه های روی شومینه به چهارچوب بندی تیرکهای عمودی دیواردر بالای شومینه وصل می گردند.
گنجه چینی الات
اقلام دیگرقطعات چوبی پیش ساخته که معمولا در اطاق ناهار خوری در طراحی سنتی رسمی اعمال می شوند شامل گنجه های چینی الات هستند و به نوعی طراحی می گردند که در یک گوشه یا دو گوشه اطاق نصب شوند. این گنجه های گوشه ای اغلب یک درب فوقانی تزیین شده ودو درب در زیرهستند.
گنجه های چینی در خانه های خاصی درجا ساخته می گردند.ردیفی از این گنجه ها  بین اطاق ناهارخوری و اشپزخانه قرارگرفته تا هردومحل را از لحاظ ظرفیت کاهش دهند.

پله کانها
مقدمه
پله کانها در خانه ها باید بگونه ای طراحی گردند که ایمنی و عبور و مرور را به طبقات فوقانی اسان کنند و فضایی جهت بردن اشیا به طبقات بالایی داشته باشند.دو نمونه از پله کانها که درخانه ها رایج است عبارتند از:الف-پله کانهای نهایی اصل منتهی شده به طبقات بالا و کفهای ناهمسطح ب-پله کانهایی نهایی زیرزمینی و خدمه که منتهی به زیرزمین یا گاراژ می شوند.
پله کانهای اصلی بگونه ای طراحی شده اند که راحت قابل صعود و نزول باشند و بر طبق طراحی داخلی ساخته می شوند. پله کانهای منتهی به زیرزمین قدری شیبدارتر بوده و از مواد ارزان ساخته می گردند ولی با این وجود باید در آنها نیز ایمنی مراعات گردد.
ساختن پله کانها
بیشترپله کانهای اصلی و منتهی به زیرزمین یکجا ساخته میگردند.پله کانهای اصلی با اجزای پیش ساخته مونتاژ می شوند که شامل حماله ها ،کف پله و قطعات عمودی پله می باشند.پله کانهای منتهی به زیرزمین به راحتی از نرده های و قطعات ساده کف ساخته می شوند.در طراحی کفهای نا همسطح یا نیم طبقه ای برای ورود، پله کانها توسط دیوارهای گچی پایان یافته همراه با نرده کاری با شمشه های مناسب اجرا می شوند.

 

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

پلکان چوبی در معماری به سبک پلکان چوبی مدرن

پلکان چوبی در معماری به سبک پلکان چوبی مدرن